Uusi hakuteos: Encyclopedia of Applied Linguistics

This post is also available in: englanti ruotsi

Encyclopedia of Applied Linguistics (Wiley)– soveltavan kielitieteen verkkohakuteos on nyt hankittu yliopistolaisten käyttöön.

Teoksessa on esseitä 27 keskeisiltä soveltavan kielitieteen alalta mm.: keskusteluanalyysi, korpuslingvistiikka, kielen oppiminen ja opettaminen, kaksi- ja monikielisyys ja opetus, opintomenestys ja arviointi, kognitiivinen kielitiede ja vieraan kielen oppiminen jne.