Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee kestävän rahajärjestelmän tuekseen

Nykyinen rahajärjestelmä vaikuttaa valtavasti meidän jokaisen elämäämme. Käytämme rahaa lähes joka päivä, mutta silti harva tietää miten käyttämämme raha luodaan, kuka sen luo ja miten valtio on mukana tässä rahajärjestelmän toiminnassa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja niistä kannattaisi yhteiskunnallisesti puhua enemmän, jotta talousongelmiin voitaisiin puuttua myös rakennetasolla. Miksi velkaa on niin paljon ja miksi velkataakka ei tunnu hellittävän, vaikka kuinka yritämme? Miksi talouden pitää jatkuvasti kasvaa? Miksi rahasta on jatkuva pula ja silti myös inflaatio on ongelma?

On tärkeää ymmärtää, että noin 90% maailmassa olevasta rahasta on velkaa. Tämä johtuu siitä, että raha luodaan velaksi. Kun valtio tarvitsee rahaa se lainaa sen keskuspankilta korkoa vastaan. Koko tämä raha on luotu velaksi ja valtio joutuu vielä maksamaan keskuspankille korkoa tästä tarvitsemastaan rahasta. Monissa maissa keskuspankit ovat kaiken lisäksi yksityisiä yrityksiä, joilla on monopoli rahan luomiseen. Esimerkiksi Yhdysvaltojen keskuspankki on ollut jo vuodesta 1913 asti yksityinen yritys. Kyseessä on myös maailman velkaantunein valtio.

Miksi valtio ei voi luoda tarvitsemaansa rahaa ilman velkataakkaa? Maalaisjärkikin sanoo, että keskuspankin kannattaisi luoda velatonta rahaa valtion tarpeisiin. On päivänselvää, että valtion tarvitseman rahan ei tarvitse olla velkaa. Valtionvelasta ei ole mitään hyötyä yhteiskunnalle eikä valtiolle. Velkaraha on ainoastaan pankkiirien etu, koska se pitää pankkiirit vallan kahvassa ja valtiot rengin asemassa.

Valtionvelaton rahajärjestelmä poistaisi suurimmat nykyiseen talousjärjestelmään liittyvät ongelmat. Jos raha ei olisi velkaa, josta maksetaan korkoa, talouden ei tarvitsisi jatkuvasti kasvaa. Velka pakottaa talouskasvuun, koska muuten valtio tukehtuisi velkataakkaansa. Koska käytettävissä olevaa rahaa on aina vähemmän olemassa kuin velkaa korkoineen on olemassa, niin velkaa ei itse asiassa voida koskaan maksaa pois. Jos rahan luominen ei lisäisi valtion velkataakkaa, sitä voitaisiin luoda juuri sen verran kuin valtio sitä kulloinkin tarvitsee yhteiskunnan pyörittämiseen. Ainoa tapa päästä velkaongelmasta eroon, on muuttaa itse rahajärjestelmää. Ongelmaa yritetään nyt ratkaista luomalla lisää velkaa. Mutta eihän ongelmaa voi ratkaista samalla tavalla kuin se on synnytetty.

Esko Aho puhui Master Class -seminaarissa, siitä että yksittäiset parannusehdotukset yksittäisiin tapauksiin eivät pelkästään riitä, vaan välillä on muutettava myös isompia yhteiskunnallisia rakenteita. Uskaltaisin väittää, että nykyinen rahajärjestelmä on yksi tärkeimmistä rakenteista, joka pitäisi uudistaa. Se pelastaisi ainakin hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspuolen. Valtionvelaton rahajärjestelmä olisi rohkea ratkaisu Master Classin “resurssit käyttöön” -haasteeseen. Kyseessä olisi valtava rakenteellinen muutos, joka mahdollistaisi aivan uudenlaisen ja kestävän hyvinvoinnin.

Lisää tietoa asiasta saa mm. www.talousdemokratia.fi ja http://publicbankinginstitute.org -Internetsivustoilta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *