Talentums ordböcker = MotPRO – godkänn användarvillkoren

Talentums engelska-finska-engelska och svenska-finska-svenska-ordböcker finns nu tillgängliga i MOT under namnet MOT Pro Englanti ja MOT Pro Ruotsi.

Du måste numera godkänna Mot-ordböckernas användarvillkor före första användningsgången genom att klicka på ”Jag godkänner villkoren”-knappen uppe i det högra hörnet. Användarvillkoren måste godkännas i varje webbläsare du använder och efter att du tömt webbläsarhistoriken.

netmot.exe

Dagstidningar från hela världen – ProQuest Newsstand på provanvändning till 30 April

newspapers

ProQuest Newsstand ger tillgång till över 1300 dagstidningar. Databasen innehåller bland annat titlar som The Guardian, Le Monde diplomatique, El Pais, Observer, The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, USA Today, Los Angeles Times och Boston Globe.

Du kan söka en enda titel genom bibliotekets webbsida eller alla titlar kan också hittas i NELLI och HELKA.

Provperioden fortsätter fram till den 30 April.

Feedback eller frågor? e-library[at]helsinki.fi

Välkommen att besvara en enkät om e-böcker!

Med enkäten samlar högskolebiblioteken in studerandes och lärarnas erfarenheter av e-böcker i studierna och undervisningen. E-böcker är elektroniska versioner av vanliga böcker som kan läsas t ex på en dator, läsplatta eller smarttelefon.

På basis av svaren utvecklar vi användbarhet och tillgången på e-böcker som behövs i undervisningen, därför är din åsikt viktig för oss!

bookEnkät för studerande: https://my.surveypal.com/-E-kirjat-opintojen-tukena–kysely

Enkät för lärare: https://my.surveypal.com/E-kirjat–opetuksen-tukena-kysely

Svaren behandlas konfidentiellt och med hänsyn till respondenternas integritet. Svaren rapporteras på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera enskilda personers svar. Materialet arkiveras i Samhällsvetenskapliga dataarkivet för användning i forskning och undervisning.

Enkätformuläret är öppet till den 31 maj 2016.​

Enkäten är en del av FinELib-konsortiets e-kursboksprojekt och genomförs av Nationalbiblioteket i samarbete med högskolebiblioteken. Du kan gärna kontakta dem som genomför enkäten på adressen finelib@helsinki.fi.

Tack för deltagandet​!

Tillgång till Science tidningar under 2016

Anställda och studenter vid Helsingfors universitet måste logga in också inom universitets nätverket för att komma åt Science tidningar. Utanför campus inloggning händer som vanligt.

Uppdatera alltså dina bokmärken till:
http://www.sciencemag.org.libproxy.helsinki.fi/journals

Beroende på ändringar i prispolitik av The American Association for the Advancement of Science (AAAS), Öppna universitetets anställda och studenter kan använda Science tidningar endast med vissa kunddatorer på biblioteket.

Feedback: e-library[at]helsinki.fi