Lähteet Sources Referenser

KIRJAT BOOKS BÖCKER

Beyond the Language Classroom. Phil Benson and Hayo Reinders (Eds). 2011. New York : Palgrave Macmillan. Pp. x + 208.

Jalkanen, Juha 2015. Development of pedagogical design in technology-rich environments for language teaching and learning. Jyväskylä Studies in Humanities 265/2015.

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa (toim.) 1998: Argumentti ja kritiikki. Gaudeamus.

Kelly, R. 2015. Walking on Sunshine- 52 small steps to happiness. Croydon: Short Books Ltd

Kilpi, Eeva 2000: Perhonen ylittää tien. Kootut runot 1972–2000. WSOY.

Language Learning Beyond the Classroom.
David Nunan and Jack C. Richards (Eds.). 2015. New York: Routledge. Pp. xvi + 302.

Suomalaisten Ranska. Kaunis tuntematon. Ajatus Kirjat 2008. Toim. Louis Clerc ja Kristina Ranki.

 

NÄYTTELYT EXHIBITIONS UTSTÄLLNINGARS

Pro Finlandia – Suomen tie itsenäisyyteen 2015. Kansallisarkisto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *