Henkilöstö

Viestinnan-tiimi-lokakussa-2015

Inkinen, Tarja, koulutussihteeri
050-5880721

Parkkonen, Marita, suunnittelija
050-5880777

Rintala-Siira, Tiina, suunnittelija
050-3175560

Salomaa, Minna-Maija,
projektipäällikkö
050-3880684

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi