Koekäytössä Palgrave Connect E-books 31.12.2012 asti

Palgrave Connect E-books koekäyttö tarjoaa yliopistolaisten käyttöön yli 2300 kirjaa  31.12.2012 asti. Kirjat ovat mm. seuraavilta aloilta:

Humanities Social Sciences Language&Linguistics Media&Culture Literature

Religion&Philosophy Education Political&International Studies Economics&Finance

Koko palvelun laajuus on yli 9000 teosta. Nyt koekäytössä olevien yli 2300 teoksen edessä on oranssi lukko (trial access).

Koekäyttöaika : 1.12.-31.12.2012
Palaute kommenttina tai sähköpostitse: e-library@helsinki.fi