Byrocra – osa-aikatyössä on työelämän tulevaisuus!

Tässä teille Byrocran toiminta-ajatuksia:

Ongelma, jota Byrocra ratkaisee

Tavoitteemme on työllistää ne, jotka tällä hetkellä eivät pysty tekemään osa-aikatyötä esim. yhteiskunnan tukien menettämisen pelosta.

Suomessa tehdään kansainvälisesti katsoen vielä hyvin vähän osa-aikatyötä. Viime aikoina on alettu ymmärtää, että varsinkin huoltosuhteen heikentyessä erityisesti työelämän ulkopuolella olevia ihmisiä on saatava mukaan työmarkkinoille. Lisäksi nuoret arvostavat vapaa-aikaa, eivätkä välttämättä edes tavoittele kokotyöaikaa.

Tällä hetkellä osa-aikatyölle on liikaa rakenteellisia esteitä, mutta on selvää, että 20 vuoden päästä tätä ns. uutta työtä tehdään paljon enemmän kuin nyt.  Uskomme, että kokopäivätyön normista luopuminen on vain ajan kysymys.

Työvoiman ulkopuolella on kymmeniä tuhansia ihmisiä, joilla olisi halua ja kykyä osa-aikatyön tekemiseen. On arvioitu, että Suomessa on yli 30 000 työkyvyttömyyseläkeläistä, siis lopullisesti työelämästä ulos jääneitä, jotka haluaisivat tehdä ainakin jonkin verran töitä. Suurissa ikäluokissa on toisaalta valtavasti terveitä ja energisiä tuoreita eläkeläisiä, jotka voisivat kerätä lisätuloja lyhytaikaisista töistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömien osa-aikaista työllistymistä ehkäisevät etenkin kannustinloukut ja byrokratia. Kuitenkin esim. ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä elävät hyötyisivät työnteosta, jos tulot eivät nousisi liian korkeiksi. Toisaalta taas Kauppakamarin yritysjohtajakyselyn mukaan 40% yrityksistä olisi halukkaita palkkaamaan työntekijöitä eri työllistämistuilla, mutta aika ei riitä tämän edellyttämään paperisotaan.

Konsepti

Byrocran liikeidenana on tarjota osa-aikatyötä ammattitaitoiselle ja korkeakoulutetuille työntekijöille, kuten downsiftaajille, eläkeläisille ja työkyvyttömyyseläkeläisille, osatyökykyisille sekä erilaisista syistä työvoiman ulkopuolella olleille, jotka haluavat kokeilla työelämään palaamista asteittain oman jaksamisensa mukaan. Keskeistä Byrocran toiminassa on selvittää asiakkaiden puolesta työnteon vaikutukset asiakkaan saamiin tukiin niin, ettei kannustinloukkuja synny tai niiden vaikutus voidaan minimoida.

Byrocran tavoite on optimoida työnhakijoiden tilanteet ja työaika niin, että työnteko on työntekijälle aina kannattavaa. Työnantajille tarjoamme päteviä, motivoituneita, hyvin profiloituja työntekijöitä – muodollisena kriteerinä toimii korkeakoulutus, lisäksi haastattelemme kaikki työntekijämme.

Toimimme osakeyhtiömuodossa, mutta tavoitteenamme ei ole voiton tuottaminen. Otamme kantaaksemme työnantajavelvoitteet, jotka toimivat työllistämisen esteinä.

Innolla keskiviikon päätöstilaisuutta odottaen,

Byrocralaiset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *