Tekstiilitaidenäyttely Arktiksen ilmastonmuutoksesta Kaisa-talossa 29.5.-4.6.

Mitä tapahtuu arktiselle luonnolle ilmastonmuutoksen seurauksena? Miten erottaa luonnollinen muutos ihmisen aiheuttamasta muutoksesta? Textile Stories about Climate Change -näyttely esittelee yleisölle tutkimustietoa lämpenevältä Arktikselta ekologisen tekstiilitaiteen tulkintoina.

Kaisa-talossa 29.5.-4.6. esillä oleva näyttely syntyi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen tutkimusyksikön (ECRU) yhteistyön tuloksena. Teokset ovat luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia ECRU:n tieteellisistä tuloksista ja tutkimusaineiston syntymisestä. Ihmisen näkökulma pohjoiseen muutokseen näkyy saamelaisten duodji-käsityökulttuuria huokuvissa teoksissa esteettisesti: väreinä, materiaalivalintoina ja perinteisinä tekniikoina.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa toimivan ECRU:n tekemä tutkimus tarkastelee muutoksia Arktiksella ajan pitkissä mittakaavoissa ja hyödyntää järvien, merten ja soiden geologisissa kerrostumissa säilyvää aineistoa. Teoksissa kaivaudutaan fossiiliarkistojen välittämään viestiin tämän hetken keskeisistä prosesseista kuten merijään sulamisesta ja hiilinielujen kohtalosta.

”Kaikissa teoksissa on viesti siitä, että ilmasto lämpenee ja sillä on perustavanlaatuisia vaikutuksia. Teokset ovat kysymyksiä: mitä siitä seuraa, onko mitään tehtävissä ja mikä on meidän vastuumme?” sanoo projektia vetänyt yliopisto-opettaja Miia Collanus Tampereen yliopistosta.

Taideteosten toteutuksessa on mietitty materiaali- ja tekniikkavalintoja kestävän kehityksen näkökulmasta. Esimerkiksi vähäpäästöistä huovutusta on käytetty paljon. Kasvivärjäys taas välittää luonnonympäristön värejä omimmillaan.

Collanus suosittelee käsitöitä tiedon prosessoinnin ja oppimisen välineenä: ”Käsityö on hidasta, siinä ehtii ajatella. Materiaalien tuntu käsissä tuo kohteen lähelle”, hän kuvaa.

Runomuotoiset näyttelytekstit tuovat myös näyttelyn kokijalle ilmaa pohtia omaa suhdettaan ilmastonmuutokseen.

Lisätietoja:

Maija Heikkilä, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto
maija.heikkila@helsinki.fi, 029 4157838

Miia Collanus, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
miia.collanus@uta.fi, 050 318 6801