Lukiolaisten koulumotivaation yhteys koulun ulkopuoliseen sosiodigitaaliseen osallistumiseen

Tuore konferenssipaperimme lukiolaisten opiskelumotivaation ja sosiodigitaalisen osallistumisen yhteyksistä on nyt saatavilla. Tulokset osoittivat esimerkiksi että oppimishakuisuus oli yhteydessä parempiin tietoteknologian perustaitoihin ja teknologian käyttöön opiskelutarkoituksessa koulun ulkopuolella. Toisaalta opiskeluun sitoutumattomuus ja välttämishakuisuus liittyivät intensiiviseen sosiaalisen median käyttöön (erityisesti tytöillä) ja aktiiviseen pelaamiseen (erityisesti pojilla). Yhteydet ovat mielenkiintoisia ja jatkossa perehdymmekin siihen mistä tämä voi johtua ja toisaalta mikä vaikuttaa mihinkin.

Lue lisää osoitteesta WiredMinds.fi: http://wiredminds.fi/student-motivation-related-socio-digital-participation/

Alkuperäinen artikkeli: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.226

Positiivisen psykologian voima

Tänään on julkaistu suomenkielinen monitieteellinen kokoomateos Positiivisen psykologian voima (PS-kustannus). Kirjassa käsitellään positiivista psykologiaa myös lasten ja nuorten näkökulmasta. Asiantuntijat vastaavat muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten diginatiivisukupolvelle synnytetään innostuksen kipinä? Miten kouluinnostus ennustaa jatko-opintoihin siirtymistä? Onko nuorella kaikki hyvin, jos koulussa menee hyvin? Miten lasten ja nuorten vahvuudet huomioidaan perusopetuksessa tai toisella asteella?

Kirjassa ovat mukana kirjoittajina myös Mind the Gap -projektissa toimivat tutkijat Katariina Salmela-Aro ja Heta Tuominen-Soini.

Lisätietoja:
www.positiivisenpsykologianvoima.fi

Katso myös:

Mistä löytää motivaatio, jos opiskelu ei voisi vähempää kiinnostaa?