Mitä tekoäly “tietää” tai ”ei tiedä” venäläisestä mentaliteetista?

Kysyin Chat GPT ja Bing GPT-4 -ohjelmilta, mitä ne tietävät venäläisestä mentaliteetista – en sen vuoksi, että oppisin jotakin uutta, vaan verratakseni tekoälyn antamia vastauksia siihen tietoon, mitä minulla on asiasta. ”Tieto” on tietysti omalta osaltanikin suhteellinen käsite. Käsitykseni venäläisistä perustuu siihen, mitä olen itse subjektiivisesti kokenut ja mitä olen muiden kirjoittamina lukenut. Esitin kysymykseni tekoälyohjelmille varmuuden vuoksi kolmella kielellä, englanniksi, venäjäksi ja suomeksi.

Millaisia siis venäläiset ovat? Oikeastaan kovin yllättäviä vastauksia ohjelmat eivät antaneet. Miten ne voisivatkaan, koska ne käyttävät vastaustensa rakentamiseen samaa tietoa, johon olen todennäköisesti osin itsekin tutustunut. Olennainen osa vastausta on sen raamitus, mikä kehottaa suhtatumaan varovaisesti esitettyihin näkemyksiin. Alku- ja/tai lippukaneetissa korostetaan, että Venäjän, kuten minkä tahansa muun kansan, mentaliteetti on monimutkainen ja kompleksinen ilmiö. Samalla varoitetaan stereotypioista: kaikki venäläiset eivät ole samanlaisia. Sen sijaan itse mentaliteetin käsitettä ei kyseenalaisteta, kuten tekevät eräät tutkijat, jotka ovat julistaneet koko käsitteet käyttökieltoon.

Tällaisia venäläiset siis ovat – tällä kertaa. Kun lukee saamiaan vastauksia, on pidettävä mielessä, että ne saattavat vaihdella. Kyseessä ei ole siis tietosanakirjan yksiselitteinen artikkeli, vaan leijuva kollektiivinen käsitys asiasta, joka saattaa muuttaa hieman muotoaan. Mutta listataan tähän yksi ChatGPT:n englannin kielellä antama kuvaus, joka heijastaa hyvin jonkinlaista keskivertovastausta.

Venäläisen mentaliteetit piirteitä ovat sen mukaan:

Resilienssi ja sitkeys. Venäläiset sietävät ja kestävät haastavia olosuhteita. Vaikeat luonnonolosuhteet ja maan historia sotineen ja vallankumouksineen on kasvattanut venäläisten sietokykyä.

Kollektivismi. Venäläisessä kulttuurissa arvostetaan perhe- ja ystävyyssiteitä. Venäläiset luottavat lähipiirin tukeen vaikeina hetkinä.

Patriotismi. Venäläiset ovat ylpeitä omasta maastaan ja kulttuuristaan. Patriotismin symboleita, kuten lippua ja kansallishymniä, arvostetaan korkealle.

Voimakas intellektuaalinen traditio. Venäjällä on rikas henkinen ja kulttuurinen traditio, jota kantavat merkittävät kirjallisuuden, musiikin ja tieteen edustajat. Venäläinen kirjallisuus on tunnettu sellaisista nimistä kuin Fjodor Dostojevski ja Leo Tolstoi.

Epäilevä suhtautuminen viranomaisiin. Venäläiset ovat lähtökohtaisesti epäluuloisia viranomaisia ja valtiollisia instituutioita kohtaan. Taustalla on maan autoritaarinen historia. Epäluulo ja varovaisuus kohdistuu myös poliitikoihin ja hallitukseen.

Vieraanvaraisuus. Vieraanvaraisuus on venäläisillä verissä. Vieraat otetaan vastaan lämmöllä ja heille tarjotaan runsas ateria ja paljon juotavaan.

Ortodoksinen uskonto. Venäläisten enemmistö identifioituu ortodoksiseen uskontoon. Kirkolla on ollut merkittävä rooli Venäjän historiassa. Kirkollisilla juhlapäivillä on tärkeä asema useimpien venäläisten elämässä.

Pitkäntähtäyksen suunnittelu. Venäläisillä on taipumusta suunnitella elämäänsä pitkällä tähtäyksellä. He tavoittelevat turvallisuutta ja pysyvyyttä, erityisesti taloudessa. Siksi he säästävät pahojen päivien varalle.

Emotionaalinen ekspressiivisyys. Venäläisessä kulttuurissa on tavanomaista ilmaista tunteensa avoimesti, oli sitten kyseessä ilon, surun tai turhautumisen hetket.

Lista ei sisällä suuria yllätyksiä. Monet mainituista piirteistä eivät ole leimallisesti venäläisiä, vaan ne liittyvät moniin muihinkin protestanttisen maailman ulkopuolisiin kulttuureihin.

Voidaan olettaa, että suomenkieliset ja venäjänkieliset vastaukset perustuvat kyseisillä kielillä kirjoitettuihin teksteihin eikä käännöksiin. Ne noudattavat pääpiirteissään samaa linjaa kuin englanninkieliset vastaukset. Yksi keskeinen venäläisessä alan kirjallisuudessa yleinen käsite tulee kuitenkin esille: ”duhovnost”. Se on tietynlaista henkevyyttä, ylevyyttä, materialismin ja maallisten arvojen toissijaisuutta. Käsitteen alle niputetaan (korkea)kulttuurin laaja arvostus (kirjallisuus, musiikki, taide) ja ortodoksinen uskonto.

Tekoälyn seulaan ei sen sijaan ole tarttunut joidenkin venäläisten tutkijoiden (mm. Sternin ja Prohorov) esille tuomaa näkemystä, jonka mukaan protestanttisille maille tyypillisen lainkuuliaisuuden sijasta venäläiset asettavat etusijalle oikeudenmukaisuuden. Venäläisen tulkinnan mukaan lait voivat olla väärässä ja siksi ihmisen on ajateltava itse ja nojauduttava omaan käsitykseensä siitä, mikä on oikea tapa toimia. Tällainen joustava laintulkinta merkitsee ennakoimattomuutta, koska tilanteet vaihtelevat.

Monet mainituista piirteistä, tosin hieman eri näkökulmasta tarkasteltuna, ovat olleet esillä, kun olen esiintynyt vuosien varrella eri yleisöille aiheesta ”Millaisia venäläiset ovat” tai ”Miten venäläiset eroavat suomalaisista”. Olen kuitenkin maininnut muutaman muunkin venäläisyyden piirteen, joita tekoäly ei ole löytänyt asiaa tarkastelevista teksteistä. Tässä kolme tärkeintä:

Hetkessä eläminen. Venäläinen elää hetkessä. Hän keskittyy siihen henkilöön ja tilanteeseen, joka on juuri nyt päällä – ja unohtaa helposti, minne on menossa, mitä pitäisi tehdä huomiseksi.

Itsensä huijaamisen taito. Ihmisen mielenterveydelle on ilmeisesti hyväksi, jos pystyy hieman huijaaman itseään. Ilman tätä ominaisuutta moni ihmissuhde ja projekti jäisi aloittamatta. Omien havaintojeni mukaan venäläiset ovat tässä erityisen taitavia. Ja vaikka sitten ”käy aina niin kuin käy” (kuuluisa Tšernomyrdinin lausahdus), niin seuraavalla kerralla venäläinen taas innostuu, kunnes kaikki menee taas pieleen.

Suurvaltamentaliteetti. Ei pelkästään Venäjän valtion johto, vaan myös monet rivikansalaiset Venäjällä ajattelevat eri tavalla kuin pienempien kulttuurien edustajat. Suurvaltamentaliteettiin kuuluu kaksi vaarallista piirrettä. Ensinnäkin ajatellaan, että kansainväliset lait ja säädökset eivät koske heitä. Toiseksi suurvalloilla on taipumusta ajatella, että he tietävät, mikä on muille (pienemmille) kansoille hyväksi. Siksi niillä on suorastaan velvollisuus mennä auttamaan, kun ”näkevät” muiden maiden ”ongelmia”. Ehkä tämäkin on osa tuota itsensä huijaamisen taitoa. Suurvaltamentaliteetista olen kirjoittanut erillisen blogin.

Melko samanlaisia vastauksia saa, jos kysyy tekoälyltä ”Millaisia venäläiset ovat” tai ”Millainen on venäläisten kansanluonne?”. Sitä se mentaliteetti näin ollen tarkoittaa. Vai tarkoittaako?

Nykyään on tapana neuvoa, että tekoälyyn antamiin vastauksiin ei kannata uskoa. Ei kannatakaan. Koska tekoälyn ”viisaus” perustuu siihen, mitä ihmiset ovat kirjoittaneet, voimme kai tehdä sen johtopäätöksen, että ihmistenkään mielipiteisiin ei kannata uskoa. Ei minunkaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *