Luonnonvara-alan tutkimushankkeet näkyviin – vastaathan kyselyyn!

Hankehaavi www.hankehaavi.fi on tutkimushankekuvausten verkkohakemisto. Kartoitamme nyt miten tunnettu Hankehaavi-palvelu on lyhyellä kyselyllä: Hankehaavi-kyselyyn Kysely on avoinna torstaihin 30.11.2017 saakka.

Hankehaavi sisältää tiedot keskeisimpien suomalaisten luonnonvaroja tutkivien organisaatioiden päättyneistä ja meneillään olevista tutkimushankkeista. Hankehaavissa ovat mukana neljä Helsingin yliopiston tiedekuntaa: maatalous-metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen sekä farmasian tiedekunta.

Continue reading “Luonnonvara-alan tutkimushankkeet näkyviin – vastaathan kyselyyn!”