Kirjat elämässäni -kysely

Kyselyn saate

Hyvä kirjan ystävä!

Luetko kirjoja mielelläsi? Jos vastasit kyllä ja olet vähintään 15-vuotias, olet juuri oikea ihminen vastaamaan Kirjat elämässäni -kyselyyn. Kysely on osa Muuttuva lukijuus -tutkimushanketta, jossa kartoitetaan lukemisen tapoja, tottumuksia ja merkityksiä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20–60 minuuttia riippuen siitä, kuinka moneen avovastaukseen vastaat. Tartuit kirjaan sitten päivittäin tai satunnaisesti, me hankkeen tutkijat olemme kiitollisia aivan kaikista kirjojen lukemiseen liittyvistä ajatuksistasi.

Kyselyyn pääset tästä:

[Linkki poistettu]

Vastausaikaa on 12.9.2021 asti.

Parhain terveisin

Pirjo Hiidenmaa, Ilona Lindh ja Roosa Suomalainen

muuttuvalukijuus[at]helsinki.fi tai etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi

Kyselyn kysymykset

Kysely toteutettiin Helsingin yliopiston E-lomakkeella. Kyselylomake on sulkeutunut 12.9.2021, ja kysymykset on lisätty nähtäväksi tälle sivulle jälkikäteen, 13.6.2022. Alkuperäisen lomakkeen muotoilut ja toiminnot eivät ole blogissa näkyvissä, joten kysymyksiin on lisätty hakasulkeissa kysymystyyppejä tarkentavaa tietoa.


Hei!

Tämä kysely on tarkoitettu sellaisille 15 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, joille kirjojen lukeminen on osa elämää. Kyselyssä kartoitetaan lukutottumusten moninaisuutta ja sitä, mitä merkityksiä kirjojen lukemiseen liittyy. Kirjoja ovat kaunokirjalliset ja tietokirjalliset teoskokonaisuudet, jotka voivat olla joko painettuja, e-kirjoja tai äänikirjoja. Kysymykset esimerkiksi lukemisen määrästä koskevat vapaa-ajan lukemista, mutta mukaan voit laskea myös työhön liittyvät kirjat, jos ne luetaan työajan ulkopuolella.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 20–60 minuuttia riippuen siitä, kuinka moneen avovastaukseen vastaat. Avovastauksiin vastaaminen on vapaaehtoista, ja vastaukset voivat olla pitkiä tai lyhyitä. Me hankkeen tutkijat olemme kiinnostuneita aivan kaikista kirjojen lukemiseen ja lukemattomuuteen liittyvistä ajatuksistasi.

Kyselyssä on seuraavat osiot:

1. Lukutottumukset
2. Kauno- vai tietokirjallisuutta?
3. Lukuharrastus
4. Lukemisen yksityisyys, yhteisöllisyys ja julkisuus
5. Lukemisen merkitykset
6. Lukemisen jatkuvuus
7. Lukemisen muodot
8. Lopuksi
9. Taustatiedot

Jos jonkin kysymyksen valmiissa vaihtoehdoissa ei ole sinulle sopivaa vastausvaihtoehtoa, voit tuoda sen esiin avovastauksissa. Kunkin osion lopussa annetaan mahdollisuus täydentää vastauksia.
Lopussa kysyttyihin taustatietokysymyksiin (sukupuoli, ikäryhmä, koulutus, ammatti ja asuinpaikka) vastaaminen on pakollista, mutta voit halutessasi valita vaihtoehdon ”En halua kertoa”. Näitä tietoja käytetään tutkimuksessa vain yleisellä tasolla.

Tietosuojasyistä lomaketta ei valitettavasti ole mahdollista tallentaa keskeneräisenä.

Kysely on osa Muuttuva lukijuus -tutkimushanketta, joka toteutetaan Helsingin yliopistossa. Kyselyn vastaukset tallennetaan käsittelyä varten niin, että ne ovat vain tutkijoiden käytettävissä. Lisätietoja hankkeesta sekä kyselyn tietosuojailmoituksen löydät täältä:

https://blogs.helsinki.fi/muuttuvalukijuus/

https://blogs.helsinki.fi/muuttuvalukijuus/kyselyn-tietosuojaseloste/

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Ethän kuitenkaan kerro vastauksissasi sellaisia tietoja, joista sinut on mahdollista tunnistaa (kuten työpaikka, asuinalue tai perhesuhteet), tai tietoja, jotka ovat luonteeltaan arkaluonteisia (kuten terveydentilaan liittyvät tiedot). Kyselyn vastauksia voidaan käyttää myös jatkotutkimuksissa ja otteita vastauksista voidaan julkaista tutkimusjulkaisuissa tai käyttää opetuksessa ja opetusmateriaaleissa.

HUOM! Kysymyksen 2.5. vaihtoehtoista on viimeisessä editointivaiheessa jäänyt pois dekkarit/rikos/jännitys. Voit käyttää vaihtoehtoa ”muu” tämän valintaan tai mainita asiasta avovastauksessa 2.9. saman osion lopuksi. Pahoittelemme kömmähdystä!


1/9 Lukutottumukset

1.1. Tämän osion kysymykset koskevat lukemisen tapoja, tottumuksia ja säännöllisyyttä. Pätevätkö seuraavat väitteet sinuun? [Kyllä/Ei]

a. Luen joka päivä edes vähän.
b. Minulla on yleensä useita kirjoja kesken.
c. Minulla on seuraava kirja valmiina ennen kuin olen lukenut edellisen loppuun.
d. Voin jättää kirjan kesken.
e. Tunnen huonoa omaatuntoa, jos lukemiseen tulee pitkä tauko.
f. Minulla on tapana kuljettaa kirjaa mukanani, ja lukea sitä esimerkiksi odotustilanteissa, liikennevälineissä jne.
g. Minulla on kirja tai kirjoja, joihin palaan usein tai silloin tällöin.

1.2. Jos sinulla on kirjoja, joihin palaat silloin tällöin, olisimme iloisia, jos kertoisit tarkemmin, mitä tai millaisia kirjoja luet uudelleen osittain tai kokonaan ja miksi. (Ohje: kirjat voivat olla mitä tahansa tieto- tai kaunokirjallisia teoksia.) [Avoin kysymys]

1.3. Luetko kirjoja aina tietyissä tilanteissa tai tiettyyn aikaan? Kerro tarkemmin, minkälaisissa tilanteissa luet. [Avoin kysymys]

1.4. Ovatko työtehtäväsi sellaisia, että ne edellyttävät jonkin tietyn alan kirjallisuuden lukemista myös vapaa-aikanasi? Jos haluat, voit kertoa tarkemmin, minkälaista lukemista työhösi liittyy. (Ohje: Älä kuitenkaan kerro työnantajasi nimeä tai muuta tunnistettavaa.) [Avoin kysymys]

1.5. Keskimääräinen lukuaika. Valitse [yksi] itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.
Arvioni mukaan luen tai kuuntelen kirjoja vapaa-aikanani
– 0–1 tuntia päivässä
– 1–2 tuntia päivässä
– yli 2 tuntia päivässä
– 0–1 tuntia viikossa
– 1–2 tuntia viikossa
– yli 2 tuntia viikossa
– Luen satunnaisesti tai puuskittain.
– Luen lähinnä lomilla ja vapaapäivinä.

1.6. Äänikirjojen kuuntelu. Valitse [yksi] itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. (Ohje: Jos olet kuunnellut äänikirjoja alle vuoden, voit arvioida vuosittaisen kuunneltujen kirjojen määrän tähänastisen kokemuksesi perusteella.)
Arvioni mukaan kuuntelen äänikirjoja vuodessa suurin piirtein
– En yhtään.
– 1–5
– 6–10
– 11–20
– 21–30
– 31–40
– 41–50
– 51–60
– 61–70
– 71–80
– 81–90
– 91–100
– yli 100 äänikirjaa

1.7. Painettujen kirjojen ja e-kirjojen lukeminen. Valitse [yksi] itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. (Ohje: E-kirjoiksi katsotaan tässä yhteydessä kaikki sähköiseltä laitteelta luettavat teoskokonaisuudet. Painetut kirjat voivat olla kova- tai pehmeäkantisia.)
Arvioni mukaan luen painettuja kirjoja tai e-kirjoja vuodessa
– En yhtään.
– 1–5
– 6–10
– 11–20
– 21–30
– 31–40
– 41–50
– 51–60
– 61–70
– 71–80
– 81–90
– 91–100
– yli 100 kirjaa

1.8. Jos haluat, voit täydentää vapaamuotoisesti edellä esitettyjä väittämiä ja kysymyksiä, jotka koskevat lukutottumuksiasi ja lukemisen määriä. [Avoin kysymys]

2/9 Kauno-vai tietokirjallisuutta?

Luetko mieluummin kaunokirjallisuutta vai tietokirjallisuutta vai kenties molempia yhtä paljon? Kaunokirjallisuutta ovat esimerkiksi romaanit, novellit, runot, näytelmät, aforismit ja sarjakuvaromaanit. Tietokirjallisuutta ovat esimerkiksi tutkimuksiin perustuvat kirjat, oppaat, keittokirjat, oppikirjat, mielipidekirjat, elämäkerrat, harrastekirjat ja tietosarjakuvat.

Aina jako ei ole selvää. Esimerkiksi esseissä ja matkakirjoissa on usein piirteitä sekä kauno- että tietokirjallisuudesta. Voit vastata seuraaviin kysymyksiin oman tulkintasi mukaan.

2.1. Kaunoa vai tietoa? Valitse [yksi] itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.
Luen
– enemmän kaunokirjallisuutta.
– enemmän tietokirjallisuutta.
– yhtä paljon kauno- ja tietokirjallisuutta.
– En kiinnitä huomiota siihen, onko teos kauno- vai tietokirjallisuutta.

2.2. Mitkä ominaisuudet ovat sinulle tärkeitä kaunokirjallisuudessa? (Ohje: Esimerkiksi henkilöt, teema, kieli, jännitys, viihtyminen jne.) [Avoin kysymys]

2.3. Entä mikä on sinulle tärkeää tietokirjallisuudessa? (Ohje: Esimerkiksi aihepiiri, luotettavat faktat, havainnollisuus, uuden oppiminen jne.) [Avoin kysymys]

2.4. Luetko kirjoja joskus selaillen tai esimerkiksi tietoa tai inspiraatiota etsien? Kerro, minkälaisissa tilanteissa. [Avoin kysymys]

2.5. Mitä lajityyppejä luet mieluiten kaunokirjallisuudesta? (Ohje: Voit valita useamman vaihtoehdon. (HUOM! Käytä dekkari/rikos/jännitys -lajityyppiin vaihtoehtoa ”muu” meidän virheestämme johtuen. Pahoittelut!) [Yksi tai useampi vaihtoehto]
– nykyromaanit
– klassikot
– novellikokoelmat
– runo- tai aforismikokoelmat
– esseet
– näytelmät
– sarjakuvat
– lasten- ja nuortenkirjat
– nuorten aikuisten kirjat (YA)
– fantasia
– scifi
– kauhu
– historialliset romaanit
– romanttinen viihde
– eroottinen kirjallisuus
– chick lit
– feelgood (hyvän mielen kirjat)
– huumori
– hengellinen kirjallisuus
– muu
– Lajityypillä tai aiheella ei ole minulle merkitystä.

2.6. Minkälaisia tietokirjoja luet mieluiten? (Ohje: Voit valita useamman.) [Yksi tai useampi vaihtoehto]
– muistelmat, elämäkerrat, tosielämän kokemukset
– pamfletit, kantaa ottavat kirjat, mielipidekirjat
– esseet
– tarinalliset tai journalistiset tietokirjat
– tutkimus- ja tiedepohjaiset kirjat
– käytännöllisiin tilanteisiin liittyvät kirjat, käytännön oppaat
– lasten ja nuorten tietokirjat
– muu

2.7. Mitkä aiheet kiinnostavat sinua tiede- ja tietokirjoissa eniten? Voit mainita useita. (Ohje: Esimerkiksi filosofia, psykologia, uskonnot, yhteiskunta, maat, matkat, luonnontieteet, puutarha, talous, business, tekniikka, rakentaminen, ruoka, taiteet, urheilu, kielet, historia jne.) [Avoin kysymys]

2.8. Oletko kiinnostunut (oma)elämäkerrallisista tai tosipohjaisista romaaneista? Jos olet lukenut sellaisia viime aikoina, voit mainita tässä esimerkkejä. [Avoin kysymys]

2.9. Jos haluat, voit vielä täydentää ajatuksiasi tieto- ja kaunokirjallisuuden lukemisesta. (Muokattu 20.8.2021: Tässä voit myös mainita, mikäli luet kysymyksestä 2.5. puuttuvia dekkareita/rikos- tai jännityskirjallisuutta.) [Avoin kysymys]

3/9 Lukuharrastus

3.1. Tämän osion kysymykset koskevat lukemista harrastuksena ja kirjoja kiinnostuksenkohteena. Kuinka hyvin seuraavat väitteet pätevät sinuun? (1 = ei lainkaan, 2 = jonkin verran, 3 = ei hyvin eikä huonosti, 4 = melko hyvin, 5 = täydellisesti)

a. Seuraan kirja-alaa esimerkiksi mediassa ja olen perillä siitä, mitkä kirjat ovat ajankohtaisia niissä lajeissa, joista olen kiinnostunut.

b. Valitsen luettavani usein tiedotusvälineiden (sanoma- ja aikakauslehdet, tv- ja radiokanavat ja näiden nettiaineistot) arvioiden tai esittelyjen perusteella.

c. Valitsen luettavani usein kirja-aiheisten sivustojen, blogien tai podcastien arvioiden tai esittelyjen perusteella.

d. Valitsen luettavani usein mainosten, kirjaesitteiden tai kustantajien tai kirjakauppojen nettisivujen perusteella.

e. Valitsen luettavani usein ystävien, perheenjäsenten tai työkavereiden suositusten perusteella.

f. Valitsen luettavani usein sosiaalisen median ryhmien suositusten perusteella.

g. Valitsen luettavani spontaanisti esimerkiksi kirjastossa tai kirjakaupassa kannen tai kansitekstien perusteella, digipalveluissa kuvan ja esittelytekstien perusteella.

h. Valitsen luettavakseni usein kirjallisuuspalkintoehdokkaita tai palkinnon saaneita kirjoja.

i. Valitsen luettavani usein kirjailijan tuttuuden tai tunnettuuden perusteella.

j. Ostan painettuja kirjoja itselleni.

k. Ostan painettuja kirjoja lahjaksi.

l. Lainaan painettuja kirjoja kirjastosta tai tuttavilta.

m. Varaan ahkerasti kirjoja kirjastosta.

n. Kirjoitan tai olen joskus kirjoittanut muistiin lukemani kirjat tai pidän tai olen pitänyt lukupäiväkirjaa.

3.2. Sovitukset [Kyllä/Ei]
a. Jos kirjasta, josta olen pitänyt, tehdään elokuva, tv-sarja tai teatteriesitys, haluan nähdä sen.
b. Jos elokuvasta, tv-sarjasta tai teatteriesityksestä, josta olen pitänyt, tehdään tai on olemassa kirja, haluan lukea sen.

3.3. Oletko vieraillut kirjailijoihin tai kirjoihin liittyvissä paikoissa tai museoissa? Tai oletko haaveillut tällaisesta matkasta? Kerro tästä tarkemmin. [Avoin kysymys]

3.4. Kirjallisuutta on tavattu ryhmitellä kotimaiseen ja yleiseen tai kotimaiseen ja käännettyyn kirjallisuuteen. Onko tällä jaolla sinulle merkitystä? Vaikuttaako kirjan alkuperäinen kieli tai ilmestymismaa valintoihisi? [Avoin kysymys]

3.5. Jos haluat, voit täydentää vapaamuotoisesti lukuharrastustasi koskevia väittämiä. [Avoin kysymys]

4/9 Lukemisen yksityisyys, yhteisöllisyys ja julkisuus

4.1. Vaikka kirjaa luetaan usein yksin, voi kirjojen lukemiseen liittyä monenlaista yhteisöllisyyttä. Kuinka hyvin seuraavat väittämät sopivat sinuun? (1 = ei lainkaan, 2 = jonkin verran, 3 = ei hyvin eikä huonosti, 4 = melko hyvin, 5 = täydellisesti)

a. Suosittelen usein lukemiani kirjoja muille.
b. Osallistun kirja-aiheisiin keskusteluihin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai ystävien kesken.
c. Luen kirja-arvosteluja tiedotusvälineistä ja/tai blogeista.
d. Koen, että lukukokemuksista keskusteleminen tai niistä lukeminen tukee omaa lukuharrastustani.

4.2. Minä ja muut lukijat [Kyllä/Ei]

a. Minua on kannustettu lukemaan.
b. Minulle on luettu ääneen.
c. Kuulun tai olen joskus kuulunut lukupiiriin.
d. Minulla on tai on joskus ollut oma kirjablogi tai kirjoihin keskittyvä sometili esimerkiksi Instagramissa.
e. Kirjoitan tai olen kirjoittanut fanifiktiota.
f. Olen osallistunut kirjaston tai muun tahon lukuhaasteeseen.
g. Luen ääneen jollekulle toiselle.
h. Ostan kirjoja tai lukuaikaa lahjaksi.

4.3. Kirjallisuustapahtumat [Kyllä/Ei]

a. Olen osallistunut kirjamessuille tai kirjallisuusfestivaaleille.
b. Olen käynyt katsomassa kirjailijahaastatteluja esimerkiksi kirjastossa tai kirjakaupassa.
c. Olen osallistunut esimerkiksi sarjakuvien, fantasian tai scifin harrastajille tarkoitettuihin fanitapahtumiin.
d. Olen käynyt lavarunoilloissa tai muissa runotapahtumissa.

4.4. Vaikuttavatko muiden mielipiteet ja odotukset lukemiseesi, tai ovatko vaikuttaneet? Millä tavoin? [Avoin kysymys]

4.5. Onko lukemistasi rajoitettu tai arvosteltu? [Avoin kysymys]

4.6. Mitä kirjaa suosittelit viimeksi jollekulle? [Avoin kysymys]

4.7. Halutessasi voit vielä täydentää vastauksiasi lukemisen yksityisyydestä, yhteisöllisyydestä tai lukukokemusten jakamisesta. [Avoin kysymys]

5/9 Lukemisen merkitykset

Jotkin lukukokemukset jäävät pysyvästi mieleen. On kirjoja, jotka muuttavat ajatteluamme ja on kirjoja, jotka kuuluvat jokapäiväiseen arkeen. Mitä kaikkea lukeminen sinulle merkitsee?

5.1. Jos sinun pitäisi valita 1–3 tärkeintä kirjaa lapsuudestasi, mitkä ne olisivat? Kerro mieluusti myös perustelut. [Avoin kysymys]

5.2. Jos sinun pitäisi valita 1–3 vaikuttavinta lukukokemusta, mitkä ne olisivat? Kerro mieluusti myös perustelut. [Avoin kysymys]

5.3. Entä viime aikoina – mainitse 1–3 mieluisaa tai erityisen hyödylliseksi kokemaasi kirjaa viime vuosilta. Voit myös kuvailla, mitä niiden lukeminen on sinulle merkinnyt. [Avoin kysymys]

5.4. Kuinka hyvin seuraavat väitteet pätevät sinuun? (1 = ei lainkaan, 2 = jonkin verran, 3 = ei hyvin eikä huonosti, 4 = melko hyvin, 5 = täydellisesti)

a. Liikutun usein lukemastani.
b. Ärsyynnyn usein lukemastani.
c. Ahdistun usein lukemastani.
d. Saan usein voimaa ja innostun lukemastani.
e. Suutun usein lukemastani.
f. Petyn tai turhaudun usein lukemaani.
g. Jään usein kirjan luettuani ajattelemaan kirjaa, sen maailmaa tai henkilöitä pitkäksi ajaksi.
h. Tunne-elämykset ovat minulle tärkeitä lukemisessa.

5.5. Kuvaile tarkemmin yhtä tai useampaa tunteita tai elämyksiä herättänyttä lukukokemustasi. [Avoin kysymys]

5.6. Jos haluat, voit vielä kertoa vapaamuotoisesti, mitä lukeminen sinulle merkitsee. Miksi luet tai kuuntelet kirjoja? [Avoin kysymys]

6/9 Lukemisen jatkuvuus

Aina lukeminen ei suju. Lukukokemus saattaa kangerrella tai lukuharrastus katketa joksikin aikaa. Tämän osion kysymykset käsittelevät kirjan lukemisen ja lukuharrastuksen haasteita ja katkoksia.

6.1. Vaikka pitäisit lukemisesta, oletko silloin tällöin kokenut vaikeuksia tarttua kirjaan tai keskittyä lukemiseen? [Kyllä/Ei]

6.2. Millaiset asiat ovat vaikeuttaneet keskittymistäsi lukemiseen? [Avoin kysymys]

6.3. Miten pyrit parantamaan keskittymistäsi lukemisen aikana? Oletko keksinyt keinoja keskittymisvaikeuksien selättämiseen? [Avoin kysymys]

6.4. Kuinka hyvin seuraavat väitteet pätevät sinuun? (1 = ei lainkaan, 2 = jonkin verran, 3 = ei hyvin eikä huonosti, 4 = melko hyvin, 5 = täydellisesti)

a. Epäsäännöllisyys on tyypillistä lukemiselleni.
b. Luen yleensä yksittäisen kirjan mahdollisimman vähillä keskeytyksillä.
c. Minulle voi käydä niin, että en jaksa lukea kirjaa loppuun, vaikka olisin aluksi innostunut siitä.
d. Voin palata saman kirjan pariin, vaikka lukeminen olisi keskeytynyt viikoiksi.
e. Kun olen lukenut kirjan loppuun, saattaa kulua aikaa, ennen kuin aloitan seuraavan kirjan lukemisen.
f. Säännöllisyydellä ei ole minulle merkitystä, vaan luen, kun minulla on siihen aikaa, mahdollisuus tai halua.

6.5. Onko lukemisessasi ollut useampia taukoja elämäsi aikana? [Kyllä/Ei]

6.6. Kuinka kauan lukemisesi on ollut tauolla pisimmillään? [Yksi vaihtoehto]
– päiviä tai vähemmän
– 1–4 viikkoa
– kuukauden tai enemmän
– vuoden tai enemmän

6.7. Jos lukemisessasi on joskus ollut merkittävä tauko, millaisia ajatuksia se on sinussa herättänyt? [Avoin kysymys]

6.8. Mistä tauko lukemisessasi on mielestäsi johtunut? [Yksi tai useampi vaihtoehto]
– työstä tai opiskelusta
– vapaa-ajan toiminnasta tai harrastuksesta
– sosiaalisesta elämästä
– muusta yksityiselämän tilanteesta
– lukumotivaation puutteesta
– sopivan luettavan puutteesta
– En osaa sanoa.

6.9. Kerro halutessasi tarkemmin lukemisen taukoon johtaneista syistä. [Avoin kysymys]

6.10. Onko jokin lukukokemuksesi vaikeuttanut seuraavaan kirjaan tarttumista? Kuvaile lukukokemusta ja sen vaikutuksia. [Avoin kysymys]

6.11. Millaiset muutokset elämäntilanteessasi ovat saaneet sinut palaamaan lukemisen pariin pitkän tai lyhyen tauon jälkeen? [Avoin kysymys]

6.12. Millaisten kirjojen tai lukutapojen avulla olet lähestynyt lukemista uudelleen pitkän tai lyhyen tauon jälkeen? [Avoin kysymys]

6.13. Onko sinulla vaikeuksia löytää uutta luettavaa kirjan lopetettuasi? Valitse [yksi] sopivin vaihtoehto.
– ei juuri koskaan
– satunnaisesti
– usein
– jatkuvasti

6.14. Mitä muita kokemuksia tai ajatuksia sinulla on lukemisen haasteista, katkoksista tai jatkuvuudesta? Kerro halutessasi lisää. [Avoin kysymys]

7/9 Lukemisen muodot

Painettu kirja, äänikirja, e-kirja, verkkokirja, lukuaikapalvelut – muotoja on monia. E-kirjoiksi katsotaan tässä yhteydessä kaikki sähköiseltä laitteelta luettavat teoskokonaisuudet. Painettu kirja voi olla kova- tai pehmeäkantinen.

7.1. Valitse seuraavista [yksi] itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.
a. Luen vain painettuja kirjoja.
b. Lähinnä kuuntelen äänikirjoja.
c. Lähinnä luen e-kirjoja.
d. Luen painettuja kirjoja ja e-kirjoja.
e. Luen e-kirjoja ja kuuntelen äänikirjoja.
f. Minulle käyvät kaikki muodot.

7.2. Kuunteletko kirjoja? Valitse [yksi] sopivin vastaus.
a. Kuuntelen äänikirjaa joka päivä.
b. Kuuntelen äänikirjaa joka viikko.
c. Kuuntelen äänikirjoja silloin tällöin.
d. En kuuntele äänikirjoja koskaan.

7.3. Jos kuuntelet äänikirjoja, kiinnitätkö huomiota äänikirjojen lukijaan? [Kyllä/Ei]

7.4. Mitkä piirteet ovat tärkeitä äänikirjan lukijassa? [Avoin kysymys]

7.5. Luetko e-kirjoja? [Yksi vaihtoehto]
a. Luen e-kirjaa joka päivä.
b. Luen e-kirjaa joka viikko.
c. Luen e-kirjoja silloin tällöin.

7.6. Kerro suhtautumisestasi eri kirjamuotoihin (painettu kirja, e-kirja ja äänikirja). [Avoin kysymys]

7.7. Jos saatavillasi on sama kaunokirjallinen teos kaikissa muodoissa, minkä valitset todennäköisimmin? [Yksi vaihtoehto]
a. painetun kirjan
b. äänikirjan
c. e-kirjan
d. riippuu kirjasta

7.8. Jos saatavillasi on sama tietokirja kaikissa muodoissa, minkä valitset todennäköisimmin? [Yksi vaihtoehto]
a. painetun kirjan
b. äänikirjan
c. e-kirjan
d. riippuu kirjasta

7.9. Maksatko tai oletko maksanut viimeksi kuluneen vuoden aikana jonkin lukuaikapalvelun kuukausimaksua? [Kyllä/Ei]

7.10. Miten äänikirjan kuuntelukokemus mielestäsi eroaa tekstimuotoisen kirjan lukukokemuksesta? [Avoin kysymys]

7.11. Onko lukutottumuksiisi tullut muutoksia uusien formaattien, lukuaikapalvelujen yms. myötä? Kerro mieluusti kokemuksistasi. [Avoin kysymys]

7.12. Liittyykö lukemisen muotoihin jokin erityinen piirre tai kokemus, jonka haluat vielä mainita? [Avoin kysymys]

8/9 Lopuksi

8.1. Minkä kirjan luit viimeksi, missä muodossa ja milloin? [Avoin kysymys]

8.2. Onko korona-aika muuttanut lukutottumuksiasi? Kuvaile muutosta. [Avoin kysymys]

8.3. Miten luonnehtisit itseäsi lukijana? [Avoin kysymys]

8.4. Minkälaisena näet kirjojen yleisen arvostuksen yhteiskunnassamme? [Avoin kysymys]

9/9 Taustatiedot

Tutkimusten vertailtavuuden vuoksi kysymme vielä seuraavia tietoja: sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, asuinpaikka. Näitä tietoja käytetään vain yleisellä tasolla.

Sukupuoli
– nainen
– mies
– muu
– En halua kertoa.

Ikä
– 15–24
– 25–34
– 35–44
– 45–54
– 55–64
– 65–74
– 75–
En halua kertoa.

Viimeisin tutkinto
– kansakoulu, keskikoulu tai peruskoulu
– ylioppilastutkinto
– ammatillinen tutkinto
– alempi korkeakoulututkinto
– ylempi korkeakoulututkinto
– tieteellinen jatkotutkinto
– muu
– En halua kertoa.

Tekeillä oleva tutkinto (Ohje: Tämä kysymys koskee vain niitä, joilla on tutkinto tekeillä.)
– ylioppilas- tai kaksoistutkinto
– ammatillinen tutkinto
– alempi korkeakoulututkinto
– ylempi korkeakoulututkinto
– tutkijakoulutus
– muu
– En halua kertoa.

Ammatti tai muu toimi (esim. opiskelija tai eläkeläinen) (Ohje: Vastaa yleisellä tasolla. Älä kerro esimerkiksi työpaikkasi nimeä. Voit myös vastata ”En halua kertoa.”) [Avoin kysymys]

Asuinpaikka
– Pääkaupunkiseutu
– Muu Uusimaa
– Etelä-Suomi
– Länsi-Suomi
– Itä-Suomi
– Pohjois-Suomi
– En asu tällä hetkellä Suomessa.
– En halua kertoa.