Students

 

 

Aisla Anna-Maija 

Lehmien käyttäytyminen lypsyn aikana automaattilypsyssä ja lypsyasemalla

Ala-Kurikka Eve

Lameness of pigs

Autio Karoliina

Efficacy and safety of oncolytic Vaccinia virus in canine and feline malignant solid tumours

Bennett Rachel

The effect of the peripheral antagonist MK-467 on the anti-nociceptive and pharmacodynamic effects of the alpha2 agonist medetomidine

Deckwirth Vivi

Genetic and epigenetic changes in canine mammary gland tumors: a model for breast cancer of women

de Vries Marieke

The cardiovascular depressant effects of sedative and anestetic agents in horses: can they be prevented

Dyggve Hanna

The role of immune-mediated genetic mechanisms in subclinical Dobermann hepatitis

Fonfara Sonja

Role of inflammation and extracellular matrix remodelling in dogs with cardiac and systemic diseases

Gadd Tuija

Viral Haemorrhagic Septicaemia virus and perch dhabdovirus: Study of viral strains and the disease epidemiology in Finland

Grobelna Agnieszka

Serum indocyanine green clearance for the assessment of liver function in healthy dogs and dogs with parenchymal and vascular liver diseases

Grönthal Thomas

The molecular and infection epidemiology of MRSP in dogs in Finland

Haen Silke

Progesterone: production, function and role in the early pregnancy of the pig

Hanifeh Mohsen

Role of  myeloperoxidase, malondialdehyde, glutathione, and matrix metalloproteinases in intestinal mucosa of healthy dogs and dogs with inflammatory bowel diseases

Heikkilä Helka

Intra-articular botulinum toxin A therapy in the treatment of osteoarthritic joint pain in dogs

Heikkilä Henna

Idiopatic pulmonary fibrosis in west Highland white terriers with a special reference to matrix metalloproteinases

Heikkilä Matti 

How do chicks learn to use perches? – the individual development of perching behaviour in chicks and its later effect on reducing severe welfare problems of laying hens

Hemmann Karin 

Eläinten häiriökäyttäytyminen ja siihen vaikuttavat geenit ja endogeeniset opioidit

Herva Tuomas  

Epidemiologisia menetelmiä lihanautojen terveyden ja hyvinvoinninedistämiseksi

Hietaoja Juha

Heart rate variability of cattle

Hiitiö Heidi

Mastitis in Finland, prevalence, diagnostics and epidemiology

Hokkanen Ann-Helena

Nupoutuksen vaikutus vasikan uneen ja muuhun hyvinvointiin

Hintukainen Joanna

Streptococcus uberis mastitis in cattle: Bacterial virulence factors and host-microbe interactions

Holma Ulla 

Munivien kanojen hyvinvoinnin arviointi luomutuotannossa

Huhtala Arto  

Lehmien sisäpaikannusjärjestelmän kehittäminen

Hyytiäinen Heli

Validated and tested physiotherpeutic outcome measures in dogs with stifle problems

Häggman Johanna

Claw health in Finnish dairy cattle breeds

Hänninen Sari  

Tuotanto ja hyvinvointi ryhmäkasvatetuilla minkeillä (Mustela vison)

Inhilä Katja 

Rottien rajoitettu ruokinta

Kaartinen Johanna

The perioperative use of medetomidine at constant rate infusions with and without peripheral antagonist in dogs

Kaminen Pia

Treatment of chronic osteoarthritis of the elbow joint in dogs with intra-articular injection of autologous adipose-derived mecenchymal stem cell

Karikoski Ninja

Histopathology of endocrinopathic laminitis

Kaukonen Eija

Effect of housing conditions on broiler leg health

Kauppinen Tiina  

Tuotantoeläinten hyvinvointi – tuottajien asenteet ja käytännöt

Kilpinen Susanne

Role of intestinal permeability and oxidative stress in inflammatory bowel disease in dogs

Kokkonen Suvi

Eläinsuojelun oikeushistoria Suomessa 1864-2008

Kontturi Miia

Infectious hoof diseases of dairy cattle in new Finnish loose-house stalls

Koskinen Heli

Broilereiden jalkaongelmat

Koskinen Heini

CD147-protein in equine lower airway inflammation

Kothe Stefan

Reproductive performance in the sow after weaning – implications for farrowing, follicular growth, ovulation and function of corpus luteum

Kupsala Saara

Ruoankulutuksen politisoituminen: eläinten hyvinvoinnille annetut merkitykset arkielämän kulutuskäytännöissä

Laaksonen Sakari

Uuden ruokinnanrajoitusmenetelmän vaikutus hyvinvointiin, tarvittavaan eläinmäärään ja tutkimuksen laatuun pitkäkestoisissa kokeissa Wistar-rotilla

Laurila Tapio

Respiratory diseases of pigs in Finland

Lindh Lena

The role of  aromatase inhibition on the estrous cycle

Lilja-Maula Liisa

Canine idiopathic pulmonary fibrosis: development if diagnostic methods and finding of markers

Luukkainen-Soilu Maarit

Near-infrared spectroscopy (NIRS) for  endoscopy of the upper gastrointestinal tract of pigs and dogs and the lower respiratory tract of dogs

Martiskainen Paula

Lehmien käyttäytymisen mittaaminen kiihtyvyysanturin avulla

Melamies Marika

Canine chronic bronchopulmonary inflammation with special reference to pharmacological aspects

Mohaibes Maarit

Sisäinen ja ulkoinen validiteetti eläinten hyvinvointitutkimuksissa: esimerkkinä tarhattu minkki

Mustonen Eeva

Isoflavones in feed, plasma and milk of ruminant animals

Mäkitaipale Johanna

Metabolic bone diseases among Finnish pet rabbits

Mölsä Sari

Long-term surgical outcome in dogs after cranial cruciate ligament surgery: comparison of surgical techniques

Niemelä Tytti

Intra-articular hyaluronan treatment and its mechanism of action in relieving inflammation and pain in equine arthritides

Niinistö Kati

Chronic colic in horses

Nokireki Tiina

Bat rabies and prevention of rabies with vaccines

Ollila Anna

Alternatives to castration

Otstavel Teet  

Prevention of wolf damages in Finnish livestock herds using human tolerant livestock guarding dogs

Palander Pälvi

Sikojen hännänpurennan syntyyn vaikuttavat tekijät

Paldanius Kalevi

Suomalaisen eläinlääkärin työn muutokset ja

kehitysristiriidat

Palviainen Mari

Novel urinary biomarkers of acute kidney injury in domestic animals

Peiponen Susanna

Canine diarrhea; prevalence of gastro-intestinal pathogens and the clinical effect of host-specific probiotic lactic acid bacteria

Perez Cristina

Arthropod-borne Diseases in Finnish Dogs and Cats

Polus Anne-Maria

Sukupuolen, ilmiasun ja ympäristön väliset vuorovaikutukset sisäsiittoisten hiirten ja siirtogeenisten hiirten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin analysointiin

Ranki Kreeta

Eläinten hyvinvointia koskevan tiedon mahdollisuus ja rajat

Restitutti Flávia

Evaluation of the cardiovascular, central and metabolic effects of dexmedetomidine associated with a selective peripheral alpha-2-adrenoceptor antagonist

Rintakoski Simo

Assessment of the validity of the dairy health recording systems in the Nordic countries

Ruotsalo Minna

Eläintenpitokieltoseuraamus eläinsuojelurikoksiin liittyvänä erityisseuraamuksena

Saarinen Kati

Maidontuottajien ammatissa tapahtuneet muutokset, maidontuottajan asema sekä näiden tekijöiden vaikutus lypsykarjan hyvinvointiin ja olosuhteisiin

Salla Kati

Does L-659,066 improve the safety of dexmedetomidine-induced sedation and anaesthesia in dogs?

Sarjokari Kristiina

Lehmien terveys ja hyvinvointi erilaisissa tuotanto-olosuhteissa

Savolainen Saila

Developing innovative formulations for feline drug treatment

Seppänen Riitta

Multiple Keratoacanthomas in Norwegian elkhound; clinical findings, genetics and treatment

Seppä-Lassila Leena

Acute phase proteins in calves and their use as a clinical tool

Siivonen Jutta

Welfare technologies and welfare measurement of high yielding dairy cows

Somppi Sanni

Aivosähkökäyrän käyttö koiran tunne-elämysten ymmärtämisessä

Swan Kirsi-Marja

Effects of nest-building and enrichment materials on sows and piglets in modern farrowing crates

Tamminen Petro

Welfare and 3D-accelerometers – a method for predicting health problems and behaviour of dairy cattle

Tamminen Tuire

Uterine inertia and oxytocin receptors in bitches

Telkänranta Helena

Developing novel enrichment objects to reduce tail biting and to improve welfare in pigs

Toresson Linda

Cobolamin deficiency in dogs with inflammatory bowel disease

Tuomisto Leena

Vaihtoehtoisten kasvatusympäristöjen vaikutus lihanautojen hyvinvointiin

Törnqvist Heini

EEG and eye tracking method in comparative cognition studies

Vaininonpää Mari

Thermography in Veterinary Medicine Diagnostics in Cats and Dogs

Valkonen Anna-Liisa

Emolehmän ja vasikan välinen leimautuminen ja emon hoivakäyttäytyminen

Venhoranta Heli

Copy number variations behind the late abortions and stillbirths in the Finnish Ayrshire and gonadal hypoplasia in the Northern Finncattle

Viitanen Sanna

Acute phase proteins in dogs with lower airway diseases

Viitasaari Elina

Pain behaviour in modern production environment in the domestic pig

Wikman Ingela

Farmer´s and veterinarian´s attitude to pain in cattle

Yun Jinhyeon

Oxytocin as a modulator of porcine maternal characteristics and reproduction