Turun yliopiston tutkijakollegiumit -luentosarja

Mira Kalalahti, Collegium Researcher (TIAS), Department of Education luennoi ti 27.10. otsikolla

Oman elämänsä sankareita? Nuorten koulutus- ja työuraohjaus epävarmuuden ajassa

  • Opinto-ohjaajat pyrkivät työssään auttamaan nuorta sovittamaan yhteen laveaa mahdollisuuksien maisemaa, perheiden odotuksia, nuoren toiveita ja ymmärrystä omasta osaamisestaan. Mitkä ovat ohjaustyön reunaehdot? Ovatko koulutusmahdollisuudet kaikille nuorille samat? Yleisöluennolla keskustellaan nuorten kohtaamisista, ohjauksen keinoista ja muodoista.

Luentoa voi seurata etäyhteyksin kaupunginkirjaston sivuston kautta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *