Hankkeet

Terveysviestinnän kehittäminen (Liikettä! -hankkeen osaprojekti)

Uusia liiketoimintamalleja liikunta- ja hyvinvointiyrittäjyyteen sekä julkisen sektorin yhteistyöhön.

LIIKETTÄ! -hanke on Päijät-Hämeen liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama kolmen maakunnan yhteishanke. LIIKETTÄ! -hanke tähtää liikunta- ja hyvinvointialan liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien yhteistyömallien synnyttämiseen yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Tietoa hankkeesta