Toinen luentokerta: datan lähteitä ja projektioita

 

Projektioiden vertailua; ensimmäinen yritys

Toisella luentokerralla käsittelimme datan lähteiden lisäksi projektioita. Projektioilla maapallon pinta tai sen osa projisoidaan kaksiulotteiseksi kartaksi. Jo aiemmilla kursseilla on tullut puheeksi, että projektioita on monenlaisia eikä mikään niistä pysty kuvaamaan täysin todenmukaisesti maapalloa. Luennolla väkersimme tällä kertaa kaksi karttaa, jotka kuvasivat kahden projektion välisten pinta-alaerojen prosentuaalisia suhteita, kun tarkastelussa oli Suomi. Ensimmäisen kartan (kuva 1) projektioina olivat tasokoordinaattijärjestelmä ETRSTM35 ja Mercator. Kartassa näkyy siis, millä alueilla pinta-alojen vääristymä on suurin Mercatorin projektiolla. Toisessa kartassa (kuva 2) valitsin projektioiksi ETRSTM35 ja Robinsonin projektion. Molemmissa kartoissa suurimmat pinta-alojen erot projektioiden välillä löytyvät Pohjois-Suomesta. Koska Mercatorin projektio on oikeakulmainen, ja Robinsonin projektio taas kompromissi, ovat erot ETRSTM35 verrattuna kuvassa 1 suurempia kuvaan 2 verrattuna. Mercatorin projektiossa leveyspiirien välit kasvavat navoille mentäessä, jonka takia pinta-alojen ja muotojen vääristymät myös kasvavat näihin suuntiin. Robinsonin projektiossa taas leveyspiirienkin välit pysyvät samoina. Robinsonin projektiossa mitään ominaisuutta (suunta, muoto, alue) ei kuitenkaan näytetä täysin oikein, vaan on keskitytty esittämään kaikki ominaisuudet mahdollisimman vähin virhein. Näin ollen myös Robinsonin projektiossa vääristymää löytyy, ja se kasvaa navoille päin, kuten kuvasta 2 huomaa.

 

Kuva 1. Mecatorin ja ETRSTM35 projektioiden pinta-alojen suhteita kuvaava kartta.

 Kartat onnistuivat aluksi mielestäni visuaalisesti hyvin. Ensimmäisessä kartassa monen eri värin käyttö ja selvät rajat saavat luokkien erot näyttämään suurilta. Lisäksi oranssi ja punainen väri sopivat hyvin kuvaamaan suurempaa vääristymää. Hieman itseäni häiritsevä asia näin jälkeenpäin karttaa tarkastellessa on se, että värien sävyt muuttuvat tummasta vaaleaan ja siitä takaisin tummaan. Kartan eteläisessä osassa oleva sininen olisi voinut olla haaleampi väriltään.

Tehtävä 1. Koosta tuloksistasi Excel tms. taulukko ja palauta sen osana blogityötäsi ja pohdi projektion vaikutusta esitettävään tietoon sekä sen

Kuva 2. Robinsonin ja ETRSTM35 projektioiden pinta-alojen suhteita kuvaava kartta.

 

Toisella kerralla paremmin

Kuvan 2 karttaan toivoisin voivani kokeilla lisätä vielä luokkia ja tarkastella, tekisikö se vääristymistä vielä pienemmän näköisiä. Niinpä avasin QGISin, mutta huomasin pian, etten voinut tehdä avaamille tasoilleni muokkauksia. Projekti-ikkuna jäi valkoiseksi, eikä edes yksiväristä karttaa jäänyt näkyviin. Amanda Salmensuun ja Lotta Puodinkedon blogeja selaillessa huomasin, että muillakin kävi samoin.

Sitten muistin, että luennon aikana opettaja oli kehottanut tallentamaan tehdyt tasot Export -toiminnolla. Olin onneksi tehnyt tämän, ja alkuperäisen tason viennin/tallentamisen jälkeen syntynyttä tasoa muokatessa homma sujui. Päädyin loppujen lopuksi muokkaamaan molempia karttoja. Kysyin mielipidettä kuvan 1 kartasta äidiltäni, ja hänen mukaansa kartta näytti kuvaavaan sääilmiötä väriensä puolesta. En itse nähnyt yhdennäköisyyttä, mutta päätin kuitenkin muuttaa myös ensimmäisen kartan värit ja olla käyttämättä sinistä ja punaista yhdessä kartassa. Kun kartta (kuva 3) oli valmis, näytti se kuitenkin mielestäni liian samankaltaiselta kuvan 2 kartan kanssa. Niinpä päädyin tekemään myös tälle kartalle toiset värit. Päädyin violettiin, joka ei omaan silmääni näytä yhtä räikeältä, kuin punaisen sävyt (kuva 4). Lisäsin myös pari luokkaa tähän karttaan tehdäkseni luokkien rajoista pehmeämmät, mutta silti näkyvät.

Kuva 3. Viimeistelty Mecatorin ja ETRSTM35 projektioiden pinta-alojen suhteita kuvaava kartta.

Näihin kahteen karttaan olen edellisiä tyytyväisempi. Molemmissa väri muuttuu tummemmaksi projektioiden pinta-alojen eron kasvaessa, mutta kuvan 4 kartassa muutokset eivät enää mielestäni näytä yhtä suurilta, kuin kuvan 3 punaoranssissa kartassa.

Kuva 4. Viimeistelty Robinsonin ja ETRSTM35 projektioiden pinta-alojen suhteita kuvaava kartta.

Mitä opin?

Tällä luentokerralla opin ennen kaikkea käytettävän projektion tärkeyden. En ollut aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että käytetty projektio vaikuttaa myös esitetyn numeerisen tiedon oikeellisuuteen. Monet pinta-alaan suhteutetut tekijät voivat vaihdella huomattavasti riippuen käytetystä projektiosta. Teknisistä taidoista opin tuomaan tilastoaineistoa ja käyttämään jonkin verran vektori -toimintoa. Kartan ulkoasun muokkaaminen sujui jo ongelmitta, mutta uusien asioiden oppimisessa asioiden kertaus teki niiden sisäistämisestä helpompaa.

 

Lähteet:

KK2_Harjoitus 2 -materiaalit.

Salmensuu, A., 2021. Vääristäviä projektioita. Luettu osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/salmeama/ 1.2.2021.

Puodinketo, L., 2021. Toimintojen kertausta. Luettu osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/lottapuo/ 1.2.2021.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *