About Deleted User

Special user account.

Kuusi kokeilua

Tapahtumailta Personal training for career Think Companyllä maaliskuussaUudenlaiset yhteiskunnalliset haasteet vaativat uusia ratkaisuja, ja näitä ratkaisuja kehitetään yhä useammin kokeillen. Hyvä yhteiskunta Master Class -ohjelmassa tutustuttiin tänä keväänä kokeilukulttuuriin, erilaisiin kokeiluihin ja niistä oppimiseen muun muassa Sitran ja valtioneuvoston kanslian “Kokeileva Suomi” -tiimin kanssa. Opit haluttiin laittaa myös käytäntöön, ja jokainen ryhmä suunnitteli ja toteutti kokeilun oman ratkaisuehdotuksensa kehittämiseksi.

Lue ryhmien kokeiluista ja niiden tuloksista Master Class kokeilut 2016 -otsikon alta!

Yhteistä todellisuutta huolenpidon kaupungissa

Hyvä yhteiskunta Master Class –ohjelman avoin seminaari Jaettu hyvinvointi, yhteinen turva pureutui torstaina 22.10. oikeudenmukaisuuteen, luottamukseen ja yhteisöllisyyteen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kasvualustana kaupungeissa ja yksilön elämässä.

Vältämmekö toistemme seuraa, hakeudummeko vain omiemme pariin?
Professori Matti Kortteinen puhui kaupunkirakenteiden eriytymisestä lainaten ajatuksia street- ja decent -kulttuurien tasapainon tarpeellisuudesta yhdysvaltalaiselta sosiologilta, Elijah Andersonilta. Tietyillä Helsingin asuinalueilla näkyy jo turvattomuuden lisääntyminen, kun nk. decent-kulttuurille tärkeä tarpeeksi samankaltainen aikuisväestö muuttaa pois alueilta, joita ei koeta tarpeeksi vetovoimaisiksi. Kun työtön aikuisväestö ei tunne keskinäistä yhtenäisyyttä, voi nuorten “kulmilla notkumisen” street-kulttuuri muuttua vallitsevaksi. Aikuisyhteisön olisi oltava tarpeeksi voimakas puuttuakseen turvattomuutta ja viihtymättömyyttä aiheuttavaan kierteeseen. Mikä on nuorison tulevaisuus, kun paikalliset urheiluseuratkin järjestävät lähinnä eläkeläisohjelmaa, kysyy professori Kortteinen.

Kansalaisyhteiskunnassa on resursseja suunnan kääntämiseksi, mutta onko yhteisiä asioita ja sosiaalista järjestystä luovan decent-kulttuurin perinne hajonnut jo liikaa, pohtii Kortteinen esityksensä lopuksi.

Pelkona nälkä ja köyhyys
Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattilan ajatukset turvallisuuden kokemuksen merkityksestä jatkoivat keskustelua yhteiskunnallisesta turvallisuudesta. On huolestuttavaa, että nälkä ja toimeentulon puute ovat palanneet suomalaisten peloiksi. Leipäjonot ovat liian monen todellisuutta – ja toisaalta liian moni ei ymmärrä tämän olevan todellisuutta. Mattila muistutti 1960-luvulla YK:n sopimukseksi kirjatuista taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista (ns. TSS-oikeudet). Suomessa TSS-oikeudet on kirjattu myös perustuslakiin, mutta silti ne unohtuvat usein. TSS-oikeuksien rapautuminen huomataan hitaammin kuin vaikkapa kidutus. Esimerkiksi peruspalveluihin pääsemisen heikentymistä on vaikea ymmärtää ihmisoikeusloukkaukseksi – vaikka tämä esimerkiksi sote-palveluiden osalta on Suomessakin jo valitettavaa todellisuutta, totesi Mattila. TSS-oikeuksien turvaaminen olisi kuitenkin myös taloudellisesti järkevämpää: sairauksien hoito on aina ennaltaehkäiseviä palveluita kalliimpaa. Usein kyse on tahallisuuden sijaan tiedon puutteesta, ja Ihmisoikeusliitto kiinnittääkin huomiota esimerkiksi sote-sektorin henkilöstön koulutukseen TSS-oikeuksien toteutumisesta peruspalveluissa. Suomessa ajatus ihmisten tasa-arvosta on ollut globaalisti uniikkia, ja maailmalta tutun jaottelun “meihin” ja “niihin” vahvistuminen on estettävä.

Yksinäisyyden vastavoimat
Turvallisuutta yksilön näkökulmasta tutki HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund. Yksilölle turvallisuus tarkoittaa vaaran poissaolemista, ja sen kokemista heikentää voimakkaasti yksin jääminen ja yksilön kokemus ihmissuhteiden liian vähäisestä määrästä tai vääränlaisesta laadusta. Yksinäisyys on yhteinen ongelma, josta lähes 10 % suomalaista kärsii. Yksinäisyys sytyttää kehossa hälytystilan, jonka aiheuttama terveysriski on verrattavissa tupakointiin. Negatiivinen kehä syntyy helposti: yksin jäädessämme koemme turvattomuutta, olemme entistä varautuneempia ja rakennamme suojamuureja itsemme ja muiden väliin.
Yksinäisyyteen on vastavoima: myötätunto, myötäilo ja myötäeläminen. Aivomme ovat luontaisesti virittyneet toimimaan toisten kärsimyksen helpottamiseksi. Haluamme toimia toisten puolesta ja saamme siitä biologista iloa: joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä lähipiirinsä ulkopuolella ja yli puolet niistä, jotka eivät tee, osallistuisi mielellään pyydettäessä. Vapaaehtoistoiminta onkin keskeinen luottamusta ja turvallisuutta lisäävä yhteiskunnallinen mekanismi, sillä se tuo meidät yhteen erilaisten ihmisten kanssa. Sosiaalinen pääoma, luottamus ja turvallisuus kasvavat, kun opimme luottamaan erilaisiin ihmisiin. Perusturvamme on toiset suomalaiset, jotka kannattelevat toisiaan elämän eri käänteissä, päätti Henrietta Grönlund päätti esityksensä professori Juho Saaren ajatuksia lainaten.

Keskustelussa jatkettiin alustusten ajatuksia. Yhteiset tilat ja kokemukset, kuten suomalainen uniikki peruskoulu, sitovat ihmisiä yhteen, lisäävät ymmärrystä ja ovat väline käsitellä pelkoja. Alueiden koulut eivät saa jakautua liikaa, ja aikuisten on oltava kiinnostuneita yhteisistä asioista ulkopuolisen tarkkailun sijaan. Avun saaminen luo uskoa ja halua tehdä itse hyvää. Yksinäisyydestä on uskallettava puhua, ja sukupolvien yli jatkuva yksinäisyyden kehä on katkaistava. Miten voisimme hyödyntää esim. maahanmuuttajien osaamista ja kokemuksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi?

Digiterveyttä ja yhteisöjen rakentamista
Uusi teknologia, data ja sen jakaminen voivat muuttaa ihmisten suhtautumista hyvinvointiinsa ja auttavat meitä ymmärtämään esimerkiksi onnellisuuteen ja terveyteen liittyviä ilmiöitä.

Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen kertoi muun muassa Elämä pelissä –sarjan onnellisuustutkimuksista. Onnellisuutta voidaan lisätä yksinkertaisin keinoin: toimivaksi interventioksi osoittautui jo Elämä pelissä – kyselyn täyttäminen, sillä kysely viritti tekijänsä tarkkailemaan onnellisuuteensa liittyviä tekijöitä. Sairaanhoitojärjestelmä kontribuoi huonosti terveyteen ja hyvinvointiin, sillä hyvinvointi on puhtaasti yhteiskunnallinen kysymys, Mustonen kärjisti.

Esimerkkejä lupaavista muutoksista ja uusista toimintavoista kuultiin myös kansanedustaja Sanna Lauslahdelta ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön toimitusjohtaja Katariina Poskiparralta. Onnistumisiin tarvitaan rohkeaa kokeilua, toimivaa sääntelyä ja hyvää infraa, linjasi Poskiparta.

Seminaarin viimeinen puheenvuoro kuultiin Yhteismaa ry:n Pauliina Seppälältä, joka on ollut luomassa yhteisöllisiä kaupunkitapahtumia ja naapurustoa yhdistävää Nappi Naapuri-palvelua. Vaikka eriytyvät todellisuudet ja sosiaalinen media vievät meitä kokemusten sirpaloituessa kauemmaksi toisistamme, voidaan digiajan palveluilla myös rakentaa sosiaalista pääomaa ja lisätä kohtaamisia, mikä kasvattavat luottamusta ja turvallisuutta. Miten käännämme itsemme ja toisemme resursseiksi, kysyi Seppälä. Smart city, huolenpidon kaupunki, on hyvä juttu meille kaikille.

Seminaarin jälkimmäisen osan avainsanoiksi juontaja Tuuli Kaskinen tiivisti muun muassa terveysteknologian, sähköisten palveluiden mahdollisuudet, omadatan muuttumisen kiinnostavaksi ja sosiaaliseksi, yhdessä toisten kanssa jaettavaksi wedataksi, uusia kohderyhmiä tavoittavat palvelut, entistä tiiviimmän yhteistyön eri palvelutuottajien välillä, yhteiset tapahtumat ja ihmisten tulemisen yhteen sekä esimerkiksi peruskoulun ja naapuriavun mahdollisuuden lisätä onnellisuutta ja hyvinvointia.

Kiitos osallistujat, yleisö, puhujat ja koko vuoden mukana oleva master class 2015 -joukko!

Hyvä yhteiskunta seminaari 22.10.2015 Photo HY_Linda Tammisto

Hyvä yhteiskunta seminaari 22.10.2015
Photo HY_Linda Tammisto

pauliina 2_osa

Master Class -seminaari pohtii turvallisuuden perustaa

Ilmoittaudu nyt Jaettu hyvinvointi, yhteinen turva –seminaariin!

Helsingin yliopisto ja LähiTapiola järjestävät torstaina 22.10.2015 klo 16.00 – 18.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa seminaarin, jossa joukko ajattelijoita, tekijöitä ja asiantuntijoita kertoo, miten turvallisuutta ja hyvinvointia rakennetaan yhdessä ja kaikille.

Hyvinvointi ja turvallisuus kasvavat oikeudenmukaisuudesta ja luottamuksesta. Miten kaupunkisosiologian professori Matti Kortteinen ratkoisi yhteiskunnan eriarvoistumisen ja turvattomuuden ongelmia? Miten käy turvallisuuden jos yhdenvertaisuus eri väestöryhmien taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet eivät toteudu, kysyy Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila. Ovatko myötätunto ja vapaaehtoisuus ratkaisu turvattomuuden ongelmaan, pohtii Henrietta Grönlund, HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtaja.

Vastuu hyvinvoinnista ja turvallisuudesta jakautuu tulevaisuudessa eri tavalla. Kustannus Oy Duodecim toimitusjohtaja Pekka Mustonen kertoo, miten henkistä hyvinvointia voi kehittää ja miten se liittyy terveyteen. Kansanedustaja Sanna Lauslahti avaa tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen isoa kuvaa. Kansanliikkeiden luoja, Yhteismaan ja Mesenaatti yhteisörahoituspalvelun perustaja Pauliina Seppälä kertoo, miten mahdollistetaan yhteisöllisyyttä joka luo sosiaalista hyvinvointia.

Seminaarin juontaa Demos Helsingin toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen.

ILMOITTAUDU MUKAAN  < TÄSTÄ >

Seminaari on osa Hyvä yhteiskunta Master Class –ohjelmaa, ja se on avoin kaikille — kutsu mukaan myös ystäväsi ja asiantuntijatuttavasi, jotka pohtivat näitä haasteita!

HYVÄ YHTEISKUNTA MASTER CLASS 2015-16 KÄYNNISTYY!

Tämän vuoden Master Class -haku sai liikkeelle joukon hyvinvoinnista ja turvallisuudesta kiinnostuneita yliopistolaisia ja jo työelämään sijoittuneita osaajia. Saimme yli 50 tasokasta hakemusta, joiden joukosta valitsimme ohjelmaan 44 osallistujaa (ks. oheinen liite) yhteiskunnan eri sektoreilta painottaen ohjelman aihepiiriin liittyvää akateemista osaamista sekä työ- ja järjestökokemusta. Valinta ei ollut helppo, ja hyviä hakijoita jäi ulkopuolellekin.

Hyvä yhteiskunta Master Class toteutetaan edelleen Helsingin yliopiston ja LähiTapiolan yhteistyönä, mukana on myös Demos Helsinki ja joukko muita sparraajia.

Alla osallistujat – kiinnostava nähdä seuraavien kuukausien aikana, mitä tämä joukko saa aikaiseksi yhdessä mentoriemme kanssa!

Hyvä yhteiskunta Master Class 2015-2016 osallistujat

OTM Hanna Ahlberg, palvelupäällikkö, LähiTapiola
VTM Veli Airikkala, Credit Analyst, Nordea
valtiot. yo. Joonas Aitonurmi, Helsingin yliopisto
Julia Backström, kehityspäällikkö, LähiTapiola
teol. yo., fil. yo. Liisa Halonen, Helsingin yliopisto
HTM, VTM Heta Heiskanen, Tampereen yliopisto
VTK Maria Hietikko, etuuskäsittelijä, JATTK-työttömyyskassa
valtiot. yo. Jaakko Ikonen, Helsingin yliopisto
VTM Jaakko Joki, aluekoordinaattori, Taloudellinen tiedotustoimisto
VTM Katariina Kainulainen-D’Ambrosio, turvallisuuskoordinaattori, Helsingin kaupunki
fil.yo. Milla Kallio, Helsingin yliopisto
pol. stud. Aino Karttunen, Svenska social- och kommunalhögskolan
teol. yo. Satu Katainen, Helsingin yliopisto
MMK, ympäristösuunnittelija (AMK) Riina Koivuranta, Helsingin yliopisto
HuK Aino Kuhmonen, vartija, Turvatiimi
VTK Mikko Kuivalainen, etuuskäsittelijä, Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa
Janne Kumpulainen, palvelupäällikkö, LähiTapiola
Janne Kylli, vakuutusasiantuntija, LähiTapiola
VTK Aura Lindeberg, radiotuottaja, YLE
VTK Ilari Lovio, viestintäkoordinaattori, KIOS
FM Annika Lönnqvist, asiantuntija, LähiTapiola
FM Myra Magnusson, viestintäsuunnittelija, Oriola Oy
valtiot. yo., sosionomi (AMK) Petra Mallinen, Helsingin yliopisto
VTM Lauri Mikola, tutkimusassistentti, YLE
yhteisöpedagogi (AMK) Riikka Nenonen, Jyväskylän yliopisto
MMM Jaakko Nippala, metsäkoordinaattori, Suomen Partiolaiset
valtiot. yo. Erik Nyroos, vuoroesimies, Lasten Päivän Säätiö
BA Emma Pulkkinen, Helsingin yliopisto
VTM Niko Pyrhönen, tutkija, Helsingin yliopisto
FM Kirsi Pönni, palvelupäällikkö, LähiTapiola
valtiot. yo. Antero Salminen, kurssiassistentti, Helsingin yliopisto
OTM Maria Salminen, kehittämispäällikkö, LähiTapiola
VTM Otto Salminen, tutkimusavustaja, Promenade Research Oy
VTK Tiia Sorsa, Helsingin yliopisto
maa- ja metsät. yo. Joanna Suni, Helsingin yliopisto
VTM Ria Svartholm, asiakassihteeri, Kela
TM Tii Syrjänen, koordinaattori, Helsingin yliopisto
Tiina Tapanainen, palvelupäällikkö, LähiTapiola
maat. ja metsät. yo. Johanna Tiinus, start-up yrittäjä
HuK Venla Toivonen, harjoittelija, Helsingin yliopisto
VMT Otto Tähkäpää, Helsingin yliopisto
tradenomi, MMK Jani Varpa, tutkimusassistentti, Helsingin yliopisto
valtiot. yo. Anna Walldén, Helsingin yliopisto

Hollannin-terveiset (osa 2)

Mentori Jari Sundströmin päällimmäiset tunnelmat matkan jälkeen:

Master Classin voittajatiimin opintokäynti oli hyvä jatkumo kurssilla aloitetuille asioille. Mielenkiintoisia tapaamisia oli useita ja aikataulu oli tiukka. Voileivän voimalla onneksi jaksettiin yllättävän pitkään.  Oli hieno huomata eri tapaamisten yhteydessä, että ne kysymykset, joita Master Classissa pohdittiin, olivat hyvin ajankohtaisia myös Hollannissa. Lisäksi moni tapaaminen osoitti, että ratkaisuissakin oli samankaltaisuuksia. Y5 -mallia muistuttava toimintamalli näytti olevan käytössäkin – vilkaiskaa, mistä Kennislandin alulle panemassa Kafka Brigadessa on kysymys.

Eri tapaamisten yhteydessä ihastutti hollantilaisten isäntiemme ja emäntiemme into ja energia viedä asioita eteenpäin. Kunnioitettavaa sitoutuneisuutta! Keskustelut olivat monipuolisia ja avartavia. Ja Master Class opiskelijat osoittivat näissäkin keskusteluissa olevansa ohjelman nimen veroisia.

Hieno kokemus kaiken kaikkiaan. Mentorikin sai paljon ideoita ja ajattelemisen aiheita. Uskon, että niin sai myös KEKO -tiimi.

– Jari

Voileipälounaalla hyvässä seurassa Enviussa

Enviu_lounas

Hollannin-matkan tunnelmia – Enviu

Anna-Christina Martin-Mäkipajaan teki vaikutuksen Enviun työskentelytapa:

Matkamme viimeisenä päivänä vierailimme Rotterdamissa Enviussa, joka edesauttaa uudenlaisten sosiaalista ja yhteiskunnallista lisäarvoa tuottavien yritysten alullepanemista. Enviu ei rahoita uusien yritysten syntyä vaan tarjoaa työkaluja erityisesti yrityksen ideointi- testaus- ja validointivaiheeseen. Startup- ja kasvuvaiheeseen Enviu hakee kumppanikseen yrittäjää, joka vastaa uuden yrityksen kehittämisestä – uudet yritykset eivät siis synny Enviun alaisuuteen vaan omiksi toimijoiksi. Enviu on erikoistunut erityisesti yritysten kehittämiseen, crowd sourcingiin sekä muihin yhteisöllisiin toimintamuotoihin. Tavoitteena on parantaa mahdollisimman monen ihmisen elämänlaatua Enviun avulla perustettujen yritysten kautta – Enviun slogan onkin “We Start World Changing Companies”.

Enviun lähtökohtana on osallistua sellaisten liikeideoiden kehittämiseen, joilla on potentiaalia kasvaa kannattaviksi yrityksiksi. Ajan kanssa Enviu on kuitenkin saanut yhteistyökumppaneikseen myös säätiön ja kehitysyhteistyöjärjestön, jotka rahoittavat Enviun vetämiä ideointiprosesseja vaikka eivät välttämättä myöhemmin syntyvään yritykseen investoisikaan. Enviun työskentelytapaa pidetään siis jo sinällään arvokkaana ja siksi sitä halutaan tukea.

Tunnetuimpia Enviusta liikkeelle lähteneitä startup-yrityksiä on Energy Floors (entinen Sustainable Dance Club), joka on erikoistunut ihmisten liikkeiden avulla energiaa tuottaviin lattiapintoihin sekä energiatietoisuuden lisäämiseen. Monet muut Enviun projekteista keskittyvät kehittyvien maiden ongelmien ratkaisemiseen. Näistä projekteista esimerkkinä INURBA, joka kehittää uudenlaisia keskiluokalle suunnattuja, turvallisia asumismuotoja kehittyvissä maissa sekä intialaisten riksa-autojen päästövähennyksiin ja kuljettajien työolojen ja ansiotulojen parantamiseen keskittyvä Three Wheels United.

Lisätietoja Enviusta ja ajankohtaisista projekteista: www.enviu.org.

Alla: Wouter Kersten vetää Thinking Differently -työpajaa KEKO-kodeille – Forget the Box!

enviu_how_to enviu_wall

Master Class matkalla: Hollannista oppia hyvinvointiin

ACE

Sosiaaliset innovaatiot, joukkoistaminen, kokeilut ja palveluiden uudelleenjärjestäminen – Hollannissa rakennetaan tulevaisuuden hyvinvointia ennakkoluulottomasti ja uusin menetelmin. 

Nuorten asiantuntijoiden Hyvä yhteiskunta Master Class -ohjelmassa palkittu tiimi KEKO-kodit teki viime viikolla opintomatkan Hollantiin. Hollannin haasteet ovat tuttuja: väestö vanhenee ja nykyisen hyvinvointimallin rakenteet ja toimintamallit piiputtavat.  Matkasta jäi kuitenkin tuntuma siitä, että Hollannissa ratkaisuja haetaan laajemmalla rintamalla ja ennakkoluulottomammin kuin Suomessa.

Terveydenhuollon remontti hollantilaisittain

KEKO-tiimi tarttui Master class -ehdotuksessaan nuorten syrjäytymiseen ja pääkaupunkiseudun asuntopulaan. Ratkaisussa yhdistyvät KEKO-Palveluiden tuottama yhteisöllisen ja tuetun asumisen palvelu, joka antaa syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle mahdollisuuden kiinnittyä yhteiskuntaan, sekä KEKO-Asuntojen vetämä pääkaupunkiseudun tyhjillään olevien kiinteistöjen remontointi asumiskäyttöön.  LähiTapiola halusi palkintomatkan avulla antaa eväitä ratkaisun eteenpäin kehittämiseksi.

Masterclassilaiset vierailivat Hollannin suurimmassa vakuutusyhtiössä Achmeassa ja saivat arvion ehdotuksensa toimivuudesta kiinteistösijoittamisen näkökulmasta. Achmeassa kuultiin myös maan vuonna 2006 uusitusta terveydenhuoltomallista, jossa keskinäisillä vakuutusyhtiöllä on merkittävä rooli.

Uudistuksen taustalla olivat terveydenhuollon kustannusten nousu jopa yli 10 prosentin vuosivauhtia sekä hoitojonot. Nykyään jokainen hollantilainen on vakuutusyhtiön asiakas, ja terveydenhuollon palvelut rahoitetaan vakuutusyhtiöiden kautta. Mallin keskiössä on asiakkaan päätösvalta, laatu ja tasa-arvo, kun kuilua julkisen ja yksityisen sektorin välillä ei enää ole. Tarkoin säännelty järjestelmä toimii markkinalogiikkaa seuraten, ja Achmean mukaan terveydenhuoltokustannukset kääntyivät laskuun vuonna 2012.

Osallistamista ja yhteisöllisiä toimintamuotoja

Uusia ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin ja ympäristöhaasteisiin tuottavia kiinnostavia toimijoita on Hollannissa useita. Keskeistä on yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. KEKO-tiimi sai ajatuksia sosiaalisia innovaatioita jalostavassa ajatushautomo Kennislandissa sekä uutta liiketoimintaa joukkoistamiseen tukeutuvilla innovaatioprosesseilla synnyttävässä yrityshautomo Enviussa.

Yliopistot ovat ajatushautomoiden ohella tärkeitä toimijoita hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.  Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) on neljän korkeakoulun yhteinen monitieteinen yrittäjyyskeskus. Keskus palvelee yrittäjyydestä ja oman tekemisen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta motivoitunutta opiskelijapolvea. Toiminnassa mukava oleva Corinne Buschhüter haki yrittäjyysoppia amerikkalaisista yliopistoista ja pyörittää nyt muun muassa ACEn start up -viikonloppuja. Myös valtio ja yksityiset toimijat tukevat ACEn toimintaa. Ennakkoluulottomuutta ja uskoa uusiin ratkaisumahdollisuuksiin tuntuukin löytyvän Hollannista kaikilta tahoilta.

Palkittuun Keko-kodit tiimiin kuuluvat Mia Haglund, Julia Jousilahti, Heikki Luoto, Mia Malin, Anna-Christina Martin Mäkipaja ja Annastiina Vartiainen. Matkalla olivat mukana myös ohjelman mentorit, Jari Sundström ja Anu Pylkkänen LähiTapiolasta sekä Pia Dolivo ja Jenni Koistinen Helsingin yliopiston yhteiskuntasuhteista.

DAM

Rakenteellisia kannustinloukkuja, käyttäjälähtöistä suunnittelua ja etnografiaa – Byrocra osa 2

Lue myös: Osassa 1 esittelimme Byrocra-työnvälityskonseptimme.

Olemme nyt selvittäneet mahdollisten työntekijöidemme asemaa kahdesta näkökulmasta. Rakenteellisten kannustinloukkujen näkökulmasta työntekijämme jakautuvat seuraaviin tukiensa perusteella erilaisiin ryhmiin: kotiäidit ja -isät, työttömät, eläkeläiset sekä työkyvyttömyyseläkeläiset. Haastavimman ryhmän muodostavat työmarkkinatukea, toimeentulotukea ja päälle asumistukea saavat, koska heillä mitkä tahansa tulot leikkaavat tukia. Lisäksi heidän tilanteessa ovat hyvin tapauskohtaisia jasiksi työläitä setviä.

Käyttäjäpersoonat suunnittelun lähtökohtana

Käyttäjälähtöisen suunnittelun näkökulmasta päätimme muodostaa muutamia stereotyyppisiä työntekijäasiakkaita, joiden perusteella palvelukonseptiamme on helpompi suunnitella. Etnografisten haastattelujen perusteella saamme konkretisoitua työntekijäpersoonamme eläviksi esimerkki-ihmisiksi, joilla on omat tarpeet, huolet ja toiveet.

Ensimmäinen informanttimme

“Jussi T” (Haluk) on 50-vuotias maahanmuuttaja, jolla on telealan työkokemusta ja koulutusta. Töitä on vaikea saada eikä työhaastatteluihin kutsuta. “Jussi” haluaisi töitä ja on myös työkykyinen. “2009 viimeksi töissä. Sopimus loppu. Tämän jälkeen pieniä pätkiä. Tylsää jatkaa pitkään aikaa näin.”

Suomalainen työnhakukulttuuri ei palautteen antamista juuri tunne. Läpinäkyvyyttä ole. Työn hakeminen”prosessina: toivon luominen ja pettyminen. Turhauttavaa. Energian löytäminen hankalaa”. Vaikka “Jussi” vaikuttikin puheissa kyllä ihan pirteältä.

Hyvinvointiyhteiskunnan “etuudet on olemassa mutta niiden saaminen on aika hankalaa”. TE-toimiston ja Kelan hakemukset tarkistetaan aina useaan kertaan. “Jokaisessa hakemuksessa samaa asiaa”. “Tarkistetaan ja tarkistetaan”. “Vaikka hyvinvointivaltiosta puhutaan, mutta ei se näin helppoa ole! Aika paljon paperityön takana nämä etuudet.” Pätkätyöt sopisivat tällä hetkellä hyvin. “Pitkäaikaiset työt sopisi kyllä, [mutta] tässä iässä työnantajat ei halua”.

Downshiftaamista “Jussi” pitää hyvänä asiana, kun kerromme mitä se on. “Työnlaadun parantamisen ja oman elämänlaadun parantamisen kannalta ja ehkä yli 30-vuotiaille ihmiselle on todella tärkeä asia, että saa enemmän itselle omaa aikaa. Myös työn ulkopuolella olevalle ihmiselle [tämä antaisi] jonkinlaisen mahdollisuuden osallistua työelämään. Mielestäni työnantajan ja yhteiskunnan puoleltakin hyvä, että kaikki on jonkin verran tyytyväisiä omaan elämäänsä. Kannatan.”

“Jussin” näkemyksistä saamme vahvistusta omille oletuksillemme byrokratiaviidakon hankaluuksista ja työntekijän tarpeista. Lisäksi mielenkiitoiset yksityiskohdat auttavat meitä kehittämään ideoitamme oikeaan suuntaan.

Tästä on hyvä jatkaa. Tarvitsemme informanteiksi vielä kotiäidin ja/tai -isän, työttömän, eläkeläisen, työkyvyttömyyseläkeläisen ja työssä käyvän downshiftaajan.

Mitä ajatuksia tämä herättää? Kerro ihmeessä, jos sinulla on projektiamme edistäviä huomioita!

Byrocra-työnvälitys: Apua byrokratiaan ja kannustinloukkujen väistelyyn – osa 1

Kuva: Lassi Liikkanen

Ryhmämme lähti miettimään miten osa-aikatyöntekijöitä voitaisiin auttaa paremmin ja joustavammin. Nykyinen tilanne osa-aikatyöntekijöiden suhteen on hankala: on kannustinloukkuja, byrokratiaa ja osa-aikatyötä on vaikea löytää, vaikka kysyntä osa-aikatyölle lisääntyy jatkuvasti ja vapaa-ajan arvostus on kasvussa.

Pohdimme ryhmässä, että voisimme perustaa tai auttaa perustamaan osa-aikatyönvälitysfirman, joka auttaisi koulutettua työväkeä saamaan osa-aikatyötä. Tällä hetkellä yhä useammat koulutetutkin työntekijät haluavat osa-aikatyötä, mutta jos sitä ei ole helposti saatavilla niin osa heistä saattaa pikku hiljaa syrjäytyä kokonaan työelämästä. Monelle koulutetulle työttömälle voi myös olla helpompaa tarttua ensin osa-aikatyöhön kuin täysipäiväiseen työhön.

Osa-aikatyön edistäminen voisi siis vähentää työttömyyttä ja syrjäytymistä ja lisätä työelämän joustavuutta ja parantaa työssä jaksamista.

Monet yrityksetkin kaipaavat osaavia osa-aikatyöntekijöitä, mutta heille ei välttämättä ole vielä sopivaa kanavaa mitä kautta he voisivat kätevästi löytää osa-aikatyöntekijöitä.

Mietimme, että jos perustaisimme työnvälitysfirman, joka hoitaisi asiakkaan puolesta byrokratian ja kannustinloukkuihin liittyvän “laskelmoinnin”, niin se voisi helpottaa osa-aikatyönhakijoita löytämään ja etsimään sopivaa osa-aikatyötä.

Työnvälitysfirma toimisi niin, että töitä hakeva asiakas ilmoittaisi ensin meille minkälaista työtä hän hakee, minkälainen koulutus hänellä on ja minkä verran hän voisi töitä tehdä. Sitten katsoisimme, että onko meidän tietokannassamme sellainen yritys, joka tarjoaisi juuri hänelle sopivaa työtä.

Ideana olisi siis se, että sekä töitä tarjoavat yritykset että töitä hakevat työntekijät olisivat työnvälitysfirmamme asiakkaita. Jotta palvelu olisi mahdollisimman kätevä ja nykyaikainen niin palvelua varten luotaisiin tietysti myös toimivat internet-sivut. Palvelussamme työpaikkojen ja työntekijöiden pariuttaminen hoituisi melko avoimesti ja sosiaalisesta mediasta tutuilla tavoilla. Käytännössä työnantajien/työpaikkojen ja työntekijöiden välisistä “tykkäyksistä” kerättäisiin suuri määrä dataa (engl. big dataa), jota voidaan hyödyntää pariuttamisen tehostamisessa ja verkkopresenssien kehittämisessä.

Tarkoitus olisi myös, että tämä työnvälitysfirma olisi voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen yritys/palvelu. Ideoimamme työnvälitysyritys eroaisi muista työnvälitysfirmoista siten, että se olisi asiakasystävällisempi, edullisempi, nykyaikaisempi, joustavampi, keskittyisi vain osa-aikatyön välittämiseen ja hoitaisi sekä yritysten että työnhakijoiden byrokratian heidän puolestaan.

Mitä mieltä olet konseptistamme? Miten mielestäsi saisimme parhaiten asiakkaiksi niin työnantajia kuin työntekijöitä?

Seuraavassa osassa esittelemme projektin etenemistä. Käsittelemme rakenteellisia kannustinloukkuja, käyttäjälähtöistä suunnittelua ja etnografiaa.

 

Y5 – Ongelmat esiin ja kestävät ratkaisut kehiin!

Entistä monimutkaisempi, monitahoisempi ja nopeammin muuttava maailma tuottaa yhä enemmän hyvinvointiyhteiskuntaa haastavia konflikteja. Konfliktit ovat nopeasti reagoivan median myötä hetkessä kaikkien tiedossa. Somen myötä kaikki pääsevät entistä helpommin sanomaan sanansa asiaan. Ongelmista on samalla tullut niin laajoja, ettei yksi toimija (yksi Y) pysty niitä enää yksin ratkaisemaan.

Me Y5:ssä uskomme, että näihin hyvinvointiyhteiskuntaa haastaviin ongelmiin on tartuttava entistä nopeammin, niistä on viestittävä oikealla tavalla ja ratkaisun löytämiseksi on kaikkia osapuolia kuunneltava tasavertaisesti. Tämän lisäksi ratkaisuihin on päästävä käsiksi heti. Ratkaisun tähän tuovat kokeilukulttuurin keinot, joilla ratkaisumallit voidaan nopeasti todeta toimiviksi tai vaihtoehtoisesti ongelmakohdat pystytään identifioimaan.

Ongelmista ratkaisuihin

Y5 pystyy siis löytämään tahot joiden tulisi keskustella. Uskomme, että toimijoita tulee kerätä yhteiskunnan eri tahoilta: yhteisöistä, yrityksistä, julkiselta sektorilta (yhteiskunta), tutkimuksesta (yliopisto) sekä yksilöistä – Y5. Oikeat tahot ja toimijat eivät kuitenkaan yksin riitä. Yhteisen päämäärän löytäminen vaatii yhteisen kielen. Tähän Y5 vastaa uudenlaisilla fasilitoinnin menetelmillä, joissa yhdistetään yhteistoiminnallisiamenetelmiä ja konfliktinratkaisumenetelmiä. Näin yhteinen päämäärä ja ratkaisu löydetään nopeasti, ennen kuin ongelma kasvaa liian suureksi.

Yhteisestä päämäärästä toimintaan!

Yhteisen päämäärän ja ratkaisun löydyttyä on ryhdyttävä toimeen. Kaikkien toimijoiden on sitouduttava ratkaisuun. Me Y5:ssä uskomme kokeilukulttuurin vastaavan sitouttamiseen ja siihen, että ratkaisu saadaan käytäntöön nopeasti. Nopealla muutaman viikon kokeilulla pystymme osoittamaan kaikille ratkaisun toimivuuden tai kokeilun epäonnistuessa löydämme ratkaisun ongelmakohdat. Sitoutumattomana tahona Y5:n on helppo jäädä seuraamaan ratkaisujen toteuttamista ja auttaa kaikkia tahoja toimimaan ratkaisun puolesta.

Katso slideshow Y5:stä täältä.