Materiaalia

Tämän sivuston blogiin kokoamme kurssiin liittyvän materiaalin julkisesti osallistujien ja muiden aiheesta kiinnostuneiden nähtäväksi. Esitykset, tehtävät, materiaalilinkit ja lyhyet videot tarjoavat tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiseen ja arviointiosaamisen syventämiseen.

Kurssin osallistujien käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Kurssialueella käydään mm. keskustelua ja kurssin aikana tehtävät harjoitukset ohjataan/palautetaan Moodlessa.

Twiitit tästä koulutuksesta: #lukioarviointi

Kurssiesitteet löydät koulutuskalenteri sivulta.

Kurssimateriaalit

Kurssimateriaaleja julkaistaan osana blogitekstejä. Linkkejä ja tietoa kursseilla käytettävistä oheismateriaaleista alla.

Kurssilla käytetään seuraavia kirjoja tai osia näistä kirjoista:

  • Arviointia toteuttamassa: näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin (2017) Eija Kauppinen (toim.) & Erja Vitikka (toim.) Opetushallitus
  • žAjattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen; Risto Hotulainen; Eija Kauppinen; Päivi Nilivaara; Asta Raami; Mari-Pauliina Vainikainen, PS-kustannus
  • žOppimisen ja osaamisen arviointi (2016), Najat Ouakrim-Soivio, Otava

Lisäksi suositellaan seuraaviin kirjoihin, ekirjoihin, raportteihin tai artikkeleihin tutustumista (oheismateriaalia, täydennetään kurssien aikana):

  • Valmiina valintoihin. Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa (2016), Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Positiivisen psykologian voima (2015) Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.), PS-kustannus (s.224-293)
  • Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulujen näkökulmasta (2012), Jarkko Hautamäki, Teppo Säkkinen, Marja-Liisa Tenhunen, Jani Ursin, Jukka Vuorinen, Päivi Kamppi, Gunnel Knubb-Manninen, Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 59 (s. 77-95)
  • Lukiopedagogiikka (2009) Jouni Välijärvi, Niklas Huotari, Pekka Iivonen, Marianne Kulp, Taina Lehtonen, Harri Rönnholm, Gunnel Knubb-Manninen, Jouko Mehtäläinen, Sari Ohranen, Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 40 (s. 37-77)
  • Tutkiva oppiminen, Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä (2005) Kai Hakkarainen, Kisti Lonka, Lasse Lipponen, WSOY (s. 233-239 kappale: Kuinka itsearvioinnin taidot kehittyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa)
  • Tutkiva oppiminen käytännössä, Matkaopas opettajille (2005)  Kai Hakkarainen, Marianne Bollström-Huttunen, Riikka Pyysalo, Kisti Lonka, WSOY (s. 250-266, Luku Kuinka tutkivaa oppimista arvioidaan)

Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osaston (KASVO) ja Koulutuksen arviointikeskuksen (HY) toimintaan ja uusimpiin uutisiin voit tutustua verkkosivuilla:

Linkkejä Opetushallituksen, KARVI:n ja YTL:n sivustoille:

Lukioarviointi_banneri1