Y5 – Ongelmat esiin ja kestävät ratkaisut kehiin!

Entistä monimutkaisempi, monitahoisempi ja nopeammin muuttava maailma tuottaa yhä enemmän hyvinvointiyhteiskuntaa haastavia konflikteja. Konfliktit ovat nopeasti reagoivan median myötä hetkessä kaikkien tiedossa. Somen myötä kaikki pääsevät entistä helpommin sanomaan sanansa asiaan. Ongelmista on samalla tullut niin laajoja, ettei yksi toimija (yksi Y) pysty niitä enää yksin ratkaisemaan.

Me Y5:ssä uskomme, että näihin hyvinvointiyhteiskuntaa haastaviin ongelmiin on tartuttava entistä nopeammin, niistä on viestittävä oikealla tavalla ja ratkaisun löytämiseksi on kaikkia osapuolia kuunneltava tasavertaisesti. Tämän lisäksi ratkaisuihin on päästävä käsiksi heti. Ratkaisun tähän tuovat kokeilukulttuurin keinot, joilla ratkaisumallit voidaan nopeasti todeta toimiviksi tai vaihtoehtoisesti ongelmakohdat pystytään identifioimaan.

Ongelmista ratkaisuihin

Y5 pystyy siis löytämään tahot joiden tulisi keskustella. Uskomme, että toimijoita tulee kerätä yhteiskunnan eri tahoilta: yhteisöistä, yrityksistä, julkiselta sektorilta (yhteiskunta), tutkimuksesta (yliopisto) sekä yksilöistä – Y5. Oikeat tahot ja toimijat eivät kuitenkaan yksin riitä. Yhteisen päämäärän löytäminen vaatii yhteisen kielen. Tähän Y5 vastaa uudenlaisilla fasilitoinnin menetelmillä, joissa yhdistetään yhteistoiminnallisiamenetelmiä ja konfliktinratkaisumenetelmiä. Näin yhteinen päämäärä ja ratkaisu löydetään nopeasti, ennen kuin ongelma kasvaa liian suureksi.

Yhteisestä päämäärästä toimintaan!

Yhteisen päämäärän ja ratkaisun löydyttyä on ryhdyttävä toimeen. Kaikkien toimijoiden on sitouduttava ratkaisuun. Me Y5:ssä uskomme kokeilukulttuurin vastaavan sitouttamiseen ja siihen, että ratkaisu saadaan käytäntöön nopeasti. Nopealla muutaman viikon kokeilulla pystymme osoittamaan kaikille ratkaisun toimivuuden tai kokeilun epäonnistuessa löydämme ratkaisun ongelmakohdat. Sitoutumattomana tahona Y5:n on helppo jäädä seuraamaan ratkaisujen toteuttamista ja auttaa kaikkia tahoja toimimaan ratkaisun puolesta.

Katso slideshow Y5:stä täältä.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *