Julkaisuja

Hiidenmaa, Pirjo, Ilona Lindh, Sara Sintonen & Roosa Suomalainen (toim.) (2023). Lukemisen kulttuurit. Helsinki: Gaudeamus.

Lindh, Ilona & Pirjo Hiidenmaa (2023). Äänikirjojen kuuntelu osana lukemisen kulttuuria. Kulttuurintutkimus 40(1), 3–19. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/117050

Linko, Maaria (2023). Kirjabloggarit ja lukemisen sosiaalisuus. Teoksessa Pirjo Hiidenmaa, Ilona Lindh, Sara Sintonen & Rposa Suomalainen (toim.): Lukemisen kulttuurit, 54–66. Helsinki: Gaudeamus.

Linko, Maaria & Ilona Lindh (tulossa): Kirjojen suosittelu verkostomaisessa lukemiskulttuurissa. Sosiologia 1/2014. 

Suomalainen, Roosa (2022). Ideaalilukijan jäljillä. Käsityksiä tekstinulkoisen lukijuuden ihanteista suomalaisessa lukemiskulttuurissa. Sananjalka 64, 161–181. https://doi.org/10.30673/sja.115645 (avoin julkaisu https://helda.helsinki.fi/handle/10138/354625)

Suomalainen, Roosa (2023). Kirjallinen maku osana lukijan omakuvaa. Teoksessa Pirjo Hiidenmaa, Ilona Lindh, Sara Sintonen & Roosa Suomalainen (toim.): Lukemisen kulttuurit, 207–222. Helsinki: Gaudeamus.