Projekt på svenska

Orienteringprojekt är ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom småbarnsfostran. I Finland deltagande kommuner är Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Tavastehus, Träskända, Kervo, Kouvola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Åbo, Tusby och Vanda. Internationellt involverade i projektet är Taiwan, Hong Kong och Singapore.

Syftet med projektet är att

 • Ta reda på vad som verkligen händer inom dagvården både i Finland och internationellt.
 • Studera hur barnens aktiviteter, kompetens och relationer påverkar verksamheten.
 • Undersöka hur pedagogerna och inlärningsmiljön är relaterade till den pågående verksamheten.
 • Hitta ett sätt att ha en konkret och positiv inverkan på de studerade åtgärder.

Motiven av projektet

 • För att skapa praktiska och meningsfulla instrument för mätning och utvärdering av småbarnspedagogik.
 • Att exponera den grundläggande ingredienser som producerar verksamheten i lärandemiljön.
 • Jämföra finska och taiwanesiska kulturella skillnader. Detta görs genom att göra samma undersökningar i de båda länderna samtidigt.
 • Utifrån forskningsresultaten mer än 200 utvecklingsuppdrag för lärare i båda länderna har producerats av Reunamo och uppdaragen ska bli färdig i maj 2012.
 • Att sprida den hittade resultaten och producerade modeller nationellt och internationellt.
 • För att ändra småbarnspedagogik från jakten efter pedagogiska mål och mot att arbeta med de riktlinjer som styr processerna.

Hur gör vi det?

 • 2008 Samarbete inleds mellan Helsingfors universitet och Ching Kuo institutet I Taiwan.
 • 2009 Samarbetet startar i Finland i Mellersta Nyland och Tavastehus. Synkronisering av instrument mellan Finland och Taiwan. Taiwan National Academy of Educational Research anslutar i forskargruppen. Utbildningen av forskningsinstrumenter.
 • 2010 Utbildning av intervjuare, intervjuer av barn, en utvärdering av inlärningsmiljöer och obsevation. 30 tusen obsevations, 1300 intervjuer, mer än 60 daghem och mer än tjugo dagbarnvårdare deltar i forskningen. Mer än 400 lärningmiljöer har utvärderats i olika daghem. Under hösten 2010 data synkroniserat mellan Finland och Taiwan.
 • 2011 Reunamo producerar 217 utvecklingsuppgifter. En uppgift är för ett daghem. Mer än 200 daghem och dagbarnvårdare deltar i en modell för utveckling arbetsuppgifter.
 • 2012 Tidsfristen för den producerade modellerna är den 23 maj 2012.
 • 2013 Den forskningsresultat och modeller som tillverkats under processen kommer att spridas nationellt och internationellt.
 • 2014 Den andra fasen av projektförberedelserna. Personalutbildning, forskningsinstrument förbättring och internationel synkronisering.
  2015 Insamling av forskningsdata och feedback.
  2016 Beslut om nödvändiga utvecklingsaktiviteter.
  2017 Utveckling och testning av modeller för att förbättra småbarnsfostran i praxis.
  2018 Att dela av resultaten av projektet i Finland och internationellt.

Produkter

Observationen instrument och andra instrument är oberoende av varandra, vilket innebär att hittade speglar några riktiga kopplingar mellan företeelser. Forskningsresultaten finns på https://blogs.helsinki.fi/orientate/thevetenskapliga biprodukter-of-thehelpproject/. Utbildning och vård relaterade resultat finns på https://blogs.helsinki.fi/orientate/products/developmentmodels/. Projekt presentation i media finns på https://blogs.helsinki.fi/reunamo/projektin-esitykset-ja-esittelyt-tiedotusvalineissa/. Material (på finska) kan finnas på https://blogs.helsinki.fi/reunamo/materiaalit/.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *