JouJou

Meitä rupesi kiinnostamaan tutkimuksessamme mainittu kerätty aineisto, josta tässä artikkelissa oli käytetty vain 11 nuoren haastattelua. Aineistoa oli kuitenkin kerätty paljon enemmän, jopa 400 nuorta oli täyttänyt kyselylomakkeen. Meillä heräsikin paljon ajatuksia jatkotutkimusaiheista ja siksi halusimme tutustua Janne Varjon muihin tutkimuksiin. Janne kertoi meille tapaamisessamme, että artikkelimme on osa neljävuotista tutkimushanketta, johon sisältyy muitakin tutkimuksia. Tässä blogikirjoituksessa kerromme vähän muista tutkimuksista, joihin Janne osallistui tutkimushankkeessa.

 

Yhdessä artikkeleista haastateltiin opinto-ohjaajia, rehtoreita ja kunnallisia virkamiehiä. Heiltä kysyttiin millaisia rakenteellisia mahdollisuuksia ja esteitä, toimijuutta ja ajallisia ulottuvuuksia he hahmottavat maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymissä perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Heidän mukaan siirtymäjärjestelmän eri tahot ohjaavat siirtymiä usein omista lähtökohdistaan käsin, eikä kokonaisuutta ole mietitty. Siirtymän rakenteelliset piirteet perustuvat olettamukselle, että nuorilla on suomalaisen peruskoulun tuottamat valmiudet. Esimerkiksi koulutusjärjestelmän tuntemus ja heikko suomen kielen taito voivat rajoittaa maahanmuuttajien valintoja.

https://helsinkifi-my.sharepoint.com/personal/hakheidi_ad_helsinki_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1005827f67dc0465389823dcde01a4bee&authkey=AbIkevsHkOROp7F3TF4pYGI&e=9172e4f0c41b467f805f2bbfc40c6e2f

 

Toisessa artikkelissa tutkittiin yläkouluikäisten kokemuksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja rasismista. Vapaaehtoiset nuoret osallistuivat haastatteluihin, joiden teemat olivat koulukokemukset ja –asenteet, koulutusodotukset ja yhteishaku, tulevaisuuden tavoitteet, vapaa-aika, perhe- ja kaverisuhteet, näkemykset monikulttuurisuudesta ja kokemukset kiusaamisesta, syrjinnästä ja rasismista. Osa nuorista puhui kokemuksistaan avoimesti ja osa vältteli aiheesta puhumista. Tutkimuksessa selvisi, että kiusaaminen, syrjintä ja rasismi vaikeuttavat kotoutumista ja ovat haitallisia kouluviihtyvyyden ja koulumenestyksen kannalta. Näin ne myös lisäävät syrjäytymisen todennäköisyyttä. Nuoret myös kokevat rasismin eri tavoin.

https://helsinkifi-my.sharepoint.com/personal/hakheidi_ad_helsinki_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=12be30770d17b4ceebade5a66745c7cfe&authkey=AdL6woG4m07-mAaWCbfH-yQ&e=7f8d4353034644ec91b52a78d6227798

 

Seuraavassa postauksessa kerromme vähän kahdesta muusta artikkelista, jotka kuuluvat samaan tutkimushankkeeseen.

Tänään tajusimme, miten nopeasti kurssi on hujahtanut ohi ja tutkijatentti kolkuttelee jo ihan oven takana (niin kuin joulu, enää 54 yötä!!). Lahjat siis hankintaan ja keskittyminen kohti tutkijatenttiä. Varjo, we are waiting for you!

 

Jou(lu)jee, Suunnannäyttäjät

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *