Akatemiaprofessori Erno Lehtinen pureutuu matematiikan oppimiseen peleissä

Erno Lehtinen on akatemiaprofessori Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella ja toiminut vierailevana professorina mm. Kanadan Simon Fraser yliopistossa, Regensburgin yliopistossa Saksassa sekä Max Planc instituutissa Berliinissä. Lehtinen on tutkinut erityisesti asiantuntijuuden ja myös oppimisvaikeuksien taustalla vaikuttavia mikrotason kognitiivisia rakenteita, kulttuurisesti muovautuneita tiedon ja toiminnan malleja sekä motivaatiota ja tavoitteita sosiaalissa tilanteissa. Lisäksi hän on tutkinut matematiikan oppimista, tietotekniikan opetuskäyttöä sekä asiantuntijuuden kehittymistä verkostoituneissa toimintaympäristöissä. Lehtinen on myös kehittänyt matemaattisia pelejä ja tutkinut peleissä oppimista, joista hän kertoo myös esityksessään Oppiminen pelissä -seminaarissa.