Murkkujen aivomyrsky!

Mind the Gap -hankkeen tutkijoita osallistui kuluvana keväänä Helsingin Yliopiston tiedekulmassa järjestettyihin Aivot -teeman tilaisuuksiin. Eräs tapahtumistä käsitteli murrosikäisten aivoja kasvun ja kehityksen myllerryksessä ja mukana olivat meidän tutkijoista Kirsti Lonka, Katariina Salmela-Aro ja Mona Moisala, tilaisuudesta on nyt julkaistu video, jonka näät tästä:

Murkkujen aivomyrsky

Ajan hermolla

Tutkimusaiheemme tuntuu olevan melko pinnalla, ainakin jos Ylen uutisia seuraa. Pelkästään jo viimeisen viikon aikana Ylen verkossa on julkaistu jo kolme aihettamme sivuavaa juttua, TJEU:

Oppilaat digimaailmassa kuin kalat vedessä, opettajien taidot jääneet jälkeen

Netinkäyttö muokkaa aivoja

Tablettitietokoneen käytösta voi olla hyötyä taaperon kehitykselle

Pysykää kuulolla, pian seuraa meidänkin tutkimaa tietoa näistä aiheista.

“Enemmän twiittausta ja vähemmän viittausta. Professori Kirsti Lonka lisää liekkiä sähköiseen oppimiseen. “

Hauskaa, luovaa, osaavaa, osallistavaa. Värikkäitä sanoja ja kuvia singahtaa kilpaa älytaululle kun Kipinät eli Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat miettivät, millaista on tehokas ja innostava oppiminen.

Hankkeemme päätutkija Kirsti Lonka avaa Opettaja -lehdessä hieman taustoja sille tutkimustyölle jota myös tässä hankkeessa teemme. Tutkimalla nuoria, heidän oppimistaan ja hyvinvointiaan sekä erilaisia tapoja toimia teknologian parissa, saamme arvokasta tietoa siitä, miten tulevaisuuden oppimisympäristöja ja pedagogiikkaa kannattaa kehittää. Lue juttu tästä.

 

Motivaatiotekijät oppimisessa (Kasvatus 5/2013)

kasvatus
Kasvatus-lehden teemanumero Motivaatiotekijät oppimisessa (5/2013) on ilmestynyt! Teemanumerossa motivaatiota ja motivoitumista tarkastellaan useiden näkökulmien, eri kontekstien ja eri ikävaiheiden kautta. Empiiriset artikkelit käsittelevät esimerkiksi tehtäväsuuntautuneisuutta, oppimisminäkäsitystä, kielenoppimismotivaatiota, tavoiteorientaatioita ja tilannekohtaista motivaatiota sekä suoriutumisuskomuksia ja arvostuksia. Lisäksi lyhyemmissä puheenvuoroissa pohditaan yleisemmin motivaation merkitystä oppimisessa. Teemanumerosta voit lukea myös hankkeessamme mukana olevan Heta Tuominen-Soinin väitöskirjaan perustuvan lyhyen kirjoituksen motivaation ja hyvinvoinnin yhteyksistä nuoruudessa.

Lisätietoja:
https://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus/arkisto/abstraktimappi/sisltjapkirjoitus513.pdf

Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen

Tuoreessa “Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen” -teoksessa (Gaudeamus 2013) käsitellään lasten ja nuorten hyvän elämän edellytyksiä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä. Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys -tutkimusohjelman tutkijat tuovat kirjassa oman panoksensa syrjäytymiskeskusteluun. Monitieteisen kirjoittajajoukon osana hankkeessamme mukana olevat Katariina Salmela-Aro ja Heta Tuominen-Soini esittelevät luvussaan tutkimustuloksia nuorten uupumuksesta, innostuksesta ja motivaatiosta koulussa.

Uupumus ei uhkaa kaikkia koululaisia ja opiskelijoita; suuri osa nuorista on innostuneita koulusta ja opiskelusta. Hälyttävää kuitenkin on, että esimerkiksi lukiolaisista kolmasosa kokee koulu-uupumusta; joko pääasiassa kyynisyyttä tai samanaikaisesti voimakasta väsymystä, kyynisyyttä ja riittämättömyyttä. Ongelmat näyttävät kasautuvan melko pienelle ryhmälle nuoria, mutta jos ongelmat niin motivaatiossa, koulussa pärjäämisessä kuin hyvinvoinnissakin kasautuvat, voi syntyä kielteinen kierre, jota on vaikea keskeyttää.

Toisaalta jotkut lukiolaiset kokevat opiskelun samanaikaisesti sekä innostavana että kuormittavana. Koulunkäynnin mielekkäänä kokemisesta, vahvasta sitoutumisesta ja hyvästä koulumenestyksestä huolimatta he ovat alttiita uupumusasteiselle väsymykselle ja riittämättömyyden tunteille opiskelijana. Tämäkin voi olla pitkällä aikavälillä haastava yhdistelmä. Uupumuksen on esimerkiksi todettu hidastavan opintoja etenkin opintojen nivelvaiheissa, jolloin seurauksena voi olla useita välivuosia.

Lisätietoja:
http://www.gaudeamus.fi/keta-kiinnostaa/