Tarvitsetko opastusta datanhallinnassa? Tutustu syksyn RDM- ja DMP-kursseihin!

Onko mielessäsi Suomen Akatemian syyskuun rahoitushaku, ja tarvitset tukea datanhallinnan suunnitteluun? Helsingin yliopiston Datatuki järjestää tutkimusdatan hallinnan (research data management, RDM) luentoja ja aineistonhallintasuunnitelman (data management plan, DMP) työpajoja kaikilla kampuksilla syksyllä.

Kurssit alkavat elokuussa, ja löydät koulutusten päivitetyn aikataulun verkkosivuiltamme.

RDM-luennot ja DMP-työpajat

RDM Basics -luennolla käydään läpi tutkimusaineiston hallinnon peruskäsitteet ja parhaat käytänteet. Saat vastauksia datanhallinnan keskeisiin kysymyksiin, kuten: Miten määritellä ja kuvailla tutkimukseen liittyvä data? Miten säilyttää data turvallisesti ja jakaa se tarvittaessa muille? RDM Basics -luentoja järjestetään läpi vuoden.

DMPTuuli-työpajoissa paneudutaan tutkimusdatan hallinnan keskeisiin asioihin ja työstetään omaa aineistonhallintasuunnitelmaa. Työpajassa käydään läpi datanhallinnan suunnittelun osa-alueet DMP:n perusmallin mukaisesti (esim. Suomen Akatemian DMP-pohja). Työpajassa saat datanhallinnan asiantuntijoilta vinkkejä ja opastusta oman DMP:n tekemiseen.

Työpajoihin voivat osallistua kaikki Helsingin yliopiston tutkijat, jatko-opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat. Opetuksen pääkieli on englanti, mutta henkilökohtaista opastusta saa myös suomeksi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen Suffelissa (SAP SuccessFactors): Home > Learning > hakusanalla “RDM” näet tarjolla olevat kurssit. Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai kurssiasioihin liittyen, ota yhteyttä: datasupport@helsinki.fi.

Huom! Jos olet ensi kertaa täyttämässä aineistonhallintasuunnitelmaa tai koet datanhallinnan muuten vieraaksi, suosittelemme, että perehdyt asiaan RDM Basics -luennoilla – tai tutustut muuten perusterminologiaan ja aineistonhallinnan työkaluun DMPTuuliin. Johdatusta datanhallinnan tematiikkaan tarjoavat Aineistonhallinnan ohjeet, Datanhallinnan perusopas ja dokumentointiopas.

Tutkimusdatan hallinnan suunnittelu kannattaa

Suuri osa Helsingin yliopiston tutkijoista käytti aineistonhallinnan suunnitelman laatimista helpottavaa verkkotyökalua Suomen Akatemian syksyn 2016 rahoitushaussa. 137 tutkijaa sai viime keväänä hakemukseensa myönteisen päätöksen. Heistä n. 64 prosenttia oli kirjautunut Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämään datahallinnan suunnittelua tukevaan palveluun.

DMPTuuli ohjaa suunnitelmallisuuteen

Tutkimusrahoituksen hakeminen on osa tutkijoiden arkipäivää. Suomen Akatemia on edellyttänyt vuodesta 2016 rahoitushakemuksen liitteeksi aineistonhallintasuunnitelmaa. Helsingin yliopiston kirjaston aloitteesta syntyneessä kansallisessa yhteistyössä on rakennettu aineistonhallintasuunnitelma (Data Management Plan) laatimista helpottava työkalu (tool) DMPTuuli.

DMPTuulin ideana on, että lomakepohja ja sen tarjoamat ohjeistukset auttavat kirjoittajaa entistä paremmin ottamaan huomioon ja dokumentoimaan tutkimusprojektin eri vaiheisiin liittyvän aineistonhallinnan. Tällöin sekä kertyvän datan tekijänoikeudelliset että tietoturvaan ja jatkokäyttöön liittyvät seikat tulevat huomioiduiksi.

Työpajoissa saa opastusta aineistonhallintaan

Tietoasiantuntija Mikko Ojanen ohjaamassa kevään 2017 DMPworkshopia. Kuva: Jussi Männistö

Helsingin yliopiston datatuen järjestämissä aineistonhallinnan työpajoissa opastetaan tutkijoita työkalun käyttöön ja kerrotaan olemassa olevista palveluista, sekä aineistonhallinnan suunnittelun hyödyistä. Työpajat ovat olleet suosittuja, useampia satoja tutkijoita on jo osallistunut niihin. Yliopiston datatuki, jossa kirjasto on mukana sekä koordinaattorina että asiantuntijana, vastaa tutkijoiden aineistonhallintaan liittyviin kysymyksiin sekä rahoitushakujen aikana että niiden ulkopuolella.

Datatuen yhteystiedot: researchdata@helsinki.fi tai puh 02 941 23000 (syyskuussa).

Come and work with your Data Management Plan! DMP workshops @Terkko

Come and work with your Data Management Plan!

DMP workshops @Terkko
In the workshop, you will get an introduction to data management planning and the Data Management Planning Tool Tuuli. Most of the time will be hands on working with your own DMP’s.

The workshop is organized by University of Helsinki Data Support and TerkkoLib.

Place: Terkko PC classroom (Haartmaninkatu 4), 1st floor.

  • Fri 15.9.2017, at 10:15-12:00 o’clock
  • Wed 20.9.2017, at 10:15-12:00 o’clock

Enrollments: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81182/lomake.html


DMP clinics:  ask about your DMP 

The DMP clinics are pop-up clinics for those who already know what DMPs are and want to get their DMP reviewed or get tips before submission. The sessions don’t include introduction.

The clinic will be hands on working with your own DMP’s.

Place: Terkko PC classroom (Haartmaninkatu 4), 1st floor.

  •  Fri 15.9.2017, at 13:00-14:30 o’clock (information security expert present in this session)
  • Wed 20.9.2017, at 14:15-15:30 o’clock

Enrollments: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81183/lomake.html

 

More information about data management planning:

Tuuli-projektin starttiseminaari 24.3.2015

Klo 9:30-14:00, Kaisa-talo, seminaarihuone 7062 (Fabianinkatu 30, Helsinki)

Tervetuloa kansallisen Tuuli-projektin aloitusseminaariin!

Kaikki kotimaiset tutkimusrahoittajat, tutkimusdatapalvelujen tuottajat sekä tietenkin tutkimusorganisaatiot toivotetaan tervetulleeksi mukaan toteuttamaan tai seuraamaan Tutkimusdatahallintasuunnitelmatyökalu-projektia (Tuuli).

Projektina Tuuli

Projektin tavoitteena on ottaa käyttöön ja räätälöidä Suomen tutkimusorganisaatioille sopiva yhteinen työkalu datanhallintasuunnitelmien laadintaan. Otamme todennäköisesti käyttöön valmiin avoimmella lähdekoodilla tuotetun työkalun, jollainen on esimerkiksi DMPonline (https://dmponline.dcc.ac.uk/). Työkalu ei kuitenkaan ole sellaisenaan kovin hyödyllinen, vaan se vaatii kansallista ja organisaatiokohtaista räätälöintiä, ohjeita ja suunnitelmapohjia kansallisille ja pohjoismaisille rahoittajille, yliopiston omien tukipalveluiden linkitystä jne. Tätä räätälöintiä teemme projektissa yhdessä.

Helsingin yliopisto on luvannut toimia Tuulin testaamisessa pilottina ja Helsingin yliopiston kirjasto projektin koordinaattorina. Projektille on saatu siunaus Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke sekä Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ovat kiinteästi mukana Tuulin tekemisessä.

Tuuli nousee – Tervetuloa mukaan!

Hankkeeseen ei niinkään tarvita lisää teknistä osaamista (HY ja ATT tarjoavat tämän), mutta esimerkiksi tutkijapalveluiden osaajille on kysyntää esimerkiksi tutkijoiden ja tutkimushallinnon tarpeiden kartoittamisessa. Toinen tärkeä työvaihe on työkalun ja siihen liittyvien ohjeiden tuottaminen ja testaaminen. Vähintäänkin testaamiseen kaikki halukkaat voivat osallistua. Erityisesti toivoisimme mukaan projektiin sellaisia henkilöitä, joilla on aiempaa tietämystä aineistonhallintasuunnitelmista (engl. Data Management Plan) tai ovat valmiita ottamaan asiasta selvää.

Tule siis seminaarin kuulemaan, mistä on kysymys ja ilmoittaudu mukaan tekemään Tuulia!

Tilaisuuden järjestävät Helsingin yliopiston kirjasto ja Tutkimuksen tuen verkosto, Suomen
yliopistokirjastojen neuvosto

Ilmoittaudu lomakkeella

Tilaisuuteen voi osallistua myös verkon kautta etäyhteydellä. Ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Seminaarin ohjelma

24.3.2015 klo 9:30-14:00, Kaisa-talo, seminaarihuone 7062 (Fabianinkatu 30, Helsinki)

 KLo

9:30 Aamukahvi
10:00 Tervetuloa!
Kimmo Tuominen, ylikirjastonhoitaja,
Helsingin yliopiston kirjasto / Suomen yliopistokirjastojen neuvoston puheenjohtaja.
10:10 Aineistonhallintasuunnitelma pohjana tieteen avoimuudelle,
Juha Haataja, opetusneuvos &  Sami Niinimäki, ylitarkastaja,
Opetus- ja kulttuuriministeriö
10:30 Suomen Akatemian näkemyksiä ja edellytyksiä aineistohallintasuunnitelmasta,
Aki Salo, Johtava tiedeasiantuntija,
Suomen Akatemia
10:50 Tietoarkiston näkökulma aineistonhallintasuunnitelmiin,
Arja Kuula-Luumi, kehittämispäällikkö,
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
11:10 Datapolitiikka tukee suunnitelmallista datanhallintaa,
Eeva Nyrövaara, tutkimushallinnon asiantuntija,
Helsingin yliopisto
11:30 Lounas
12:15 Tuuli avoimen tieteen palveluna,
Jessica Parland-von Essen, sovellusasiantuntija,
Avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke
12:40 Tuuli-projekti,
Mari Elisa Kuusniemi, projektipäällikkö,
Helsingin yliopiston kirjasto
13:10 Keskustelua
13:45 Päätössanat ja yhteenveto,
Tua Hindersson-Söderholm, kirjastonjohtaja,
Hanken/ Tutkimuksen tuen verkosto, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto

Continue reading “Tuuli-projektin starttiseminaari 24.3.2015”