¿Área de investigación lingüistica espanõla o lingüistica finlandesa?

Suomea suomeksi – nyt on muuallakin kuin alan oppikirjassa. Kokosimme kieltentutkijoille kaksi uutta tieteenalaopasta:

Tutkimusalojen omat tieteenalaoppaat johdattelevat suoraan tutkimusalalle relevanttien aineistojen, eli tutkimuskirjallisuuden, tietokantojen, lehtien sekä artikkelien äärelle. Tutkijoille suunnatut kirjastopalvelut löytyvät myös nopeasti oppaista.

espanja Agricola

Oppaamme palvelevat erityisesti tutkijoita sekä yliopisto-opiskelijoita, mutta ne ovat myös laajemmin aiheesta kiinnostuneiden käytettävissä. Osa aineistoista on vapaasti saatavilla verkossa, osan käyttö vaatii yliopiston käyttäjätunnukset. Käyttörajoitukselliset aineistot ovat käytettävissä paikan päällä Helsingin yliopiston kirjastossa.

Suomen kielen opas on suomenkielinen, kaikki romaanisten kielten oppaat englanninkielisiä.

Bienvenido a visitar nuestras guías! Tervetuloa hyödyntämään kirjaston asiantuntemusta!

Tutustuitko jo näihin:
Avoin julkaiseminen
Research Data Management
Translation and Interpreting Studies
Finno-Ugrian languages


ResearchGuides – tutkimuksen tiedonlähteet

ResearchGuide_logo

Tutkimusdatayhteistyö rakentaa Helsingin yliopiston tutkimusinfrastruktuuria

Helsingin yliopiston kirjasto vahvistaa keinojaan tukea entistä tiiviimmin tutkijoiden ja tutkijayhteisöjen työtä. Tälle avainryhmälle tarkoitetut palvelut ja tutkijayhteistyö ovat juuri nyt monella tavalla ajankohtaisia, joko jo saatavilla tai vasta kehitteillä olevina. Keskeisimmät näistä ovat bibliometriset palvelut, tutkimusartikkelien avoimeen arkistointiin liittyvät palvelut sekä tutkijan datapalvelut.

Tutkimusdata_semnaari2_300813Tutkijan datapalveluilla tarkoitetaan tutkimusaineistojen tiedonhallintaa varten tarjottavaa tukea. Tulevaisuudessa kirjaston datapalvelut auttavat tutkimusaineistoja kuvailevan tiedon, metadatan, luomisessa sekä tutkimusaineistojen tallentamisessa ja järjestämisessä siten, että aineisto säilyy käyttökuntoisena koko elinkaaren ajan aineiston keräämisestä aina mahdolliseen jatkokäyttöön asti.

”Kirjaston uusi aluevaltaus merkitsee sen perinteisen työn uudella tavalla ymmärtämistä ja laajenemista. Tieteelliset julkaisutkin ovat dataa samoin kuin niiden perustana olevat tutkimusaineistot. Helsingin yliopiston kirjasto on vahvasti mukana ajassa ja informaatioympäristössä, jossa teknologiat, tieteen tekeminen ja julkaiseminen ovat muuttuneet ja muuttuvat vauhdilla. ”Tuoreen näkökulman avaavat sanat olivat Meilahden kampuskirjaston Terkon johtajan, Annikki Roosin (kuvassa yllä). Hän vetää Helsingin yliopiston kirjaston tutkimusdatahanketta ja toimi 30.8.2013 järjestetyn Tutkijan datapalvelut -seminaarin puheenjohtajana.

Tutkimusdata_seminaari_300813Tutkijan datapalvelut –seminaariin kokoontui lähes 50 osallistujaa kirjastosta ja yliopistosta kuuntelemaan asiantuntijoita Tieteen tietotekniikan keskuksesta CSC:stä (kuvassa johtaja Pirjo-Leena Forsström, tieteen ja kulttuurin datapalvelut), yliopiston Tietotekniikkakeskuksesta ja tutkimushallinnosta sekä Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluista. Tilaisuus oli Helsingin yliopiston kirjaston omalle henkilökunnalleen järjestämän, syksyllä 2012 alkaneen koulutuksen loppuseminaari. Koulutuksessa 15 oppijaa perehtyi tutkimusaineistojen hallinnan tehtäväkokonaisuuteen hankkien osaamista datapalvelujen toteuttamiseen ja toimien yhteistyössä paikallisestiomassa yliopistossa sekä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen totesi seminaarin päätössanoissa Helsingin yliopiston kirjaston toimivan muutosagenttina sen tehdessä työtä tutkimusaineistojen hallinnan kehittämiseksi. Kirjasto on tässä Euroopan edistyneimpien joukossa. Suomen muista yliopistoista on tullut pyyntöjä päästä osallistumaan kirjaston järjestämään tutkimusdatakoulutukseen.

Vuosiksi 2013-2016 laaditun Helsingin yliopiston tutkimusinfrastruktuuriohjelman mukaisesti ”ajantasaiset tutkimusinfrastruktuurit ja ammattitaitoinen tukihenkilöstö mahdollistavat korkealaatuisen tutkimuksen”.  Parhaillaan kehitteillä olevat tutkijan datapalvelut ja niihin liittyvä yhteistyö ovat omalta osaltaan viemässä Helsingin yliopistoa maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon sen strategian mukaisesti.

Lisätietoja: Kampuskirjastonjohtaja Annikki Roos, annikki.roos[at]helsinki.fi

Kuvat: Veera Ristikartano