Luonnonvara-alan tutkimushankkeet näkyviin – vastaathan kyselyyn!

This post is also available in: englanti

Hankehaavi www.hankehaavi.fi on tutkimushankekuvausten verkkohakemisto. Kartoitamme nyt miten tunnettu Hankehaavi-palvelu on lyhyellä kyselyllä: Hankehaavi-kyselyyn Kysely on avoinna torstaihin 30.11.2017 saakka.

Hankehaavi sisältää tiedot keskeisimpien suomalaisten luonnonvaroja tutkivien organisaatioiden päättyneistä ja meneillään olevista tutkimushankkeista. Hankehaavissa ovat mukana neljä Helsingin yliopiston tiedekuntaa: maatalous-metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen sekä farmasian tiedekunta.

Monialaisena hankekuvausten hakuportaalina Hankehaavi on ainutlaatuinen Suomessa. Kyseessä ei ole organisaatiokohtainen hankerekisteri vaan Hankehaavin kautta voi etsiä aiheen mukaan ja yhtä aikaa kuuden eri organisaation rekistereistä. Helsingin yliopiston lisäksi tietoa tuottavia organisaatioita ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI ja Suomen ympäristökeskus SYKE.

11. toimintavuonnaan Hankehaavissa on jo yli 8000 hankekuvausta. Hankekuvauksia syntyy sitä mukaa kuin uusia tutkimuksia käynnistetään. Nyt tavoitteena on saada palveluun mukaan lisää luonnonvara-alan tutkimustiedontuottajia ja herätellä jo mukana olevien organisaatioiden tutkijoita oivaltamaan tutkimushanketiedon näkyvyyden ja löydettävyyden tärkeys.

Tutkimushanke Hankehaaviin

Miten Helsingin yliopiston tutkija voi tuoda tutkimusprojektinsa esille Hankehaavissa?

    • Hanketietosi päivittyvät automaattisesti kerran viikossa Tuhat-tutkimustietojärjestelmästä Hankehaaviin.
    • Liitä hankkeen kuvailutietoihin vähintään tiivistelmä, tieteenala ja muutamia asiasanoja, niin hankkeen osuminen tiedonhakuihin ja valmiiksi rakennettuihin aihehakemistoihin paranee.
    • Hankkeiden nimien ja kuvailujen kääntäminen suomeksi parantaa tietojen löytyvyyttä.
    • Hanketietoa tuottaville tutkijoille ja palvelun käyttäjille Hankehaavi on maksuton ja täysin avoin.

Hankehaavilla tietoa päättäjille ja monille muille tahoille

Hankehaavi-hakemiston kautta voidaan nopeasti selvittää, mitä luonnonvara-alalla tutkitaan, kuka tai ketkä tutkivat ja missä organisaatioissa. Esimerkiksi ilmastonmuutosta tai bioenergiaa tutkitaan useissa paikoissa eri näkökulmista eikä tiedonhakija välttämättä osaa arvioida, mistä organisaatioista tietoa tulisi ensisijaisesti etsiä.

Hankehaavin tarkoituksena on edistää luonnonvara-alan tutkimustiedon löytyvyyttä, saatavuutta ja käytettävyyttä. Linkitysten avulla tiedonhakija tavoittaa hankkeessa tuotetut julkaisut, verkkodokumentit ja parhaimmillaan tutkimuksessa käytetyn datan. Linkki hanketiedosta tutkimushankkeen omaan sivustoon avaa tiedon etsijälle yhä enemmän ovia kiinnostavaan tutkimukseen. Uusissa tutkimusaiheissa hanketieto saattaa olla ensimmäinen tai jopa ainoa lähde siinä vaiheessa, kun yhtäkään aiheeseen liittyvää julkaisua ei vielä ole saatavilla.

Lisätietoja

Liisa Siipilehto, tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto, Viikin kampuskirjasto
liisa.siipilehto@helsinki.fi

Hankehaavi Wikipediassa

Palvelun tuottaja: maa- ja metsätalousministeriö
Tekninen ratkaisu ja ylläpito: MI Tietorakenteet Oy