Koekäytössä Kauppakamarin e-kirjoja – oikeustiede, johtaminen, talous, työsuhde – 30.6.2017 saakka

Helsingin yliopiston verkossa on koekäytössä kesäkuun loppuun Kauppakamaritiedon Ammattikirjasto. Ammattikirjasto sisältää kokoelmat Juridiikka, Johtaminen, Talous (mm. vero-oikeutta) ja Työsuhde.

Juridiikka-kokoelma sisältää nämä teokset:

 • Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa (2012)
 • Esinevakuudet (2016)
 • Guide to the Finnish Arbitration Rules (2015)
 • Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa (2015)
 • Incoterms 2010 (2012)
 • Internationella köplagen (2013)
 • IPR käytännönläheisesti (2016)
 • Julkisten hankintojen sääntely (2017)
 • Kansainvälinen kauppalaki (2013)
 • Kovenantit – Rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus (2014)
 • Laki ja miten sitä luetaan (2014)
 • Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset (2014)
 • Opas Keskuskauppakamarin Välimiesmenettely-sääntöihin (2015)
 • Rahoitusmuodot ja vakuudet (2013)
 • Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (2014)
 • Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013)
 • Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet (2013)
 • Yksityisyyden suoja Suomessa (2014)

Talous-kokoelma sisältää vero-oikeutta ja arvonlisäveroa käsittelevää kirjallisuutta, mm. alla olevat kirjat. Kokoelma sisältää myös käytännönläheistä palkanlaskentaa ja muita taloushallintoa koskevia kirjoja.

 • Vero-oikeuden yleiset opit (2015)
 • Suomen finanssioikeus (2014)
 • Arvonlisäverolain tulkintaongelmat (2015)
 • Yhdistysten ja säätiöiden verotus (2014)

Johtaminen-kokoelmassa on mm. johtamiseen, esimiestyöhön, henkilöstöhallintoon, hallitustyöskentelyyn ja yrityksen viestintään liittyviä kirjoja.

Työsuhde-kokoelmassa on käytännönläheisiä henkilöstöhallintoon liittyviä kirjoja.

Palautetta voi antaa osoitteeseen e-library [at] helsinki.fi.

Juridiikka-kokoelma
Ammattikirjasto – Juridiikka-kokoelma