Animal welfare

Back to Research »»

Herva Tuomas   Epidemiologisia menetelmiä lihanautojen terveyden ja hyvinvoinninedistämiseksi
Hokkanen Ann-Helena Nupoutuksen vaikutus vasikan uneen ja muuhun hyvinvointiin
Holma Ulla  Munivien kanojen hyvinvoinnin arviointi luomutuotannossa
Huhtala Arto   Lehmien sisäpaikannusjärjestelmän kehittäminen
Häggman Johanna Claw health in Finnish dairy cattle breeds
Hänninen Sari   Tuotanto ja hyvinvointi ryhmäkasvatetuilla minkeillä (Mustela vison)
Inhilä Katja  Rottien rajoitettu ruokinta
Kauppinen Tiina   Tuotantoeläinten hyvinvointi – tuottajien asenteet ja käytännöt
Koskinen Heli Broilereiden jalkaongelmat
Laaksonen Sakari Uuden ruokinnanrajoitusmenetelmän vaikutus hyvinvointiin, tarvittavaan eläinmäärään ja tutkimuksen laatuun pitkäkestoisissa kokeissa Wistar-rotilla
Laurila Tapio Respiratory diseases of pigs in Finland
Martiskainen Paula Lehmien käyttäytymisen mittaaminen kiihtyvyysanturin avulla
Mohaibes Maarit Sisäinen ja ulkoinen validiteetti eläinten hyvinvointitutkimuksissa: esimerkkinä tarhattu minkki
Ollila Anna Alternatives to castration
Otstavel Teet   Prevention of wolf damages in Finnish livestock herds using human tolerant livestock guarding dogs
Palander Pälvi Sikojen hännänpurennan syntyyn vaikuttavat tekijät
Polus Anne-Maria Sukupuolen, ilmiasun ja ympäristön väliset vuorovaikutukset sisäsiittoisten hiirten ja siirtogeenisten hiirten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin analysointiin
Ranki Kreeta Eläinten hyvinvointia koskevan tiedon mahdollisuus ja rajat
Rintakoski Simo Assessment of the validity of the dairy health recording systems in the Nordic countries
Sarjokari Kristiina Lehmien terveys ja hyvinvointi erilaisissa tuotanto-olosuhteissa
Siivonen Jutta Welfare technologies and welfare measurement of high yielding dairy cows
Swan Kirsi-Marja Effects of nest-building and enrichment materials on sows and piglets in modern farrowing crates
Tamminen Petro Welfare and 3D-accelerometers – a method for predicting health problems and behaviour of dairy cattle
Telkänranta Helena Developing novel enrichment objects to reduce tail biting and to improve welfare in pigs
Tuomisto Leena Vaihtoehtoisten kasvatusympäristöjen vaikutus lihanautojen hyvinvointiin
Valkonen Anna-Liisa Emolehmän ja vasikan välinen leimautuminen ja emon hoivakäyttäytyminen
Viitasaari Elina Pain behaviour in modern production environment in the domestic pig
Wikman Ingela Farmer´s and veterinarian´s attitude to pain in cattle
Yun Jinhyeon Oxytocin as a modulator of porcine maternal characteristics and reproduction