Grundkurs i informationssökning på Kajsabiblioteket onsdag 24.9 kl. 10-12

För vem? Studenter som ska skriva essäer / uppsatser, upp till och inklusive proseminarienivå. Alla som behöver repetera informationssökning.

Vad lärs ut? Studenten ska vid genomgången kurs kunna grunderna för effektiv informationssökning i databaser, speciellt Helka, Arto och Melinda. Studenten ska känna till Nelliportalen.

På kursen tar vi upp

  • olika sökstrategier
  • för- och nackdelar med fasta och fria sökord
  • hur man söker böcker, artiklar och gradun
  • hur du hittar dessa i praktiken
  • hur du hittar inhemska och internationella databaser inom ditt eget ämnesområde

Lärare är informationsspecialist Kristina Weimer. Anmälan via Weboodi, tack.

RefWorks på svenska (dagen) 6.11.2012

RefWorks på svenska 6.11 kl. 9.00-11.00
ProQuest databasers representant Björn Olofsson lär RefWorks på svenska
i datorsal 4060 i Kajsahusets (huvudingång Fabiansgatan 30) fjärde våning
tisdagen 6.11 kl .9.00-11.00.
Refworks är ett program med vilket du skapar en personlig referensdatabas.
Kursens kommer att ta upp
* hur du samlar referenser i din personliga referensdatabas
* hur du håller ordning på dina referenser
* hur du infogar referenser i texter och gör litteraturförteckningar med RefWorks och
dess hjälpprogram Write-n-Cite

Om du har frågor kontakta Monica Allardt,  monica.allardt@helsinki.fi, 050 4150277

18 deltagare ryms med
Anmälning:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/38362/lomake.html