Ennakoivaa yhteistyötä kotimaisen tiedejulkaisemisen pelastamiseksi

Vastaus suomalaisten tiedelehtien tekijöiden avoimeen kirjeeseen Helsingin yliopiston kirjastolle

Arvoisa vastaanottaja,

Kiitän Helsingin yliopiston kirjaston puolesta kannanotostanne. On lohduttavaa ikävän talouskurimuksemme keskellä, että rahojemme loppumisesta kannetaan huolta sekä tieteellisissä seuroissa että myös esimerkiksi Lapin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa.

Kohtuullisen pitkän kirjastourani aikana en ole törmännyt aiemmin tällaiseen vetoomukseen. En muista nähneeni näin monelta taholta annettua tunnustusta siitä, että yliopistokirjastoilla on olennainen rooli kotimaisen tieteellisen viestinnän kentässä.

Teemme kovaa työtä varmistaaksemme sen, että yliopistolaisilla on pääsy tarvitsemaansa tieteelliseen tietoon. Kiitosta tästä työstä heruu harvoin, näkyvyyttä ehkä sitäkin vähemmän.

Huolenne on reaalinen ja ajankohtainen: yliopistokirjastojen resursointi on asia, josta on syytäkin kantaa huolta näinä aikoina. Jos asiakkaamme eivät reagoi voimakkaasti ja ennakoivasti, yliopistokirjastojen näkymättömyys saattaa kostautua paljon pahemmin kuin mitä tällä hetkellä olemme saaneet tuta.

Toivon, että vetoatte myös omissa yliopistoissanne aktiivisesti kirjastonne resurssien riittävyyden puolesta. Kannattaa toimia ennakoivasti, eikä vasta sitten, kun mahdollinen vahinko on jo tapahtunut. Tutkijakunnan ääntä yliopistoissa kyllä kuullaan, varsinkin kun sama huoli ilmaistaan riittävän monelta taholta.

Yliopistokirjastojen näkymättömyydestä varmaan johtuu sekin, ettei mainitsemassanne hankkeessa ilmeisesti ole yhtään yliopistokirjaston edustajaa? Yliopistokirjastot toimivat aktiivisesti asiakasrajapinnassa ja ovat jatkuvasti tekemisissä kansallisen ja kansainvälisen kustannuskentän kanssa. Avoimen tieteen edistäjinä olemme olleet jo pitkään etulinjassa, vaikka projektirahoituksen ja huomion valokeila onkin meitä vältellyt.

Helsingin yliopiston kirjaston tilannetta meille osoittamanne vetoomus ei valitettavasti helpota: kun rahaa ei ole, sitä ei yksinkertaisesti ole, ja olemme valitettavasti joutuneet lakkauttamaan monta muutakin tärkeää julkaisua ja tietokantaa. Olemme toki koittaneet pitää huolta siitä, että julkaisunne ovat edelleen käyttöön saatavissa, ilman julkaisuembargoja.

Kotimainen tiedejulkaiseminen on niin tärkeä asia, että sen resursoinnin pelastamiseksi kannattaa tehdä yhteistyötä nimenomaan yliopistokirjastojen kanssa. Toivon tämän kannanoton johtavan siihen, että löydämme tavat torjua yhdessä tässä keskustelussa tunnistettuja uhkia.

Yhteistyöterveisin,

Kimmo Tuominen
Ylikirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto

Digitaalinen kirjasto Eritreaan

Helsingin yliopiston kirjasto rakentaa digitaalista kirjastoa Eritreaan.

Suomen ulkoministeriön rahoittamassa Digital Library -projektissa hankitaan Eritrean teknologisen instituutin (Eritrea Institute of Technology) kirjastoon digitaalisten kirjastopalveluiden laitteisto ja aloitetaan aineistojen hankkiminen. Tärkeintä yhteistyöhankkeessa on kuitenkin paikallisen tieteellisen kirjaston henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja verkostojen luominen.

Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 500 000 euroa ja ulkoministeriö on rahoittanut sen Eritrea Specific HEI ICI -ohjelmasta.

Eritreassa toimii seitsemän yliopistoa hajallaan eri puolilla maata. Näissä kaikissa on paljon kehitettävää lähtien rakennuksista ja sähkön riittävyydestä. Puutteita on laitteissa, tietoverkoissa, painetuissa ja sähköisissä oppimateriaaleissa sekä opetushenkilökunnan määrässä ja osaamisessa. Näitä puutteita korjataan vähä vähältä Eritrea Specific HEI ICI -hankkeissa, joista yksi on yliopiston kirjaston yhteistyöhanke digitaalisen kirjaston luomiseksi.

Digital Library -hankkeen eritrealainen johtoryhmä on työvierailulla Helsingissä 8.–15.12.2015.

Hankkeen ja Eritrean korkeakoulujärjestelmän esittelytilaisuus järjestetään
perjantaina 11.12. klo 13.00–14.15 (HUOM! MUUTTUNUT AIKA!)
Kaisa-talo, Fabianinkatu 30, 7. krs (sali 7062)

Tervetuloa!

Lisätietoja:Emblem_of_Eritrea_(or_argent_azur).svg.png
Päivi Helminen
Helsingin yliopiston kirjasto
02941 58803, 050 4154420
paivi.helminen@helsinki.fi

E-kirjojen laina-aikoja yhtenäistetään

Tähän saakka e-kirjojen laina-ajat ovat vaihdelleet 1 vuorokaudesta aina 14 vuorokauteen saakka. Käytäntöä yhtenäistetään nyt niin, että ajat vaihtelevat 1 ja 7 vuorokauden välillä. Laina-ajat jatkossa:

  • Cabi 7 vrk
  • Dawsonera 1-7 vrk
  • Ebrary / Proquest 7 vrk
  • Ellibs 1 TAI 7 vrk
  • Elsevier Textbooks 7 vrk

Onko antiikintutkimus alasi? Hyödynnä uusi Classical Studies -tieteenalaopas

Classical Studies -opas on vaivaton reitti alan tiedonlähteisiin. Sivustolta on suora pääsy uusiin e-kirjoihin, lehtiin, tietokantoihin ja muihin tutkimusta tukeviin aineistoihin ja palveluihin.

Opas täydentähumanitiesä humanististen tieteiden opassarjaa – humanististen tieteiden aloilta on jatkossa tulossa edelleen lisää tieteenalaoppaita.

ResearchGuides – tutkimuksen tiedonlähteet

Classical Studies -opas on osa ResearchGuides-palvelua, joka sisältää tieteenalakohtaisia valikoimia kirjaston tarjoamista tiedonlähteistä tutkimuksen ja opiskelun avuksi.

ResearchGuides-palvelussa on tieteenalakohtaisten oppaiden lisäksi myös kirjaston palvelujen käytössä neuvovia oppaita, esimerkiksi:
E-kirjaopas
HY:n opinnäytteet: Ohjeita opinnäytteiden etsimiseen
Measuring Research Impact

Käytä oppaita työkoneellasi, kotona tai mobiilisti – palvelu kysyy tarvittaessa käyttäjätunnuksesi siirtyessäsi vain yliopistolaisille rajattuihin palveluihin.

ResearchGuide_logo

Digitaalinen kurssikirja edistää opiskelua

Kurssikirjan varausjono on turhankin tuttu monelle opiskelijalle. Yhä useammin myös yliopiston opettajat joutuvat ottamaan kirjojen saatavuuden huomioon kurssimateriaalia valitessaan – massaluennon oheislukemiseksi kun ei kannata laittaa kirjaa, jota on kolme kappaletta saatavilla. Tulevaisuudessa ongelmaa voisivat osaltaan helpottaa digitaaliset kurssikirjat eli e-kirjat.

E-kurssikirjat ovat omiaan sujuvoittamaan opiskelua. Elimellisen tärkeitä ne ovat muun muassa Avoimen yliopiston opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaan työn ohessa tai toiselta paikkakunnalta käsin. Perustutkinto-opiskelijan elämää sähköinen kirja vähintään helpottaa purkamalla varausjonoja ja keventämällä kantokassia. Eräät opiskelijat ovat jopa vaatineet, että kaikki kurssikirjat tulisi tarjota digitaalisina.

Helsingin yliopiston kirjasto hankkii kaikista saatavilla olevista opintovaatimusten kurssikirjoista myös e-version. Tällä hetkellä valitettavasti vain viidennes kurssikirjoista on tarjolla digitaalisessa muodossa. Näistä valtaosa on ulkomaisia, kotimaisia tarjoavat esimerkiksi Ellibs-palvelu ja Talentum.

Digitaalisten kirjojen osuus kirjaston kurssikirjatarjonnasta kasvaa tasaisesti. Samalla kasvaa näiden kirjojen suosio, vaikka käyttöliittymissä on paljon toivomisen varaa. Esimerkiksi eräiden palvelujen kautta käytettävät e-kurssikirjat edellyttävät erillisen ohjelman latausta.

etusivu-kirjat

Yliopiston kirjasto auttaa e-kurssikirjan valinnassa

E-kurssikirjatarjonnan lisääminen on alkanut kiinnostaa myös tiedekuntia ja laitoksia, jotka näkevät niissä mahdollisuuden muun muassa opintoaikojen lyhentämiseen. Opiskelija ei enää joudu lykkäämään tenttiä ainakaan kirjan puuttumisen takia.

Yliopiston kirjaston asiantuntijat ovat järjestäneet yksiköille e-kirja-tietoiskuja ja muutenkin opastaneet kurssimateriaalin valinnassa. Kirjasto on myös tuottanut valinnan tueksi oppaan, joka auttaa opettajia löytämään ja hyödyntämään kirjaston e-kirjoja kurssivaatimuksissa ja opetuksessa.

Asiakkaiden avuksi on laadittu myös opas eri alustoilla toimivien e-kirjojen käytöstä erityyppisillä laitteilla.

E-aineistoja lisäämällä ja niiden käyttöä tukemalla Helsingin yliopiston kirjasto rakentaa osaltaan digitaalista oppimisympäristöä, jossa opiskelu ja oppiminen eivät enää ole paikkaan eivätkä aikaan sidottuja.

Lisätietoa:

Keskustakampuksen alojen kirjoja Bloomsburylta – Koekäyttö 5.12. asti

Bloomsbury Collections -valikoimiin sisältyy sekä aivan uutta tutkimuskirjallisuutta että  klassikoita humanististen tieteiden, käyttäytymistieteiden, oikeustieteen, uskontotieteen ja teologian sekä yhteiskuntatieteiden aloilta.

Bloomsbyry_1 Bloomsbury_3 Bloomsbury_4

Nyt on mahdollisuus palata myös viime vuoden lopulla Kansalliskirjaston järjestämässä  koekäytössä olleeseen kirjasarjaan Ancient Commentators on Aristotele.

Kannattaa tutustua! Kommentoikaa tai lähettäkää palautetta: e-library[at]helsinki.fi

Bloosbury_2 Bloomsbury_5 Bloomsbury_6

Psykologian oma opas – tiedonlähteet ja palvelut yhdessä paikassa

Psykologian tieteenalaopas tarjoaa suoran väylän uusimpiin e-kirjoihin, artikkeleihin ja muihin tutkimusta tukeviin aineistoihin ja palveluihin. Englanninkielinen opas on osa laajempaa ResearchGuides-opaskokonaisuutta, jonka kautta on vaivatonta lähestyä kirjaston tarjoamia palveluita tai tietolähteitä tietyn oppianeen näkökulmasta.

PSYKirjastomme asiantuntijat ovat jo aiemmin julkaisseet erityisesti kasvatustieteilijöille suunnatun englanninkielisen Education -tieteenalaoppaan.

 

ResearchGuides – tutkimuksen tiedonlähteet

Opiskelijoille ja tutkijoille suunnatuille Helsingin yliopiston kirjaston ResearchGuides-sivuille on koottu  valikoima kirjaston aineistoja ja palveluja tieteenaloittain. ResearchGuides -palvelusta löytyy lisäksi yleiset oppaat esimerkiksi e-kirjojen käytöstä, tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnista ja opinnäytteiden etsimisestä.

Palvelun kautta myös e-aineiston etäkäyttö on yliopistolaisille helppo tapa lähestyä hankkimiamme e-aineistoja, sillä palvelu kysyy tarvittaessa käyttäjätunnukset siirryttäessä vain yliopistolaisille tarjolla oleviin palveluihin.


ResearchGuide_logo