Lukiolaisten koulumotivaation yhteys koulun ulkopuoliseen sosiodigitaaliseen osallistumiseen

Tuore konferenssipaperimme lukiolaisten opiskelumotivaation ja sosiodigitaalisen osallistumisen yhteyksistä on nyt saatavilla. Tulokset osoittivat esimerkiksi että oppimishakuisuus oli yhteydessä parempiin tietoteknologian perustaitoihin ja teknologian käyttöön opiskelutarkoituksessa koulun ulkopuolella. Toisaalta opiskeluun sitoutumattomuus ja välttämishakuisuus liittyivät intensiiviseen sosiaalisen median käyttöön (erityisesti tytöillä) ja aktiiviseen pelaamiseen (erityisesti pojilla). Yhteydet ovat mielenkiintoisia ja jatkossa perehdymmekin siihen mistä tämä voi johtua ja toisaalta mikä vaikuttaa mihinkin.

Lue lisää osoitteesta WiredMinds.fi: http://wiredminds.fi/student-motivation-related-socio-digital-participation/

Alkuperäinen artikkeli: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.226