Author Archives: kalalaht

New publication on Urban neighbourhoods and guidance counselling in basic education. Open access.

Urban neighbourhoods and guidance counselling in basic education: a spatial justice approach

This study sought to gain a deeper understanding of the spatiality and spatial justice of guidance counselling in basic education. The spatial framework was applied to analyse the recognition of diversity and adolescents’ positioning in guidance counselling (lessons, excursions and information events). This study used a phenomenological research approach based on fieldwork, observations and lifespan interviews conducted with a class located in a disadvantaged urban neighbourhood in Finland. The outcomes reveal how adolescents adjust or take counter positions to prevailing expectations attached to their neighbourhoods. The transition to upper-secondary education was geographical, social and cultural, and the guidance counselling was able to provide inclusive and affirmative support for transitions. Simultaneously, guidance is vehicle for cultural adaptation to the working-class position and tend to lack a recognition of the diversity and counter positions of adolescents. This paper discusses the multicultural competence of counsellors and the potentiality of group-based guidance.

Koulutuspoliittinen riskiretoriikka leimaa ja hämärtää

Riskilukujen raportoinnissa tulisi pyrkiä erottamaan metodologisesti käytettävät riskilaskelmat, niistä tehdyt tulkinnat sekä riskeistä tiedottaminen. Tämä edellyttää tutkimusryhmien yhteistä arviota siitä, onko esimerkiksi raportoinnissa välttämätöntä käyttää riskikäsitteitä.

Lue lisää Alusta! blogista täältä:

Koulutuspoliittinen riskiretoriikka leimaa ja hämärtää

New publications on educational trajectories and career guidance policies!

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2021.On the pathway to an unforeseeable future: An actantial analysis of career designs of young people.  Young, e-pub ahead of print. https://doi.org/10.1177/11033088211057369. (Open access)

Varjo, J., Kalalahti, M., & Hooley, T. 2021 Actantial construction of career guidance in parliament of Finland’s education policy debates 1967–2020. Journal of Education Policy, e-pub ahead of print. https://doi.org/10.1080/02680939.2021.1971772. (Open access)

Ohjauksen yhteistyö edellyttää yhteisiä työtapoja ja tavoitteita – tutkimusjulkaisu

Uunituore tutkimusraporttimme julkaistavissa täältä:

Tutkimusrapotti ohjauksen yhteistyöstä

Nuorten opinto- ja uraohjaus on monitahoinen ja toiminnallisesti laaja kokonaisuus. Sen avulla pyritään tehostamaan opintoja ja lyhentämään opiskeluaikoja, tukemaan työelämässä tapahtuvia siirtymiä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Asetettujen tavoitteiden laajuus ja monialaisuus edellyttävät useiden toimijoiden osallistumista ohjauspalveluiden tuottamiseen paikallisella tasolla, kunnissa. Tässä tapaustutkimuksessa kuvataan, miten opinto- ja uraohjauksen verkosto sekä siinä tapahtuva yhteistyö toimii eräässä eteläsuomalaisessa kunnassa. Tutkimusraportti esittää ongelmat, mutta tarjoaa myös ratkaisuja ohjaustyön tekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille.

Rahoittaja. Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto