Tutoräventyret i Kajsahuset tors 4.4.2019

Tutoräventyret ordnas i år 4.4 kl. 13.00-20.00 på Centrumcampus. Nästan alla universitetets 700 tutorer deltar i äventyret.

I HUS och Studerandeservicens Tutoräventyr går man lagvis en kryssrunda där man lär sig tutorfärdigheter och får info om universitetets, studentkårens och intressentgruppers tjänster och verksamhet.

Tre kryss finns i Huvudbiblioteket i Kajsahuset (på 3:e, 5:e och 7:e våningen).

Observera att Tutoräventyret kan orsaka extra buller på biblioteket, om du vill läsa och studera i det tysta.

Kajsahuset öppet också på söndagar 3.3-28.4

Från 3.3 till 28.4 kommer huvudbiblioteket att hålla öppet söndagar 11.00-17.00, utom under påsken fre-mån 19-22.4, då huset är stängt. Ingång på söndagarna är från Fabiansgatan och med hissen från Kajsaniemigatan (1:a våningen) eller från Helsingfors universitets metrostation (våning K1).

Inlärningsmiljö med självbetjäning

Under söndagarna fungerar Kajsahuset med självbetjäning. Samlingarna och utrymmena är tillgängliga på våningarna 2-7, men källarvåningarna K3 och K4 är stängda.  Serviceområdet på 3:e våningen är stängt.

Inkomna reservationer står på öppen hylla i tredje våningen, där man själv kan hämta dem. Telefonservice finns tillgänglig, och vi hjälper gärna om det blir problem med utrymmena eller maskinerna.

Om du behöver ett gästanvändarnamn för universitetets nätverk måste du skaffa det i förväg, senast på lördagen.

Huvudbibliotekets svarta stolar tvättas

Huvudbibliotekets svarta stolar tvättas. Arbetet startar på 7. våningen onsdagen den 31 oktober och fortsätter på nedre våningarna. Därför kan några av läsplatserna tillfälligt sakna stolar.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Huvudbibliotekets återlämningslucka är inte i bruk den 28-29 mars

Huvudbibliotekets återlämningslucka på Fabiansgatan kommer att förnyas. Jobb startar onsdag den 28 mars på eftermiddagen och fortsätter på torsdag eftermiddag den 29 mars. Under arbetet är luckan inte i bruk. Återlämningsluckan ska vara igång igen torsdag eftermiddag.

När huvudbiblioteket är stängt på onsdag kan material återlämnas till luckor i campusbiblioteken i Gumtäkt och i Vik. Lånen registreras som returnerade på följande öppethållningsdag.

Gumtäkts återlämningslucka ligger till höger om Physicums huvudingång (Gustaf Hällströms gata 2A) bredvid den gråa sidodörren.

Vid huvudingången till Campusbiblioteket i Vik (Infohuset) finns campusbibliotekets och stadsbibliotekets gemensamma bokinkast, där man kan återlämna material dygnet runt.

Se upp för tjuvar i Kajsahuset, var uppmärksam på dina saker!

Tyvärr har det de senaste dagarna rört sig professionella tjuvar i Kajsahuset.

Var extra uppmärksam på dina saker, lämna absolut ingenting utan uppsikt eller i jackfickan. Följ dessa säkerhetsinstruktioner:

 • Lämna aldrig dina ägodelar utan uppsikt.
 • Vira väskans axelband runt stolsbenet eller din fot, så att du märker om någon försöker ta den.
 • Var uppmärksam, berätta för bibliotekspersonalen om du ser något misstänkt.

Om du faller offer för stöld

 • Meddela personalen och turvallisuusvalvomo [at] helsinki.fi.
 • Beskriv noggrant 1) tid och plats 2) dina kännetecken (kläder el liknande) för att underlätta kontroll av säkerhetskamerorna 3) det som stulits.
 • Gör en brottsanmälan till polisen.

Kajsahuset öppet också på söndag 4.3.-29.4.

Från 4.3. till 29.4. kommer Huvudbiblioteket att hålla öppet söndagar 11:00-17:00, utom under påsken fre-mån 30.3-2.4., då huset är stängt. Ingång på söndagarna från Fabiansgatan och med hissen från Kajsaniemigatan (1:a våningen) eller från Helsingfors universitets metrostation (våningen K1).

Inlärningsmiljö med självbetjäning

Under söndagarna fungerar Kajsahuset med självbetjäning. Samlingarna och utrymmena på alla våningar är tillgängliga. Serviceområdet på 3:e våningen är stängt.

Inkomna reservationer står på öppen hylla i tredje våningen, där man själv kan hämta dem. Telefonservice är tillgänglig, och vi hjälper gärna om det blir problem med utrymmena eller maskinerna.

Om du behöver ett gästanvändarnamn för universitetets nätverk eller kopieringkort måste du skaffa dem i förväg, senast på lördagen.

Se upp för tjuvar i Kajsahuset

Tyvärr har det de senaste dagarna rört sig professionella tjuvar i Kajsahuset.

Var extra uppmärksam på dina saker, lämna absolut ingenting utan uppsikt eller i jackfickan. Följ dessa säkerhetsinstruktioner:

Prevention

 • Lämna aldrig dina ägodelar utan uppsikt
 • Vira väskans axelband runt stolsbenet eller din fot, så att du märker om någon försöker ta den
 • Var uppmärksam, berätta för bibliotekspersonalen om du ser något misstänkt

Om du faller offer för stöld

 • Meddela personalen och turvallisuusvalvomo [at] helsinki.fi
 • Beskriv noggrant 1) tid och plats 2) dina kännetecken (kläder el liknande) för att underlätta kontroll av säkerhetskamerorna 3) det som stulits
 • Gör en brottsanmälan till polisen

 

Kajsahuset öppet också på söndag 8.10.-26.11.2017

Från 8.10. till 26.11. kommer Huvudbiblioteket att hålla öppet söndagar 11:00-17:00, utom veckoslutet under alla helgons dag  4.-5.11., då huset är stängt. Ingång på söndagarna från Fabiansgatan och med hissen från Kajsaniemigatan (1:a våningen) eller från Helsingfors universitets metrostation (våningen K1).

Under söndagarna fungerar Kajsahuset med självbetjäning. Samlingarna och utrymmena på alla våningar är tillgängliga. Serviceområdet på 3:e våningen är stängt.

Inkomna reservationer står på öppen hylla i tredje våningen, där man själv kan hämta dem. Telefonservice är tillgänglig, och vi hjälper gärna om det blir problem med utrymmena eller maskinerna.

Om du behöver ett gästanvändarnamn för universitetets nätverk eller kopieringkort måste du skaffa dem i förväg, senast på lördagen.