Rättsvetenskapliga e-böcker från KauppakamariTieto

Juridik-samlingen av KauppakamariTieto är tillgänglig i Helsingfors universitets nätverk. Samlingen är tillgänglig till 31.7.2018. E-böcker är katalogiserade i Helka.

 • Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa (2012)
 • Esinevakuudet (2016)
 • Guide to the Finnish Arbitration Rules (2015)
 • Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa (2015)
 • Incoterms 2010 (2012)
 • Incoterms 2010 (2. painos 2016)
 • Internationella köplagen (2013)
 • IPR käytännönläheisesti (2016)
 • Julkiset hankinnat yrityksille käytännönläheisesti (2017)
 • Julkisten hankintojen sääntely (2017)
 • Kansainvälinen kauppalaki (2013)
 • Kovenantit – Rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus (2014)
 • Laki ja miten sitä luetaan (2014)
 • Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset (2014)
 • Opas Keskuskauppakamarin Välimiesmenettely-sääntöihin (2015)
 • Rahoitusmuodot ja vakuudet (2013)
 • Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (2014)
 • Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013)
 • Vahingonkorvaus asunto-osakeyhtiössä (2017)
 • Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet (2013)
 • Yksityisyyden suoja Suomessa (2014)
 • Yritystoiminnan verotus (2014)

Feedback: e-library [at] helsinki.fi

Juridiikka-kokoelma
Ammattikirjasto – Juridiikka-kokoelma

Meddelande om avbrott i Ellibs-tjänsten

Ellibs kommer att flytta servrar  till snabbare infrastruktur, och på samma gång uppdaterar deras serverkapacitet. Tyvärr innebär detta att Ellibs tjänster inte kommer att vara tillgängliga under flyttningsprocessen.

Ellibs meddela att de har en planerade tidslucka för underhåll och flytt 4 – 5 januari 2017. Ett avbrott den 4 – 5 januari 2017 kommer att inträffa i tjänsten så att tjänsten inte är tillgänglig för användare.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta orsakar!

Mera e-böcker inom humaniora och samhällsvetenskap – Oxford Handbooks och Routledge Handbooks samlingar utvidgas

Helsingfors universitets bibliotek har skaffat tvärvetenskapliga e-böcker för att stöda digitala inlärningsmiljöer. E-böckerna är tillgängliga i universitetets nätverk och katalogiseras i Helka i år.

Oxford Handbooks Online

Samlingar för specifika år, vanligen 2012-2016, har nu anskaffats inom följande ämnesområden: Classical Studies, Economics & Finance, History, Law, Linguistics, Literature, Music, Philosophy, Political Science, Psychology och Religion.
Dessa samlingar innehåller alla handböcker som publicerats under respektive kalenderår. Enstaka artiklar ingår också.

Samlingarna inom Classical Studies, Law, Linguistics, Music, Political Science och Religion innehåller nu också Foundation Collection som omfattar
handböcker från tidigare år.

Oxford Handbooks Online

Routledge Handbooks Online

Utvalda 94 nya e-böcker har anskaffats från de här samlingarna:
Archaeology & Classics, Asian Studies, Communication, Journalism, Media & Culture, Business & Economics, Education, Foreign Languages, Philosophy,
Politics, History, Law, Linguistics, Philosophy, Politics, Psychology, Religion och Sociology.

Routledge Handbooks

Tusentals nya e-böcker från De Gruyter tillgängliga i fyra månader!

De Gruyter -logo

Helsingfors universitets bibliotek har redan tidigare anskaffat ett stort antal e-böcker från De Gruyter. Nu har vi fått tillgång till hela e-boksamlingen (cirka 38 000 böcker) i fyra månader i universitetets nätverk. Samlingen omfattar också e-böcker från Harvard University Press, Princeton University Press, Columbia University Press, University of Pennsylvania Press och University of Toronto Press.

De Gruyter publicerar böcker om humaniora och teologi, samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin och juridik. Det är möjligt att söka e-böcker enligt ämneskategori. Urvalet uppdateras med nya e-böcker varje månad.

Urvalet är tillgängligt från oktober 2016 till slutet av januari 2017. Därefter köps de mest använda e-böckerna till bibliotekets samling.

De Gruyter Online

E-books – guide / De Gruyter

Användningstid: 3.10.2016-31.1.2017

Feedback: e-library@helsinki.fi

Book cover: How literary worlds are shapedBook cover: VölkerrechtBook cover: 3D ultrasound in prenatal diagnosisBook cover: Communication and learningBook cover: Biomaterials

Välkommen att besvara en enkät om e-böcker!

Med enkäten samlar högskolebiblioteken in studerandes och lärarnas erfarenheter av e-böcker i studierna och undervisningen. E-böcker är elektroniska versioner av vanliga böcker som kan läsas t ex på en dator, läsplatta eller smarttelefon.

På basis av svaren utvecklar vi användbarhet och tillgången på e-böcker som behövs i undervisningen, därför är din åsikt viktig för oss!

bookEnkät för studerande: https://my.surveypal.com/-E-kirjat-opintojen-tukena–kysely

Enkät för lärare: https://my.surveypal.com/E-kirjat–opetuksen-tukena-kysely

Svaren behandlas konfidentiellt och med hänsyn till respondenternas integritet. Svaren rapporteras på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera enskilda personers svar. Materialet arkiveras i Samhällsvetenskapliga dataarkivet för användning i forskning och undervisning.

Enkätformuläret är öppet till den 31 maj 2016.​

Enkäten är en del av FinELib-konsortiets e-kursboksprojekt och genomförs av Nationalbiblioteket i samarbete med högskolebiblioteken. Du kan gärna kontakta dem som genomför enkäten på adressen finelib@helsinki.fi.

Tack för deltagandet​!