Hankkeen kuvaus

Kuka lukee, miksi, mitä ja miten? Mitä merkityksiä lukemisella on?

Muuttuva lukijuus on kaksivuotinen hanke, jossa tutkitaan lukutapoja ja -tottumuksia sekä lukemista harrastuksena. Olemme kiinnostuneita siitä, mitä merkityksiä kirjojen lukemiseen liittyy ja millä kaikilla tavoilla kirjat ovat lukijoilleen tärkeitä.

Kartoitamme myös sitä, minkälaisia muutoksia lukemiseen on tullut muun muassa digitalisaation myötä. Painettujen kirjojen rinnalle on tullut uusia lukemisen muotoja, ja lukukokemusten jakamiseen tulee jatkuvasti uusia mahdollisuuksia muun muassa sosiaalisen median yhteisöissä. Suosittuja ovat edelleen myös moninaiset kirjallisuustapahtumat, joissa niin muita lukijoita kuin kirjailijoitakin on mahdollista kohdata. Kysymme tutkimuksessamme myös sitä, miten henkilökohtainen lukijuus mukautuu eri elämänvaiheisiin ja tilanteisiin.

Hanke toteutetaan vuosina 2021–2023 Suomen Kulttuurirahaston myöntämän apurahan tuella.