Euroopan kirjastojen voimin kohti avointa tiedettä

This post is also available in: englanti

Euroopan tieteellisten kirjastojen LIBER-konferenssi houkuttelee kaikkien aikojen ennätysmäärän osallistujia Helsinkiin 29.6. – 1.7.2016. Konferenssin teema on erittäin ajankohtainen ja se käsittelee kirjastojen roolia avoimen tieteen mahdollistajana otsikolla Libraries Opening Paths to Knowledge.

Konferenssin tavoitteena on tuoda esiin monipuolisesti työtä, jota eurooppalaiset tieteelliset kirjastot tekevät avoimen tieteen tukemiseksi ja uuden tiedon synnyttämiseksi tiedeyhteisöissä.

Kirjastojen merkitys avoimen tieteen edistämisessä on tunnustettu poikkeuksellisen laajasti Euroopassa ja Euroopan komissiossa. Helsingin konferenssin osallistujamäärä on ennätyksellisen suuri, mikä kertoo suuresta mielenkiinnosta aiheeseen“, kertoo LIBERin tämänhetkinen puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjastosta.

Tällä hetkellä kirjastot ovat aktiivisesti osallistuneet muun muassa tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseen, jotta avoimen tieteen tuomat mahdollisuudet toteutuisivat.”

Konferenssiin saapuu yli 500 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Suomea konferenssissa edustavat mm. Suomen Akatemia ja kymmenet korkeakoulut sekä tutkimusorganisaatiot.

Kirjastot ja tutkimusrahoittajat voivat omalla toiminnallaan merkittävästi vaikuttaa avoimen tieteen nivoutumiseen osaksi tutkimustyön arkea tutkimusorganisaatioissa. Tässä onnistuminen edellyttää avointa vuoropuhelua niin kansallisten kuin kansainvälistenkin verkostojen välillä”, sanoo tutkimusasioista vastaava Suomen Akatemian ylijohtaja Riitta Maijala. Maijala on yksi konferenssin pääpuhujista.

Järjestyksessään jo 45. LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) -konferenssin vastuullisina järjestäjinä toimivat Suomessa Kansalliskirjasto, Helsingin yliopiston kirjasto ja Suomen tieteellinen kirjastoseura.

Keskustelua voi seurata Twitterissä #liber2016