Master Class matkalla: Hollannista oppia hyvinvointiin

ACE

Sosiaaliset innovaatiot, joukkoistaminen, kokeilut ja palveluiden uudelleenjärjestäminen – Hollannissa rakennetaan tulevaisuuden hyvinvointia ennakkoluulottomasti ja uusin menetelmin. 

Nuorten asiantuntijoiden Hyvä yhteiskunta Master Class -ohjelmassa palkittu tiimi KEKO-kodit teki viime viikolla opintomatkan Hollantiin. Hollannin haasteet ovat tuttuja: väestö vanhenee ja nykyisen hyvinvointimallin rakenteet ja toimintamallit piiputtavat.  Matkasta jäi kuitenkin tuntuma siitä, että Hollannissa ratkaisuja haetaan laajemmalla rintamalla ja ennakkoluulottomammin kuin Suomessa.

Terveydenhuollon remontti hollantilaisittain

KEKO-tiimi tarttui Master class -ehdotuksessaan nuorten syrjäytymiseen ja pääkaupunkiseudun asuntopulaan. Ratkaisussa yhdistyvät KEKO-Palveluiden tuottama yhteisöllisen ja tuetun asumisen palvelu, joka antaa syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle mahdollisuuden kiinnittyä yhteiskuntaan, sekä KEKO-Asuntojen vetämä pääkaupunkiseudun tyhjillään olevien kiinteistöjen remontointi asumiskäyttöön.  LähiTapiola halusi palkintomatkan avulla antaa eväitä ratkaisun eteenpäin kehittämiseksi.

Masterclassilaiset vierailivat Hollannin suurimmassa vakuutusyhtiössä Achmeassa ja saivat arvion ehdotuksensa toimivuudesta kiinteistösijoittamisen näkökulmasta. Achmeassa kuultiin myös maan vuonna 2006 uusitusta terveydenhuoltomallista, jossa keskinäisillä vakuutusyhtiöllä on merkittävä rooli.

Uudistuksen taustalla olivat terveydenhuollon kustannusten nousu jopa yli 10 prosentin vuosivauhtia sekä hoitojonot. Nykyään jokainen hollantilainen on vakuutusyhtiön asiakas, ja terveydenhuollon palvelut rahoitetaan vakuutusyhtiöiden kautta. Mallin keskiössä on asiakkaan päätösvalta, laatu ja tasa-arvo, kun kuilua julkisen ja yksityisen sektorin välillä ei enää ole. Tarkoin säännelty järjestelmä toimii markkinalogiikkaa seuraten, ja Achmean mukaan terveydenhuoltokustannukset kääntyivät laskuun vuonna 2012.

Osallistamista ja yhteisöllisiä toimintamuotoja

Uusia ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin ja ympäristöhaasteisiin tuottavia kiinnostavia toimijoita on Hollannissa useita. Keskeistä on yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. KEKO-tiimi sai ajatuksia sosiaalisia innovaatioita jalostavassa ajatushautomo Kennislandissa sekä uutta liiketoimintaa joukkoistamiseen tukeutuvilla innovaatioprosesseilla synnyttävässä yrityshautomo Enviussa.

Yliopistot ovat ajatushautomoiden ohella tärkeitä toimijoita hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.  Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) on neljän korkeakoulun yhteinen monitieteinen yrittäjyyskeskus. Keskus palvelee yrittäjyydestä ja oman tekemisen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta motivoitunutta opiskelijapolvea. Toiminnassa mukava oleva Corinne Buschhüter haki yrittäjyysoppia amerikkalaisista yliopistoista ja pyörittää nyt muun muassa ACEn start up -viikonloppuja. Myös valtio ja yksityiset toimijat tukevat ACEn toimintaa. Ennakkoluulottomuutta ja uskoa uusiin ratkaisumahdollisuuksiin tuntuukin löytyvän Hollannista kaikilta tahoilta.

Palkittuun Keko-kodit tiimiin kuuluvat Mia Haglund, Julia Jousilahti, Heikki Luoto, Mia Malin, Anna-Christina Martin Mäkipaja ja Annastiina Vartiainen. Matkalla olivat mukana myös ohjelman mentorit, Jari Sundström ja Anu Pylkkänen LähiTapiolasta sekä Pia Dolivo ja Jenni Koistinen Helsingin yliopiston yhteiskuntasuhteista.

DAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *