Kouluttajat


Kurssin johtaja:

Jari Lavonen, FT, professori, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

JL_lukioarviointiJari Lavonen on fysiikan ja kemian didaktiikan professori Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osastolla. Hän on tutkinut luonnontieteiden opetuksen, oppimisen ja arvioinnin kysymyksiä 30 vuoden ajan. Hän on julkaissut yli 300 artikkelia ja ohjannut 21 väitöskirjaa. Lavonen on ollut ylioppilastutkintolautakunnan jäsen, toiminut PISA- ja TALIS-tutkimusten ohjausryhmissä ja toimii parhaillaan KARVIn arviointineuvoston jäsenenä.

 

Kouluttajat:
Lauri Hellsten, FM, lehtori, Espoon yhteislyseon lukio

LH_lukioarviointiLauri Hellsten työskentelee matematiikan ja fysiikan lehtorina Espoon yhteislyseon lukiossa. LUMA-palkittu Hellsten kehittää aktiivisesti omaa opetustaan opiskelijakeskeisemmäksi ja täydennyskouluttaa opettajia mm. tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä, lukion uudesta opetussuunnitelmasta, yksilöllisestä oppimisesta sekä monipuolisesta arvioinnista. Hän on kouluttanut opettajaopiskelijoita Helsingin yliopistolla ja ollut kehittämässä uusia sähköisiä oppimateriaaleja mm. Opetus.tv- ja Polku-verkkopalveluihin sekä kaupallisille kustantajille.


Risto Hotulainen, KT, Apulaisprofessori, Koulutuksen arviointikeskuksen johtaja, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

RH_lukioarviointiRisto Hotulainen toimii apulaisprofessorina Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa tutkimusvastuualueenaan koulutuksen arviointi. Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa on kohdistunut nuorten aikuisten minäkäsityksen, itsearvostuksen, vahvuuksien, koulutusvalintojen ja työelämään siirtymisen välisten yhteyksien tarkasteluun ja lasten ja nuorten erityisten vahvuuksien tukemiseen. Hotulaisen erityinen vahvuus on muiden vahvuuksien tunnistaminen.


Pekka Peura, FM, rehtori, Start Up High School 

PP_lukioarviointiYlen Koulukorjaamo-sarjastakin tuttu opettaja Pekka Peura kehittää aktiivisesti käytännön opetusmalleja, joiden avulla oppijoita pystytään huomioimaan enemmän yksilöinä. Peura toimii fysiikan ja matematiikan opettajana Martinlaakson lukiossa ja tekee samalla töitä laajemman toimintakulttuurin muutoksen edistämiseksi suomalaisissa kouluissa. Peura kokeilee ja kehittää omassa opetuksessaan ja jakaa kertynyttä osaamistaan ja käytännön vinkkejä verkossa ja koulutustilaisuuksissaan muille opettajille.


Marja Tamm, FM, projektipäällikkö, Koulutuksen arviointikeskus, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

MT_lukioarviointiMarja Tamm toimii Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa projektipäällikkönä. Marjalla on kokemusta lukion lehtorin tehtävistä ja asiantuntijaopettajan työstä Helsingin kaupungilla. Marja on aktiivisesti täydennyskouluttanut opettajia jo vuodesta 2009 ja viimeiset vuodet hän on kehittänyt useita arviointiin liittyviä täydennyskoulutuskursseja. Marja haluaa saada opettajat mukaan ajattelemaan arviointia useista eri näkökulmista, tarkastelemaan omia arviointikäytänteitään ja kehittämään arviointiosaamistaan yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Väitöskirjatutkimustaan Tamm tekee ylioppilastutkinnon sähköistämisen vaikutuksesta lukioiden opetus- ja arviointikulttuurin kehittymiseen.

Lukioarviointi_banneri1