Welcome to Lukupiiri.

Tämä on Helsingin yliopiston kielikeskuksen virtuaalinen lukupiiri. Lukupiirissa blogataan oppimisesta, kielenkäytöstä ja vuorovaikutuksesta. Blogistejamme innoittavat aiheeseen liittyvät aineistot, kohtaamiset ja kokemukset.

This is the virtual literature circle of Helsinki University Language Centre. We blog about learning, language and communication. Our bloggers are inspired by different texts, encounters and experiences.

Det här är en virtuell läsecirkel på Språkcentrum vid Helsingfors universitet. Här bloggar vi om inlärning, språkbruk och interaktion. Bloggarna inspireras av olika texter, möten och upplevelser.