Pedagogiska verktyg i naturvetenskaper (3 sp)

Målgrupp, tidpunkt och plats

Utbildningens målgrupp är ämneslärare i fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap i årskurs 7–9 och gymnasiet. Därtill kan även intresserade klasslärare för årskurs 5–6 delta i utbildningen. Till utbildningen antas maximalt 20 personer.

Utbildningen består av tre närstudiedagar (á 7 timmar/dag) och eget arbete. Närstudiedagarna arrangeras 26–27.3 i Vasa och 27.4 i Jakobstad. Närmare plats meddelas senare.

Utbildningsmål

Utbildningen bygger på projektets centrala målsättning om att göra undervisningen i naturvetenskaper elevcentrerad. Efter utbildningen ska deltagarna:

  • känna till hur man som lärare kan arbeta för att engagera och motivera eleverna till lärande i naturvetenskaper
  • vara insatta i vilka fördelar som finns med elevcentrerad pedagogik
  • behärska kooperativa arbetssätt i det egna undervisningsämnet
  • ha idéer till hur ämnesövergripande undervisning kan arrangeras
  • bygga upp kunskapsmål enligt den kommande läroplanen för att tydliggöra vad eleverna förväntas lära sig

Utbildningen stöder även målsättningarna i delprojektet naturvetenskaper inom Utbildningsstyrelsens Toppkompetens-projekt. Därtill ger innehållet idéer till det lokala läroplansarbetet.

Innehåll

Innehållsschemat för dagarna är följande: Dag 1: Elevcentrerad pedagogik och kooperativt lärande, Dag 2: Ämnesövergripande och elevaktiverande undervisning – Undervisningen om klimatförändringen som case, Dag 3: Fördjupning i elevcentrerad pedagogik och kunskapsmål enligt läroplanen

Närstudiedagar består av föreläsningar och diskussion kring temana. Under närstudiedagarna utförs även uppgifter som deltagarna kan tillämpa i sin egen undervisning. Därtill ingår litteraturstudier och hemuppgifter i utbildningen. Uppgifterna stöder utbildningsmålen och ger verktyg för utveckling av den egna undervisningen. Deltagarna arbetar både i ämnesövergripande grupper och med kolleger i samma undervisningsämne under utbildningen.

Bild: Kuusamo nationalpark/Kaija Junttila

Bild: Kuusamo nationalpark/Kaija Junttila

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *