Rättsvetenskapliga e-böcker från KauppakamariTieto

Juridik-samlingen av KauppakamariTieto är tillgänglig i Helsingfors universitets nätverk. Samlingen är tillgänglig till 31.7.2018. E-böcker är katalogiserade i Helka.

 • Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa (2012)
 • Esinevakuudet (2016)
 • Guide to the Finnish Arbitration Rules (2015)
 • Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa (2015)
 • Incoterms 2010 (2012)
 • Incoterms 2010 (2. painos 2016)
 • Internationella köplagen (2013)
 • IPR käytännönläheisesti (2016)
 • Julkiset hankinnat yrityksille käytännönläheisesti (2017)
 • Julkisten hankintojen sääntely (2017)
 • Kansainvälinen kauppalaki (2013)
 • Kovenantit – Rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus (2014)
 • Laki ja miten sitä luetaan (2014)
 • Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset (2014)
 • Opas Keskuskauppakamarin Välimiesmenettely-sääntöihin (2015)
 • Rahoitusmuodot ja vakuudet (2013)
 • Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (2014)
 • Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013)
 • Vahingonkorvaus asunto-osakeyhtiössä (2017)
 • Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet (2013)
 • Yksityisyyden suoja Suomessa (2014)
 • Yritystoiminnan verotus (2014)

Feedback: e-library [at] helsinki.fi

Juridiikka-kokoelma
Ammattikirjasto – Juridiikka-kokoelma

Videor och andra resurser om samhällsvetenskapliga forskningsmetoder i testbruk

SAGE publicerar material för olika forsknings- och lärningsändamål.

De här produkterna är i testbruk till 30.6.2017 i universitetets nätverk:

I SAGE Video hittar du undervisningsvideor inom samhällsvetenskaper för olika forskningsändamål.

Videoiden hakulaatikko > Bringing teaching, learning and research to life - Search in SAGE video

I SAGE Research Methods hittar du metodböcker, uppslagsverk, artiklar och videor. Det finns e-böcker både om specifika forskningsmetoder och om forskning inom olika discipliner. SAGE Research Methods är tillgänglig i universitetets nätverk.

Tietokannan hakulaatikko - What every researcher needs - search field

Feedback: e-library [at] helsinki.fi

Mera e-böcker inom humaniora och samhällsvetenskap – Oxford Handbooks och Routledge Handbooks samlingar utvidgas

Helsingfors universitets bibliotek har skaffat tvärvetenskapliga e-böcker för att stöda digitala inlärningsmiljöer. E-böckerna är tillgängliga i universitetets nätverk och katalogiseras i Helka i år.

Oxford Handbooks Online

Samlingar för specifika år, vanligen 2012-2016, har nu anskaffats inom följande ämnesområden: Classical Studies, Economics & Finance, History, Law, Linguistics, Literature, Music, Philosophy, Political Science, Psychology och Religion.
Dessa samlingar innehåller alla handböcker som publicerats under respektive kalenderår. Enstaka artiklar ingår också.

Samlingarna inom Classical Studies, Law, Linguistics, Music, Political Science och Religion innehåller nu också Foundation Collection som omfattar
handböcker från tidigare år.

Oxford Handbooks Online

Routledge Handbooks Online

Utvalda 94 nya e-böcker har anskaffats från de här samlingarna:
Archaeology & Classics, Asian Studies, Communication, Journalism, Media & Culture, Business & Economics, Education, Foreign Languages, Philosophy,
Politics, History, Law, Linguistics, Philosophy, Politics, Psychology, Religion och Sociology.

Routledge Handbooks

Tusentals nya e-böcker från De Gruyter tillgängliga i fyra månader!

De Gruyter -logo

Helsingfors universitets bibliotek har redan tidigare anskaffat ett stort antal e-böcker från De Gruyter. Nu har vi fått tillgång till hela e-boksamlingen (cirka 38 000 böcker) i fyra månader i universitetets nätverk. Samlingen omfattar också e-böcker från Harvard University Press, Princeton University Press, Columbia University Press, University of Pennsylvania Press och University of Toronto Press.

De Gruyter publicerar böcker om humaniora och teologi, samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin och juridik. Det är möjligt att söka e-böcker enligt ämneskategori. Urvalet uppdateras med nya e-böcker varje månad.

Urvalet är tillgängligt från oktober 2016 till slutet av januari 2017. Därefter köps de mest använda e-böckerna till bibliotekets samling.

De Gruyter Online

E-books – guide / De Gruyter

Användningstid: 3.10.2016-31.1.2017

Feedback: e-library@helsinki.fi

Book cover: How literary worlds are shapedBook cover: VölkerrechtBook cover: 3D ultrasound in prenatal diagnosisBook cover: Communication and learningBook cover: Biomaterials

Brexit eller Bremain? – Oxford University Press erbjuder öppen tillgång till juridiskt material om internationella frågor

Oxford University Press erbjuder öppen tillgång till webbsidan som innehåller juridiskt material om internationella konflikter och andra omdebatterade ärenden.
På den finns länkar till internationella överenskommelser och relevanta artiklar.

På webbsidan:

 • Folkomröstning i Storbritannien om EU-medlemskap

  Brexit cartoon by Gwydion M. Williams. CC-BY-2.0 via Flickr
  ”Brexit cartoon” by Gwydion M. Williams CC-BY-2.0 via Flickr
 • Israel-Gaza konflikten 2008-2014
 • Maktanvändning i Ukraina – suveränitet och territoriell integritet
 • Tvistefrågor om territorialgränser i Sydkinesiska havet och Östkinesiska havet
 • Rättsfall i Internationella brottmålsdomstolen
 • Maktanvändning mot Syria – internationell rätt
 • Den pågående flyktingkrisen i Europa behandlas på en annan webbsida.

Riksdagsbiblioteket har samlat en omfattande informationspaket om folkomröstning i Storbritannien – sidan är på finska, länkar till internationellt material.

Westlaw International har bytt plattform till Westlaw UK och bytt namn till International Materials

Thomson Reuters har flyttat Westlaw International till Westlaw UK –plattformen och har bytt namn till International Materials. Det klassiska Westlaw International gränssnittet slutar fungera 18.12.2015.

Du kan använda Westlaw UK i Helsingfors universitets datanät: välj Westlaw UK och sen Services –>International Materials. Du kan se alla resurser i WestlawNext när du väljer texten WestlawNext bredvid sökfunktion.

Man kan se bra urvalet av akademiska resurser när man väljer länken Academic Library.

Mer information: Leena Huovinen och Arja Niskala

Din feedback är viktig för oss: e-library@helsinki.fi

Screen capture: WestlawNext - International Materials can be accessed from WestlawUK
WestlawNext – International Materials, access from WestlawUK

Skärmdump av Academic Library länk