Bibliotekskiosker förnyas i alla biblioteksenheterna

Bibliotekskioskerna förnyas i alla biblioteksenheter den 20 september 2018.

Kuvituskuva: Uuden Kirjastokioskin ulkoasuVia de nya bibliotekskioskerna kan vem som helst söka och läsa böcker och artiklar i Helka samt digitala examensarbeten vid Helsingfors universitet i E-Thesis. Det går också att använda Helka-databasens kundfunktioner, såsom att spara egna sökningar och favoriter samt spara referensuppgifter eller skicka dem till den egna e-postadressen.

Via kioskdatorerna kan studerande och personal vid Helsingfors universitet dessutom logga in på sitt eget arbetsbord med universitetets it-behörighet.

Skriv ut med kopieringskort

Från kioskdatorerna kan man skriva ut artiklar, referensuppgifter eller delar av e-böcker. Utskriftsalternativ är begrändsad till svartvit och dubbelsidig. Varje kiosk skriver ut till en bestämd skrivare, vars adress automatiskt syns i menyn för utskrifter. Flerfunktionsskrivarna finns inte nödvändigtvis i kioskernas omedelbara närhet. Anvisningar för att hitta rätt flerfunktionsskrivare finns vid kiosken. För att skriva ut dokument krävs ett kopieringskort, som man kan köpa hos bibliotekets kundtjänst.

Utöver att göra utskrifter kan man med kioskdatorerna spara t.ex. artiklar och referensuppgifter på ett USB-minne.

Bibliotekskioskerna har inte fri tillgång till internet och man kan inte heller bearbeta egna filer.

Gästdatorerna tas ur bruk

De nya kioskdatorerna ersätter såväl alla gamla bibliotekskiosker som bibliotekens gästdatorer under höstterminen 2018. Utomstående användare behöver alltså i fortsättningen en egen dator eller annan apparat om de vill bearbeta egna filer eller fritt leta efter information på internet. Av bibliotekets kundtjänst får man fortsättningsvis tillfälliga användarkoder till universitetets trådlösa nät.

Bakom beslutet att avstå från gästdatorerna ligger en teknisk förändring i universitetets system för nätadministration. I och med förändringen försvinner även nätmiljön för gäster. Samtidigt riktar biblioteket sitt fokus på att erbjuda utomstående användare vetenskaplig kunskap och tillgång till examensarbeten vid Helsingfors universitet i enlighet med sin kärnuppgift.

Du kan ge respons på den nya bibliotekskiosken med bibliotekets responsblankett.

Bibliotekets kursprogram för hösten

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder utbildning i informationssökning.

Biblioteket erbjuder också många kurser på finska och engelska, enstaka kurser på svenska ordnas enligt efterfrågan. Läs mer om bibliotekets utbildning och kurser på bibliotkets webbplats.

Nätkurser i informationssökning

Den 3 september kommer vi att öppna ett par nätkurser i informationssökning för läsåret 2018-2019.

En nätkurs på svenska kommer att öppnas senare under läsåret 2018-2019.

Workshop i informationssökning

Tid: Måndagar kl. 15-17 under terminen 10.9 – 17.12.2018.
Plats: Huvudbiblioteket Kajsahuset, 5. vån, datorsal 5057
Evenemang på Facebook.

Kom och fråga om informationssökning, e-böcker eller referenshantering. Ingen förhandsanmälan behövs. Ta också gärna med egen dator. Workshopen är för studerande och forskare vid Helsingfors universitet.

Kaisassa palloja

Bibliotekskioskerna i Helsingfors universitets bibliotek förnyas

Från och med juni 2018 testas en ny bibliotekskiosk i Kajsahuset (4. våningen), och efter sommarpausen också i campusbiblioteken i Mejlans och Vik. På biblioteken samlar man samtidigt in respons av kunderna om hur bibliotekskioskerna fungerar.

Via de nya bibliotekskioskerna kan vem som helst söka och läsa böcker och artiklar i Helka samt digitala examensarbeten vid Helsingfors universitet i E-Thesis. Det går också att använda Helka-databasens kundfunktioner, såsom att spara egna sökningar och favoriter samt spara referensuppgifter eller skicka dem till den egna e-postadressen.

Via kioskdatorerna kan studerande och personal vid Helsingfors universitet dessutom logga in på sitt eget arbetsbord med universitetets it-behörighet.

Skriv ut med kopieringskort

Från kioskdatorerna kan man skriva ut artiklar, referensuppgifter eller delar av e-böcker. Utskriftsalternativ är begrändsad till svartvit och dubbelsidig. Varje kiosk skriver ut till en bestämd skrivare, vars adress automatiskt syns i menyn för utskrifter. Flerfunktionsskrivarna finns inte nödvändigtvis i kioskernas omedelbara närhet. Anvisningar för att hitta rätt flerfunktionsskrivare finns vid kiosken. För att skriva ut dokument krävs ett kopieringskort, som man kan köpa hos bibliotekets kundtjänst.

Utöver att göra utskrifter kan man med kioskdatorerna spara t.ex. artiklar och referensuppgifter på ett USB-minne.

Bibliotekskioskerna har inte fri tillgång till internet och man kan inte heller bearbeta egna filer.

Gästdatorerna tas ur bruk

De nya kioskdatorerna ersätter såväl alla gamla bibliotekskiosker som bibliotekens gästdatorer under höstterminen 2018. Utomstående användare behöver alltså i fortsättningen en egen dator eller annan apparat om de vill bearbeta egna filer eller fritt leta efter information på internet. Av bibliotekets kundtjänst får man fortsättningsvis tillfälliga användarkoder till universitetets trådlösa nät.

Bakom beslutet att avstå från gästdatorerna ligger en teknisk förändring i universitetets system för nätadministration. I och med förändringen försvinner även nätmiljön för gäster. Samtidigt riktar biblioteket sitt fokus på att erbjuda utomstående användare vetenskaplig kunskap och tillgång till examensarbeten vid Helsingfors universitet i enlighet med sin kärnuppgift.

Du kan ge respons på den nya bibliotekskiosken med bibliotekets responsblankett.

Forskare, sänd dina publikationer till biblioteket för öppen arkivering

Nu finns servicen många hoppats på! Du kan sända dina publikationer för parallellpublicering till biblioteket. Vi utreder publikationsrättigheterna och arkiverar dina publikationer på så sätt att de uppfyller förläggarens villkor. Sänd filen till openaccess-info@helsinki.fi.  Ange också var publikationen kommer att publiceras. (Här hittar du information om parallellpublicering på finska och på engelska.)

Bild: PexelsDen vanligaste parallellpublicerade heltexten är ett godkänt referentgranskat manuskript (post-print, final draft, AAM).  Sänd oss alla versioner du har om du är osäker på vilken version som kan arkiveras och när den får arkiveras. Mera information om olika versioner på finska och på engelska.)

Denna service för parallellpublicering är tillgänglig för både personal och studerande på universitetet. Vi besvarar gärna frågor om vår service, om arkivering och parallellpublicering. Du får kontakt med oss via email: openaccess-info@helsinki.fi.

Bakgrunden

  • Åttiofyra procent av de forskare som svarade på bibliotekets kundenkät våren 2018 sade att de skulle använda en service för parallellpublicering om sådan fanns.
  • Enligt Helsingfors universitets principer för open access publicering (2017) så ska alla vetenskapliga publikationer som produceras vid universitetet parallellpubliceras i universitetets publikationsarkiv HELDA. Publikationers långvariga förvaring och tillgänglighet är garanterade genom arkivering i HELDA.

Mer information: marja.moisio@helsinki.fi

Översättning: Monica Allardt

Sommartiden börjar i campusbiblioteken den 21 maj. Kontrollera öppettiderna!

Öppettiderna i campusbiblioteken i Vik och Mejlans under sommaren

  • 21.5. – 21.6. må-fr 8-16, kundservice 10-16.
  • 22.6. – 5.8. stängt
  • 6.8. – 26.8. må-fr 8-16, kundservice 10-16.

Långa lånetider börjar 24.5. Lån från Vik och Mejlans får en förfallodag 7.8. enligt följande:

  • 28 dagars lån fr.o.m. 24.5.
  • 14 dagars lån (kursböcker) fr.o.m. 7.6.

Då campusbiblioteken är stängda kan du kontakta Kajsahusets kundservice på 3:e våningen vardagar kl. 10-18. Vi försöker svara på e-post följande arbetsdag.

Campusbiblioteket i Gumtäkt är stängt på sommaren för renoveringsarbeten

Campusbiblioteket har sista dagen öppet på fredag 18.5. och det öppnas igen i början av höstterminen 2018. Då biblioteket är stängt kan du använda Huvudbiblioteket i Kajsahuset. Vidare information: Gumtäkt 2018

SOMMAR 2018 i bibban 

Alla Helsingfors universitets biblioteks tjänster under sommaren (t.ex. kundservice timmar, lånetider, returnering och reservationer) finns på sidan SOMMAR 2018 i bibban.

Falska e-post från biblioteket (nätfiske) i rörelse

Det har skickats ut falska meddelanden angående föråldrade uppgifter i Helka. Mejlet kommer i Helsingfors universitets biblioteks namn och är på engelska. I meddelandet uppmanas användaren att logga in via den bifogade länken. Observera att i det motsvarande meddelande som på riktigt kommer från biblioteket så har vi inte en hyperlänk, utan adressen till Helka står som text. Jämför de båda versionerna nedan.

Om du har klickat på länken

Om du har fått detta meddelande, klickat på länken och matat in dina uppgifter genom att använda bibliotekskortets nummer så ska kortet genast bytas ut. Ta kontakt med biblioteket omedelbart.

Om du matat in dina uppgifter genom att använda Helsingfors universitets användarnamn och lösenord så ska du genast kontakta Helpdesk (tfn 55555, helpdesk@helsinki.fi). Helpdesk-instruktioner för nätfiske

Fejkmeddelandet som skickats i bibliotekets namn ser ut såhär

Dear Student,
Our records show that your access to Helsinki University Library System is about to expire. Due to security precautions established to protect Helsinki Libraries System, you have to renew your library account on a regular base, so please use the following link login.helsinki.fi/libraries/access/reactivation.htm

After your successful authentication, your access will be restored automatically and you will be redirected to the library homepage. If you are unable to log in, please contact the library help desk for immediate assistance. We apologize for any inconveniences this may have caused.
Thank you,
Helsinki University Library
P.O Box 53, 00014 University of Helsinki
Telephone: +358 29 4123196

Det äkta meddelandet som kommer från Helka ser ut såhär

Hej Lisa!
Ditt användarkonto, med bl.a. dina favoriter och sparade sökningar, föråldras DD.MM.2018. Du kan enkelt förhindra att kontot raderas genom att logga in med ditt bibliotekskort på helka.finna.fi på nytt innan ditt konto föråldras. Du kan ignorera det här meddelandet om du inte använder detta konto eller använder en annan inloggningsmetod.

Huvudbibliotekets återlämningslucka är inte i bruk den 28-29 mars

Huvudbibliotekets återlämningslucka på Fabiansgatan kommer att förnyas. Jobb startar onsdag den 28 mars på eftermiddagen och fortsätter på torsdag eftermiddag den 29 mars. Under arbetet är luckan inte i bruk. Återlämningsluckan ska vara igång igen torsdag eftermiddag.

När huvudbiblioteket är stängt på onsdag kan material återlämnas till luckor i campusbiblioteken i Gumtäkt och i Vik. Lånen registreras som returnerade på följande öppethållningsdag.

Gumtäkts återlämningslucka ligger till höger om Physicums huvudingång (Gustaf Hällströms gata 2A) bredvid den gråa sidodörren.

Vid huvudingången till Campusbiblioteket i Vik (Infohuset) finns campusbibliotekets och stadsbibliotekets gemensamma bokinkast, där man kan återlämna material dygnet runt.

Stridsåtgärder vid Helsingfors universitet: Biblioteksenheterna är huvudsakligen stängda den 28 februari

Fackförbunden Pardia, JHL och FOSU har utfärdat ett strejkvarsel om en punktstrejk vid Helsingfors universitet. Strejken börjar onsdagen den 28 februari klockan 00.00 och är ett dygn lång. Målet med strejken är att sätta fart på förhandlingarna om de nya villkoren i universitetens allmänna kollektivavtal.

Helsingfors universitetsbibliotek är en del av Helsingfors universitet och strejken påverkar bibliotekets verksamhet.

På strejkdagen onsdagen den 28 februari är Helsingfors universitets biblioteksenheter huvudsakligen stängda. Biblioteket kan inte heller garantera kundbetjäning per telefon eller på webben.

Kajsahuset, campusbiblioteket i Gumtäkt och campusbiblioteket i Vik är helt och hållet stängda under strejkdagen.

Öppna är lärcentret Aleksandria och lärcentret Minerva vid Centrumcampus samt Terkko Health Hub vid Campus Mejlans. Campusbiblioteket i Mejlans har dock ingen kundbetjäning.

För de böcker som har förfallodag strejkdagen den 28 februari har förfallodagen för säkerhets skull flyttats till torsdagen den 1 mars.

Strejken kan även orsaka en dygnslång fördröjning i bibliotekets fjärrtjänster.

Bibliotekets elektroniska material och webbtjänster borde fungera normalt även under strejken. Det är dock inte möjligt att få kundstöd vid problemsituationer under strejkdagen.

Biblioteket är öppet normalt den 2 februari

Alla Helsingfors universitetsbibliotekets enheter är öppna normalt fredag den 2 februari. De fackliga demonstrationerna som planeras till fredag påverkar inte tjänsten i biblioteket.

Observera dock att Well Cafe i Kajsahuset stängs redan klockan 18:00. Därefter är ingången till biblioteket endast via Fabianinkatu eller med hiss från metrostationen.