Tutkimusdatayhteistyö rakentaa Helsingin yliopiston tutkimusinfrastruktuuria

This post is also available in: englanti ruotsi

Helsingin yliopiston kirjasto vahvistaa keinojaan tukea entistä tiiviimmin tutkijoiden ja tutkijayhteisöjen työtä. Tälle avainryhmälle tarkoitetut palvelut ja tutkijayhteistyö ovat juuri nyt monella tavalla ajankohtaisia, joko jo saatavilla tai vasta kehitteillä olevina. Keskeisimmät näistä ovat bibliometriset palvelut, tutkimusartikkelien avoimeen arkistointiin liittyvät palvelut sekä tutkijan datapalvelut.

Tutkimusdata_semnaari2_300813Tutkijan datapalveluilla tarkoitetaan tutkimusaineistojen tiedonhallintaa varten tarjottavaa tukea. Tulevaisuudessa kirjaston datapalvelut auttavat tutkimusaineistoja kuvailevan tiedon, metadatan, luomisessa sekä tutkimusaineistojen tallentamisessa ja järjestämisessä siten, että aineisto säilyy käyttökuntoisena koko elinkaaren ajan aineiston keräämisestä aina mahdolliseen jatkokäyttöön asti.

”Kirjaston uusi aluevaltaus merkitsee sen perinteisen työn uudella tavalla ymmärtämistä ja laajenemista. Tieteelliset julkaisutkin ovat dataa samoin kuin niiden perustana olevat tutkimusaineistot. Helsingin yliopiston kirjasto on vahvasti mukana ajassa ja informaatioympäristössä, jossa teknologiat, tieteen tekeminen ja julkaiseminen ovat muuttuneet ja muuttuvat vauhdilla. ”Tuoreen näkökulman avaavat sanat olivat Meilahden kampuskirjaston Terkon johtajan, Annikki Roosin (kuvassa yllä). Hän vetää Helsingin yliopiston kirjaston tutkimusdatahanketta ja toimi 30.8.2013 järjestetyn Tutkijan datapalvelut -seminaarin puheenjohtajana.

Tutkimusdata_seminaari_300813Tutkijan datapalvelut –seminaariin kokoontui lähes 50 osallistujaa kirjastosta ja yliopistosta kuuntelemaan asiantuntijoita Tieteen tietotekniikan keskuksesta CSC:stä (kuvassa johtaja Pirjo-Leena Forsström, tieteen ja kulttuurin datapalvelut), yliopiston Tietotekniikkakeskuksesta ja tutkimushallinnosta sekä Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluista. Tilaisuus oli Helsingin yliopiston kirjaston omalle henkilökunnalleen järjestämän, syksyllä 2012 alkaneen koulutuksen loppuseminaari. Koulutuksessa 15 oppijaa perehtyi tutkimusaineistojen hallinnan tehtäväkokonaisuuteen hankkien osaamista datapalvelujen toteuttamiseen ja toimien yhteistyössä paikallisestiomassa yliopistossa sekä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen totesi seminaarin päätössanoissa Helsingin yliopiston kirjaston toimivan muutosagenttina sen tehdessä työtä tutkimusaineistojen hallinnan kehittämiseksi. Kirjasto on tässä Euroopan edistyneimpien joukossa. Suomen muista yliopistoista on tullut pyyntöjä päästä osallistumaan kirjaston järjestämään tutkimusdatakoulutukseen.

Vuosiksi 2013-2016 laaditun Helsingin yliopiston tutkimusinfrastruktuuriohjelman mukaisesti ”ajantasaiset tutkimusinfrastruktuurit ja ammattitaitoinen tukihenkilöstö mahdollistavat korkealaatuisen tutkimuksen”.  Parhaillaan kehitteillä olevat tutkijan datapalvelut ja niihin liittyvä yhteistyö ovat omalta osaltaan viemässä Helsingin yliopistoa maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon sen strategian mukaisesti.

Lisätietoja: Kampuskirjastonjohtaja Annikki Roos, annikki.roos[at]helsinki.fi

Kuvat: Veera Ristikartano