De naturvetenskapliga ämenas pedagogik, bedömning och IKT (15 sp)

Välkommen till De naturvetenskapliga ämnenas pedagogik, bedömning och IKT (15 sp) -projektets blogg. Här finner du information om projektet. Bloggsidorna fungerar också som en materialbank för god praxis som utarbetats under projektet. För ytterligare information om projektet kontakta Kaija Junttila (kaija.junttila@helsinki.fi eller 050-318 0296)

naturvetenskaper_pedagogik

Bild: Science World/Bruce Irschick/Flickr

Projektet består av tre olika utbildningar och målgruppen för utbildningarna är ämneslärare i fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap inom den allmänbildande utbildningen. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen och deltagandet i utbildningarna är gratis i fråga om innehåll.