Stories about language learning beyond the classroom

TuulaLehtonenIn the spring this year, I read two books on language learning beyond the classroom, to prepare for a conference held in Hong Kong in early June and to write a journal article. The focus of both the presentation and the article was law students’ language use and learning at work or during their trainee/internships. My reasons for choosing these books were quite pragmatic, instrumental and goal-driven. However, it was only later in the summer – when I went on a cycling holiday to Germany – that I came across situations that invited me to reconsider some of the issues I had read from a more personal point of view.

Language Learning Beyond the Classroom

Language Learning Beyond the Classroom, edited by David Nunan and Jack C. Richards, introduces several case studies to the reader, each from a different pedagogical, institutional and geographical context. I enjoyed reading through the book, at times feeling proud that Language Centre Publication 2, Out-of-classroom Language Learning, had a similar focus AND was published four years earlier. At the same time I was pleased the foci of the two books were alike.

Learning beyond the classroom, although it’s an older and possibly a more common phenomenon than learning in the classroom, is an accepted field in language (teaching and) learning research these days. A lot of what I was reading in Nunan and Richard’s book felt familiar. Maybe this is a sign of many universal trends in the unique stories that people tell about their efforts to learn and the successes and failures they experience.
Language Learning Beyond the Classroom is easy to approach. The short chapters have been grouped under five themes: involving the learner in out-of-class learning; using technology and the Internet; learning through television; out-of-class projects; and interacting with native speakers. Each chapter within these themes has been organised according to the same template, which helps the reader but also sometimes makes the book in some ways a bit too predictable.
In the preface, the editors summarise the message of the book:

[…] by providing opportunities to engage in authentic language use beyond the classroom, teachers can help learners develop autonomous learning skills and improve both their linguistic and communicative skills. (p. xv)

This is a simple, but important message. Nunan, coincidentally, gave a plenary at the Hong Kong conference I attended. His plenary was simple – it relied entirely on the book chapters to the extent that I thought I was rereading the book – but at the same time important as it revealed many stories of real learners in contexts authentic to them and hopefully helped the audience consider these matters.

Beyond the Language Classroom

Beyond the Language Classroom, edited by another pair of well-known researchers, Phil Benson and Hayo Reinders, seems like the “big sister” of the first book. Published in 2011, it has a less rigid structure in its thirteen chapters and is thus, in my opinion, more varied and interesting. It is also a bit more theoretical. Benson’s introductory chapter is especially appealing: it defines the field of language learning beyond the classroom by focusing on four dimensions of this type of learning. The dimensions are location, formality, pedagogy and locus of control (p.9).

TuulanBlogi3

The first dimension, location, means the place of learning, whether it is part of some classroom activity or not. Benson’s second dimension, formality, implies “the degree to which learning is independent of organized courses leading to formal qualifications” (p. 10).
The dimension of pedagogy contains a continuum from instructed to self-instructed or naturalistic learning. The final dimension, locus of control; defines who chooses what and how to learn and teach. These four dimensions, in Benson’s view, interact with one another, and it is difficult to disagree.
These dimensions are not rocket science, but Benson’s ability to analyse previous studies and detect these four dimensions was helpful for me. The dimensions made sense to me and gave some shape to my own data in the early summer.

After reading Benson’s definition of the field, it was impossible to read the rest of the book without constantly thinking of the four dimensions. It was also easy to find different research weighting of the dimensions in the rest of the chapters, which come from different parts of the world, including Finland, and focus on a wider variety of learners. The editors end their introduction as follows:
[The issues in the book] are likely to be most of interest to the growing number of educators who work with learners in non-conventional settings for language teaching and learning; but the possibility of developing a more general understanding of relationships between settings (including classroom settings), learning and pedagogy means that they are equally relevant to teachers who do most of their work in classrooms. (p. 6)

Cycling in Germany and learning beyond the classroom

When I was reading the books, my mindset was that of a teacher/researcher. However, when cycling along the Rhein river in Germany I became a user and learner of German, a language that was half buried in my mind at the beginning of the trip.

TuulanBlogi1 TuulanBlogi2

 

 

 

 

An analysis of my own beyond the classroom experience reveals that the location provided me with plenty of opportunities to practise. My learning was completely independent of any courses and thus not formal, and the pedagogy naturalistic. I learned when the occasion arose, but in some ways I set on a self-instruction mode by engaging in as many situations as possible.
The locus of control question is a bit more difficult. I chose what to learn but the people I interacted with certainly increased my locus on control when complimenting my German, for example asking if I came from Holland. (I hope it was a compliment.) Only when my husband, who has never formally studied German, was asked if he was from Holland did my self-confidence shake a bit…

I probably would have written about issues related to self-confidence and the feeling of success/failure if I had kept a diary for a researcher on my language learning beyond the classroom. Using the language with “real” people, successful interaction with them and feedback clearly act as incentives for me, and that seems to be the case for many whose stories you will find in the books.

Tuula Lehtonen

Kirjoittaja on englannin yliopistonlehtori. Hän hoitaa hyötypuutarhaa ja ihailee koristekasveja. Muutkin hitaan elämän asiat, kuten pyöräily ja kokkailu, ovat hänelle mieleen.

Suomalaisuutta ranskalais-italialaisnäkökulmasta Kansallisarkistossa

SuviPunkkinenLukupiiri(eli miten) Ranskan kursseilla tutkailtiin Suomen historiaa ranskalaislasien läpi.

Kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmasta kieltenopetuksen tulisi tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia kulttuurien kohtaamiseen. Uusimman tutkimuksen mukaan pelkkä kohtaaminen ei enää riitä, vaan sen kautta opiskelijan tulisi voida nähdä itsensä, kulttuurinsa ja tapansa toisen kulttuurin silmin. Tämä synnyttää suhteellisuuden tajua ja kykyä avautua erilaisuudelle. Tällaisia tehtäviä on haastava kehittää. Kuluneena keväänä herkullisen mahdollisuuden kulttuurienväliseen kohtaamiseen tarjosi Kielikeskuksen naapuri Kansallisarkisto näyttelyllään Pro Finlandia – Suomen tie itsenäisyyteen. Näyttelystä kuulin sattumalta ystävältäni, joka patisti viemään sinne opiskelijatkin, aihe kun oli Ranskan ja Italian näkökulma Suomen itsenäistymiseen. Media ei näyttelyä huomioinut eikä näyttelynrakentajilla ollut budjettia markkinointiin. Oltuani jo kolmatta kertaa siellä – sillä kertaa erään ranskan ryhmän kanssa – lupasin oivalliselle oppaallemme, näyttelynrakentaja Pertti Hakalalle vieväni sanaa eteenpäin. Tässä siis muillekin kieliryhmille vinkki tulevalle lukuvuodelle.

Eksoottisista mielikuvista satiiriin – Suomikuvan historiaa

Pro Finlandian antia ovat monet alkuperäisdokumentit, esineet, maalaukset, julkaisut ja valokuvat. Näyttely alkoi ranskalaisten ja italialaisten tutkimusretkeilijöiden 1600-luvulta lähtien tehdyistä matkakuvauksista Pohjolaan, jonka oloja he kuvasivat haastaviksi ja eksoottisiksi. Kiinnostus Lappiin oli vahva jo varhain, Tornionlaakson keskiyön aurinkoakin ihailtiin. Tosin saamelaisia käytiin ihmettelemässä Pariisin maailmannäyttelyiden yhteydessä eläintarhassa. 1800-luvulla Suomen asema Venäjän suuriruhtinas-kuntana alkoi kiinnostaa Ranskaa ja Italiaa. Itsenäistymispyrkimyksiä tuettiin tai jarrutettiin riippuen Euroopan poliittisesta tilanteesta sekä Venäjän ja Ranskan keskinäisistä suhteista. Pro Finlandia oli nimi, joka annettiin Suomen puolesta laaditulle kulttuuriadressille 1899 helmikuun manifestin vastalauseeksi. Sen allekirjoittaneita ranskalaisia kulttuurivaikuttajia oli mm. Anatole France ja Émile Zola. Myös ranskalainen satiirilehti Le Grelot otti kantaa Suomen asemaan saman vuoden toukokuussa pilakuvan keinoin. Se esitti suomineitoa silmät suljettuina tsaarin edessä. Kuvan otsikko kulkee nimellä ”Conférence de la paix”, jonka osallistujat kauhistelevat kuinka tsaari piiskaniskujen ansiosta piti rauhaa yllä Suomen suuriruhtinaskunnan kanssa. Väkisinkin tulee mieleen kesäinen Etyj-kokous Helsingissä, jossa tuli Suomelle sapiskaa.

1800-luvun Ranskassa kiiteltiin ja ihmeteltiin Suomen edistyksellisyyttä. Suomalaisia pidettiin teknologisista keksinnöistä kiinnostuneina, ”toisin kuin saattoi ajatella”. Ihailtiinpa jo silloin tasa-arvoisena suomalaista koulua, jota tytöt ja pojat kävivät yhdessä. Suomen aatetta puoltaneiden valtiomiesten teoksia, kuten senaattori Mechelinin Suomi 1900-luvulla, oli esillä, ranskaksi. Edelfeltin Pariisista äidilleen lähettämät kirjeet paljastavat hänen halunsa viedä Suomen itsenäistymisasiaa eteenpäin. Näyttelyssä komeili myös Edelfeltin tunnetuin teos Ranskassa, Louis Pasteurin muotokuva, jonka moni ranskalainen muistaa biologian oppikirjoista. Alkuperäisteos kuuluu nykyään Orsayn museon kokoelmiin. Aaltoyliopiston media-laboratorion suunnittelema virtuaalinen Suomen paviljonki vei suoraan Pariisin 1900-vuoden maailman-näyttelyn tunnelmiin. Gallen-Kallelan Pariisin ateljee oli niin elävästi rekonstruoitu, että näytti siltä kuin taiteilija olisi jättänyt hetkeksi maalaamisen kesken ja lähtenyt Belle époquen rientoihin Les Plaisirs de Paris -opaskirjan jäädessä pöydälle.

On hyvä muistaa, että Suomen olojen kehittäminen oli myös yhteinen eurooppalainen projekti. Ranskan valtio mm. tuki Suomen rautatieverkon rakentamista. Toisin kuin Italia, joka halusi seurata Venäjän vallankumouksen rauhoittumista, Ranska myös tunnusti Suomen itsenäisyyden pian, 4.12.1918. Ranska kuitenkin katkaisi hetkeksi diplomaattisuhteet itsenäisen Suomen kääntyessä hakemaan mallia Saksasta. ”Täti Franzyska toruu Suomea” oli hupaisa suomalainen pilakuva ajan tilanteesta.

Kulttuurienvälinen viestintä on välttämätön osa kielten opetusta

Ranskan kurssieni opiskelijat kertoivat saaneensa paljon uusia ja yllättäviä näkökulmia näyttelystä. Lisäpotkuna toimivat laatimani kysymykset, joihin näyttelystä etsittiin vastauksia. Jotkut kävivät siellä toistamiseen ja halusivat viedä ystävänsäkin. Kurssiassistentille avautui Suomi-Ranska-suhteiden historia. Näyttely sysäsi liikkeelle monenlaisia prosesseja kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmasta. Se valotti pohjaa, joka on luotu edistykselliselle Suomi-kuvalle ja jota päättäväisesti vietiin Eurooppaan 1800–1900-lukujen vaihteessa. Kuten nykyäänkin, Suomi-kuvaan sekoittui stereotyyppisiä käsityksiä ja eksotiikkaa, mikä aina liittyy vierauteen.

Pro Finlandia -sarjan seuraavaa näyttelyä rakennetaan parhaillaan. Näkökulmana on Saksa, Itävalta-Unkari ja Iso-Britannia. Vuonna 2016 vuorossa ovat Pohjoismaat, ja lopuksi Venäjä, vuonna 2017. Silloin tulee kuluneeksi 100 vuotta Suomen itsenäistymisestä, mitä tarkoitusta varten näyttelysarja onkin avattu. Näyttelystä löytyi ajallemme paljonkin vertailupintaa ranskalaisesta satiirista Venäjän naapuruuteen. Se synnytti minussa kiitollisuutta aikaisempien sukupolvien ponnistuksia kohtaan itsenäisen Suomen puolesta. Samalla se vahvisti uskoani siihen, että kulttuurienvälisiä viestintätaitoja tarvitaan tänään. Tarvitaan rauhan tekijöitä. Näitä taitoja tulee kehittää osana kieltenopetusta.

Pro Finlandia -näyttelyihin on vapaa pääsy. Käyhän inspiroitumassa kulman takana Kansallisarkiston hienoissa puitteissa!

Kirjavinkki : Suomalaisten Ranska. Kaunis tuntematon. Ajatus Kirjat 2008. Toim. Louis Clerc ja Kristina Ranki

Suvi Punkkinen

Kirjoittaja on ranskan yliopisto-opettaja ja kiinnostunut kulttuurienvälisestä viestinnästä. Tällä hetkellä häntä askarruttaa maailman rauha ja vierauden kohtaaminen omalla maaperällä.