Rättvis bedömning och enhetliga bedömningsgrunder (5 sp)

Utbildningen arrangeras under höstterminen 2015!

Under utbildningen får deltagarna jämföra sitt eget och ämneskollegors sätt att bedöma elevprestationer. Avsikten är även att utarbeta en gemensam syn om de kompetenser som evalueras i elevbedömningen och bygga upp fungerade och gemensamma praxis både lokalt och nationellt. Under utbildningen får deltagarna även insikt i hur alternativa bedömningssätt till prov fungerar i praktiken. Omfattning: 4 (2+2) närstudiedagar, litteratur och uppgifter

Bild: Pielinen och Koli/Kaija Junttila

Bild: Pielinen och Koli/Kaija Junttila

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *