Koekäyttö: Colonial State Papers – Englannin siirtomaa-ajan dokumentteja

koekaytto_eaineisto

The Colonial State Papers -tietokannassa on bibliografisia viitetietoja ja tuhansia skannattuja dokumentteja, ml. olennaiset osat Calendar of State Papersista Englannin siirtomaa-ajalta 1500-1700-luvuilta.

Dokumentit valottavat mm. englantilaisten uudisasukkaiden asettumista Pohjois-Amerikkaan, kaupankäyntiä, merirosvousta Atlantilla ja Karibialla, orjakauppaa, ja englantilaisten, ranskalaisten ja espanjalaisten konflikteja siirtomaa-alueilla.

Lisätietoa aineistosta saat täältä

Koekäyttöaika Helsingin yliopiston verkossa: 2.7.-1.8.2018

Palaute: e-library@helsinki.fi

 

KauppakamariTiedon oikeustieteellisiä e-kirjoja käytettävissä

KauppakamariTiedon Ammattikirjaston Juridiikka-kokoelma on käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa 31.7.2018 saakka.

Kokoelman e-kirjat on luetteloitu Helkaan.

 • Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa (2012)
 • Esinevakuudet (2016)
 • Guide to the Finnish Arbitration Rules (2015)
 • Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa (2015)
 • Incoterms 2010 (2012)
 • Incoterms 2010 (2. painos 2016)
 • Internationella köplagen (2013)
 • IPR käytännönläheisesti (2016)
 • Julkiset hankinnat yrityksille käytännönläheisesti (2017)
 • Julkisten hankintojen sääntely (2017)
 • Kansainvälinen kauppalaki (2013)
 • Kovenantit – Rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus (2014)
 • Laki ja miten sitä luetaan (2014)
 • Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset (2014)
 • Opas Keskuskauppakamarin Välimiesmenettely-sääntöihin (2015)
 • Rahoitusmuodot ja vakuudet (2013)
 • Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (2014)
 • Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013)
 • Vahingonkorvaus asunto-osakeyhtiössä (2017)
 • Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet (2013)
 • Yksityisyyden suoja Suomessa (2014)
 • Yritystoiminnan verotus (2014)

Palautetta e-kirjapaketista voi antaa osoitteeseen e-library [at] helsinki.fi

Juridiikka-kokoelma
Ammattikirjasto – Juridiikka-kokoelma

Koekäytössä Kauppakamarin e-kirjoja – oikeustiede, johtaminen, talous, työsuhde – 30.6.2017 saakka

Helsingin yliopiston verkossa on koekäytössä kesäkuun loppuun Kauppakamaritiedon Ammattikirjasto. Ammattikirjasto sisältää kokoelmat Juridiikka, Johtaminen, Talous (mm. vero-oikeutta) ja Työsuhde.

Juridiikka-kokoelma sisältää nämä teokset:

 • Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa (2012)
 • Esinevakuudet (2016)
 • Guide to the Finnish Arbitration Rules (2015)
 • Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa (2015)
 • Incoterms 2010 (2012)
 • Internationella köplagen (2013)
 • IPR käytännönläheisesti (2016)
 • Julkisten hankintojen sääntely (2017)
 • Kansainvälinen kauppalaki (2013)
 • Kovenantit – Rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus (2014)
 • Laki ja miten sitä luetaan (2014)
 • Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset (2014)
 • Opas Keskuskauppakamarin Välimiesmenettely-sääntöihin (2015)
 • Rahoitusmuodot ja vakuudet (2013)
 • Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (2014)
 • Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013)
 • Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet (2013)
 • Yksityisyyden suoja Suomessa (2014)

Talous-kokoelma sisältää vero-oikeutta ja arvonlisäveroa käsittelevää kirjallisuutta, mm. alla olevat kirjat. Kokoelma sisältää myös käytännönläheistä palkanlaskentaa ja muita taloushallintoa koskevia kirjoja.

 • Vero-oikeuden yleiset opit (2015)
 • Suomen finanssioikeus (2014)
 • Arvonlisäverolain tulkintaongelmat (2015)
 • Yhdistysten ja säätiöiden verotus (2014)

Johtaminen-kokoelmassa on mm. johtamiseen, esimiestyöhön, henkilöstöhallintoon, hallitustyöskentelyyn ja yrityksen viestintään liittyviä kirjoja.

Työsuhde-kokoelmassa on käytännönläheisiä henkilöstöhallintoon liittyviä kirjoja.

Palautetta voi antaa osoitteeseen e-library [at] helsinki.fi.

Juridiikka-kokoelma
Ammattikirjasto – Juridiikka-kokoelma

 

Olethan jo tutustunut! Yhteiskuntatieteellisiä menetelmä- ja opetusaineistovideoita koekäytössä 30.6. asti

SAGE julkaisee aineistoa tutkimuksen teon ja oppimisen tueksi, kattaen tutkimusprosessin eri vaiheet; tutkimuskysymyksen asettamisesta, kirjallisuuskatsauksen laatimisesta, tutkimusmenetelmän valinnasta, tutkimusaineiston kokoamisesta, analyysistä ja tulkinnasta tutkimustulosten kirjoittamiseen.

Koekäytössä olevat tuotteet:

Koekäyttö jatkuu 30.6.2017 saakka Helsingin yliopiston verkossa.

SAGE Video on uusi hakuliittymä kustantajan opetusvideotarjontaan yhteiskuntatieteen avainaloilta. Kokoelmat kattavat erityyppisiä videoita erilaisiin tutkimuksen ja oppimisen tarpeisiin.

Videoiden hakulaatikko > Bringing teaching, learning and research to life - Search in SAGE video

SAGE Research Methods on tutkimusmenetelmiin keskittyvä tietokanta, joka on ollut jo joitakin vuosia Helsingin yliopiston käytössä. Sisältö koostuu e-kirjoista, hakuteoksista, lehtiartikkeleista ja videoista.

Tietokannan hakulaatikko - What every researcher needs - search field

Palautetta voit antaa osoitteeseen e-library [at] helsinki.fi

Lisää e-kirjoja humanistis-yhteiskuntatieteellisille tieteenaloille – Oxford Handbooks ja Routledge Handbooks -valikoimat kasvavat

Helsingin yliopiston kirjasto on hankkinut monitieteisen e-kirjavalikoiman tukemaan digitaalista oppimisympäristöä. E-kirjat ovat jo käytettävissä yliopiston verkossa ja ne luetteloidaan Helka-tietokantaan loppuvuoden aikana.

Oxford Handbooks Online

Vuosipaketteja on hankittu seuraavista kokoelmista:
Classical Studies, Economics & Finance, History, Law, Linguistics, Literature, Music, Philosophy, Political Science, Psychology ja Religion. Hankitut vuosipaketit vaihtelevat kokoelmittain, yleensä ne kattavat vuodet 2012-2016.  Vuosikokoelmat sisältävät kalenterivuoden aikana julkaistut teokset sekä yksittäisiä artikkeleita.

Classical Studies, Law, Linguistics, Music, Political Science ja Religion -kokoelmiin on hankittu myös Foundation Collection, joka sisältää ko. tieteenalan Handbook-sarjan aikaisempia osia vuoden 2012 alkupuolelle saakka.

Oxford Handbooks Online

Routledge Handbooks Online

Seuraavista kokoelmista on ostettu 94 valikoitua uutta nimekettä:
Archaeology & Classics, Asian Studies, Communication, Journalism, Media & Culture, Business & Economics, Education, Foreign Languages, Philosophy,
Politics, History, Law, Linguistics, Philosophy, Politics, Psychology, Religion ja Sociology.

Routledge Handbooks

Lisätietoja uusien lähdeaineistojen hankinnasta yliopiston strategisille tutkimusalueille

Hyödynnä lukumahdollisuus: tuhansia uusia De Gruyterin e-kirjoja käytössä neljän kuukauden ajan!

De Gruyter -logoHelsingin yliopiston kirjasto on jo hankkinut lukuisia De Gruyter -kustantajan e-kirjoja. Nyt olemme saaneet käyttöömme De Gruyterin koko e-kirjakokoelman (noin 38000 kirjaa)  Helsingin yliopiston verkkoon neljän kuukauden ajaksi. Kokoelma sisältää e-kirjoja myös seuraavilta kustantajilta: Harvard University Press, Princeton University Press, Columbia University Press, University of Pennsylvania Press, University of Toronto Press.

De Gruyter julkaisee aineistoa seuraavilta tieteenaloilta: humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet, matemaattis-luonnontieteelliset alat, lääketiede ja oikeustiede. E-kirjakokoelmaa on mahdollista selata aihealueittain. Kokoelma karttuu uusilla e-kirjoilla joka kuukausi.

Kirjat ovat tarjolla lokakuusta 2016 tammikuun 2017 loppuun, jonka jälkeen käytetyimmät valitaan kirjaston kokoelmaan pysyvästi.

De Gruyter Online 

Ohjeita De Gruyterin e-kirjojen käyttöön

Käyttöaika: 3.10.2016-31.1.2017

Palaute: e-library@helsinki.fi

Book cover: How literary worlds are shapedBook cover: VölkerrechtBook cover: 3D ultrasound in prenatal diagnosisBook cover: Communication and learningBook cover: Biomaterials

Brexit vai Bremain? – Oxford University Pressin oikeudellisia tiedonlähteitä kansainvälisistä ajankohtaisista kysymyksistä avoimesti saatavilla

Oxford University Press tarjoaa avoimella verkkosivullaan oikeudellisia tiedonlähteitä kansainvälisistä konflikteista ja muista tärkeistä ajankohtaisista kansainvälisistä asioista. Mukana on kansainvälisten sopimusten tekstejä ja asiaa käsitteleviä artikkeleita.

Sivulta löydät mm. seuraavia aiheita:

 • Ison-Britannian kansanäänestys EU-jäsenyydestä (Brexit/Bremain)
“Brexit cartoon” by Gwydion M. Williams. CC-BY-2.0 via Flickr
 • Israel-Gaza konflikti 2008-2014
 • Voimankäyttö Ukrainassa – suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus
 • Etelä-Kiinan meren ja Itä-Kiinan meren aluerajoja koskevat kiistakysymykset
 • Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsittelemiä oikeustapauksia
 • Kysymys Syyriaan kohdistuvasta voimankäytöstä kansainvälisen oikeuden näkökulmasta
 • Euroopassa jatkuvaa pakolaiskriisiä käsitellään omalla sivullaan.

-Tutustu myös Eduskunnan kirjaston on kokoamaan  tietopakettiin Ison-Britannian EU-jäsenyyttä koskevasta kansanäänestyksestä. Se sisältää keskeisiä dokumentteja ja sivustoja, kampanjat puolesta ja vastaan sekä uutisointia, kirjallisuutta ja tutkimusaineistoa.

Westlaw International siirtyi toiselle alustalle ja vaihtoi nimeä

Thomson Reuters on siirtänyt Westlaw Internationalin WestlawUK:n alustalle ja nimennyt sen International Materials-palveluksi. Perinteinen Westlaw International –käyttöliittymä lakkaa toimimasta 18.12.2015.

Helsingin yliopiston verkossa pääset tietokantaan näin: mene WestlawUK-tietokantaan ja valitse Services –> International Materials. Koko WestlawNext valikoiman saa näkyviin napauttamalla WestlawNext-kuvaketta. Hyvän valikoiman materiaalia saa esille Academic Library-linkistä.

Lisätietoja: Leena Huovinen ja Arja Niskala

Palautteesi on tärkeää: e-library@helsinki.fi

Screen capture: WestlawNext - International Materials can be accessed from WestlawUK
WestlawNext – International Materials, access from WestlawUK

Kuvankaappaus Academic Library -linkistä