Kirjoituskutsu lukemisen tutkijoille

Tutkitko jotakin lukemiseen liittyvää ilmiötä?

Kutsumme kirjoittajia vertaisarvioitavaan artikkelikokoelmaan, jossa esitellään ajankohtaisia lukemisen tutkimuksen näkökulmia ja alan mahdollisuuksia. Etsimme sekä empiiriseen tutkimukseen pohjautuvia artikkeleita että teoreettisia katsaus- tai näkökulma-artikkeleita. Kirjoitukset voivat sijoittua esimerkiksi kasvatustieteiden, käyttäytymistieteiden, sosiaalitieteiden, taiteentutkimuksen, kielentutkimuksen, kulttuurintutkimuksen tai mediatutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen.

Kirja osallistuu lukemisesta käytävään keskusteluun ja valottaa lukutaidon ja lukemisen kulttuurien moninaisuutta. Artikkelit voivat käsitellä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin lukemista ja ne voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin:

  • lukutaidon muodot
  • monilukutaito ja mediakulttuuri
  • lukemisen yhteisöllisyys
  • lukeminen itsekasvatuksena
  • lukeminen elämäntapana tai harrastuksena
  • työhön ja velvollisuuksiin liittyvä lukeminen
  • lukemisen muutokset joko yhteiskunnallisena ilmiönä tai yksilön elämänvaiheissa
  • lukemiseen kasvaminen
  • lukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa
  • lukemisen haasteet
  • lukemisen ja lukutaidon merkitykset
  • lukemisen tulevaisuus

Kirjan toimittavat tietokirjallisuuden professori Pirjo Hiidenmaa, varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori, dosentti Sara Sintonen ja Muuttuva lukijuus -hankkeen tutkija Ilona Lindh.

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan aiemmin julkaisematonta suomenkielistä artikkelia kokoelmaan, pyydämme lähettämään noin 200 sanan laajuisen tiivistelmän 15.8.2021 mennessä osoitteeseen ilona.lindh@helsinki.fi.

Kokoelmaan hyväksytyille kirjoittajille ilmoitetaan 10.9.2021 mennessä. Artikkelit tulisi lähettää toimittajille 28.2.2022 mennessä. Valmiiden artikkelien laajuus on noin 7000 sanaa.

 

Parhain terveisin

Toimituskunta

Pirjo Hiidenmaa, HY, humanistinen tiedekunta

Sara Sintonen, HY, kasvatustieteellinen tiedekunta

Ilona Lindh, HY, humanistinen tiedekunta