Välkommen att besvara en enkät om e-böcker!

This post is also available in: Finska Engelska

Med enkäten samlar högskolebiblioteken in studerandes och lärarnas erfarenheter av e-böcker i studierna och undervisningen. E-böcker är elektroniska versioner av vanliga böcker som kan läsas t ex på en dator, läsplatta eller smarttelefon.

På basis av svaren utvecklar vi användbarhet och tillgången på e-böcker som behövs i undervisningen, därför är din åsikt viktig för oss!

bookEnkät för studerande: https://my.surveypal.com/-E-kirjat-opintojen-tukena–kysely

Enkät för lärare: https://my.surveypal.com/E-kirjat–opetuksen-tukena-kysely

Svaren behandlas konfidentiellt och med hänsyn till respondenternas integritet. Svaren rapporteras på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera enskilda personers svar. Materialet arkiveras i Samhällsvetenskapliga dataarkivet för användning i forskning och undervisning.

Enkätformuläret är öppet till den 31 maj 2016.​

Enkäten är en del av FinELib-konsortiets e-kursboksprojekt och genomförs av Nationalbiblioteket i samarbete med högskolebiblioteken. Du kan gärna kontakta dem som genomför enkäten på adressen finelib@helsinki.fi.

Tack för deltagandet​!